ကိုယ္၀န္

ကိုယ္၀န္ဆုိတာ မိခင္တစ္ဦးရဲ့သားအိမ္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းလာတဲ့သေႏၶသားျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္၀န္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စတင္သေႏၶတည္ခိ်န္မွ၃၈ပတ္ အရ လစဥ္ေလးလ တစ္ခါ ရာသီလာတဲ့အမ်ိဳးသမီးေနနဲ႔ေနာက္ဆုံးရာသီေပၚသြားျပီးတဲ့ အပတ္ ၄၀ အရမွာ ကေလးကို ေမြးဖြားေလ့ရွိပါတယ္။္


ကိုယ္၀န္ရွိမရွိဆီးစစ္ျခင္း

ကိုယ္၀န္ ရွိမရွိ စစ္ခ်င္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ဆီးကို ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ပုလင္းသန္႔သန္႔နဲ႔  ယူလို႔ ရပါ တယ္။ကိုယ္၀န္ရွိလို႔ ထြက္လာတဲ့ ဟိုမုန္း (Hormone) ေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာ မရွိလို႔ပါ ။ ဟိုမုန္း ဓါတ္ေတြက ပဋိသေႏၶရွိၿပီး ၄ ပတ္ၾကာမွ ဆီးထဲမွာစစ္ေဆး လို႔ေတြ႔  နိုင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဓမၼတာလာရမည့္ရက္ မလာရင္စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူနာက ဓမၼတာလာရမည့္ရက္ အမွတ္မွားရင္ ျဖစ္ေစ၊ဓမၼတာ မွန္မွန္ မလာသူျဖစ္ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္သေႏၶသားကႀကီးထြားမႈ ေႏွးရင္လဲ၄ပတ္နဲ႔ မေတြ႔နိုင္ပါဘူး။အဲ့ ဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာေနာက္တစ္ပတ္ၾကာမွ ျပန္စစ္ေဆး သင့္ပါတယ္။ယခုအခါ မိမိဖာသာ စစ္ေဆး နိုင္တဲ့ စမ္းသပ္ ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူစစ္ေဆး နိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္၀န္ပ်က္္ျခင္း

ကုိယ္၀န္ပ်က္တယ္ဆုိတာ ကေတာ့ သားအိမ္ထဲက အသက္မရွိတဲံ သေႏၶသားကုိဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ကုိယ္၀န္ဘ၀ျပီးဆုံးပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ပ်က္တာဟာ အလုိအေလ်ာက္ miscarriage ျဖစ္နုိင္သလုိ ဖ်က္ခ်ျခင္းinduced ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္မႈ မလုံေလာက္တဲ့သူေတြကကုိယ္၀န္ဖ်က္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းမိခင္ေသဆုံးမႈဟာ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ရွိျပီး ၅ သိန္းခန္႔ဟာက်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့သူေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကေလးပ်က္ တာေတြဟာ ႏွစ္စဥ္ ၄၂သိန္းခန္႔ရွိျပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ မရွိတဲ့ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေပါင္းသိန္း၂၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။

ခုေခတ္မွာ မိသားစုအိမ္ေထာင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေပးစီမံကိန္းေတြတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ပဋိသေႏၶတားဆီးေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြလည္း မ်ားျပာလာျပီမုိ႔ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္းနည္းပါးလာပါျပီ ။       ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်တဲ့နည္းလမ္းေတြဟာ သစ္ဥသစ္ဖုအသုံးျပဳျခင္းမွ အစခၽႊန္ထက္တဲ့ သံေခ်ာင္းေတြကို အသုံးျပဳတာအဆုံး အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံသုံးစဲြခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအရေကာ၊ တရားဥပေဒအရပါ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ၾကေပမယ့္လည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာကုိ ဘယ္ရႈေထာင့္ကမွလက္မခံၾကတာ ထင္ရွားပါတယ္။

အလုိအေလ်ာက္ ကုိယ္၀န္ပ်က္ျခင္းသည္ သေႏၶတည္ခ်ိန္မွ အပတ္ ၂၀မတုိင္ခင္ကစျပီး အပတ္ ၂၂ပတ္ၾကားမွာ ျဖစ္ပြားနုိင္ပါတယ္။ ၃၇ ပတ္မတုိင္မီ အသက္ရွိတဲ့ ကေလးကုိ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ လမျပည့္ခင္ေမြးတဲ့ကေလး Premature birth သုုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာေမြးကေလး Preterm birthလုိ့ေခၚၾကပါတယ္။  သားအိမ္ထဲမွာ ရွိတုန္း( သုိ႔မဟုတ္) ေမြးဖြားရင္းကေလးေသဆုံးသြာခဲ့ရင္ အေသေမြး Stillborn လုိ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။

သေႏၶတည္တဲ့ေနာက္ ၃၀-၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လေစ့သည္အထိကုိယ္၀န္ေဆာင္နုိင္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ကုိယ္၀န္ရွိလာတာနဲ႔ သတိျပဳမိ ေလ့ရွိပါတယ္။ ၁၅-၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေတြ
အသက္အရြယ္နဲ့က်န္းမားျခင္းတုိ႔အေပၚ မူတည္ျပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားနုိင္ၾက ပါတယ္။

ကုိယ္၀န္ရွိစ ၃-၄ လအတြင္းမွာ အလုိအေလ်ာက္ ကုိယ္၀န္ပ်က္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းအနက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ သေႏၶသားရဲ့ ခရုိမုိဇုမ္း ပုံမမွန္ မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ေသြးေရာဂါ ၊ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ိဳေရာဂါ ၊ ေဟာ္မုန္းျပႆနာေရာ ဂါ နဲ႔ ေသြးလည္ပတ္ မႈေရာဂါ၊သားအိမ္ အေနထားမမွန္တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မေတာ္တဆထိခုိက္ဒဏ္ရာ၊
 ဥပမာ။  ေခ်ာ္လဲထိခုိက္ျခင္း၊ စိတ္ထိခုိိက္ပင္ပန္းျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္နိုင္ပါတယ္။

ကုိယ္၀န္ပ်က္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ား     

 နာက်င္ကုိက္ခဲျပီး မိန္းမကုိယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္းသည္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရတဲ့လကၡဏာျဖစ္ ပါတယ္။

လႏုေသးတဲ့ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရဲ့ မိန္းမကုိုယ္မွ ေသြးဆင္းတာကုိကုိယ္၀န္ပ်က္က်ဖုိ႔ ခ်ိမ္းေျခာက္ေနျခင္း ´´ threatened abortion “လုိ႔သိမွတ္ပါတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေသြးဆင္းေသာ္လည္း ကုိယ္၀န္ပ်က္က် မသြားဘဲဆက္လက္ ကုိယ္၀န္ျမဲေနတတ္ပါတယ္။       ကုုိယ္၀န္ရွိေနတုန္းမွာ ေသြးဆင္း တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအနက္ ထက္၀က္ခန္႔ဟာကေလးပ်က္နုိင္ပါတယ္။ Ultra sound ရုိက္ျခင္းနဲ႔ Human chorionic gonadotropin (H C G) testing တုိ႔ကုိ ဆင့္ကဲရုိက္ျခင္းျဖင့္ကုိယ္၀န္ပ်က္နုိင္ေျခ အလားအလာေတြကုိ ေတြ႔သိနုိင္ပါတယ္။       ယခင္က ကုိယ္၀န္ပ်က္ဘူးသူေတြ ကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ၾကည့္ရႈၾကပ္မတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ကုိယ္၀န္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နုိင္ပါတယ္။ကုိယ္၀န္ပ်က္ျခင္းကုိ ၾကပ္မတ္ကုသျခင္း       ကုိယ္၀န္ႏုတုန္း ေသြးဆင္းတဲ့အခါ သားအိမ္ျပင္ သေႏၶတည္ရာမွ ectopicpregnancy ပ်က္တာလား၊ ဆုိတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုိ ပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ပ်က္တဲ့ နာက်င္မႈဟာ မျပင္းထန္လွေပမယ့္ သားအိမ္ျပင္သေႏၶပ်က္တဲ့အခါ အလြန္အမင္းနာက်င္ပါတယ္။ ေသြးဆင္းျခင္း၊နာက်င္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ လာရင္ ေဆးပညာတတ္ကၽႊမ္းနားလည္သူ ဆရာ၀န္၊သူနာျပဳတုိ႔ကုိ ေျပာၾကားတုိင္ပင္ရပါမယ္။

သားအိမ္ျပင္ပသေႏၶ

သားအိမ္ျပင္ပသေႏၶ ဟာ သားဥျပြန္ထဲအူထဲမွာ ၾကီးထြားျပီးေပါက္ထြက္ရင္ အသက္အႏၱရာယ္မဟုတ္ေၾကာင္း
စမ္းသပ္အစစ္ေဆးခံဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ က်န္းမားေရးအဓိက လကၡဏာမ်ားျဖစ္တဲ့ ႏွလုံး၊ ေသြးခုန္ႏႈန္း၊ေသြးေပါင္ခ်ိန္တုိ႔ကုိ အရင္ဆုံး စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါတယ္။ သားအိမ္ဟာ ကုိယ္၀န္ ဘယ္ႏွစ္ပတ္စာေလာက္ ရွိျပီဆုိတာ ဗုိက္ကုိစမ္းသပ္ျပီးခန္႔မွန္းပါတယ္။ မိန္းမကုိယ္ပြင့္ မပြင့္ စမ္းသပ္ေလ့လာပါတယ္။ ပြင့္မေနရင္ပ်က္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကုိ နားေနလဲွေလ်ာင္း၊ေနဖုိ႔အၾကံေပးပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္ မွ ေျခာက္ပတ္အတြင္း ေသြးမဆင္းေတာ့ ဘူးလား၊ပုိဆုိးလာ သလား၊ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ကုိယ္၀န္ဆက္ျမဲ မျမဲ ၊ သိလာပါလိမ့္မယ္။

ေသြးဆင္းတဲ့အခါမွာ အနံအသက္ဆုိးရင္ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္းမွန္းဆနုိင္တဲ့အတြက္ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးကုိလုိအပ္သလုိ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ညႊန္ၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။ ေသြးနီဥရာႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ဓာတ္ခဲြခန္းပုို႔စစ္ေဆးပါတယ္။အေျဖေပၚမူတည္ျပီး ေသြးနီဥ နည္းေနခဲ့ရင္ ၊ ေသြးဆငိးမ်ားရင္ ၊ လုိအပ္ရင္ေသြးသြင္းကုသဖုိ႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ ႏွစ္လ၊ သုံးလေလာက္ဆုိရင္ သားေလွ်ာတဲ့အခါ အခ်င္းပါ အျပီးပါသြားေလ့ ရွိတဲ့အတြက္သားအိမ္ျခစ္ကုသဖုိ႔ လုိအပ္ေလ့မရွိပါဘူး။

ကုိယ္၀န္ေလးငါးလ ဆုိရင္ေတာ့ သားအိမ္ျခစ္မွသာလွ်င္ သန္႔စင္မႈရျပီးအဖ်ားအနာမွ ကင္းရွွင္းပါမယ္။       ေသခ်ာတာကေတာ့ ကုိယ္၀န္ပ်က္ ရင္၊ ေသြးဆင္းေနရင္ ၊က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပသဖုိ႔ပါဘဲ။

ကိုးကား

www.wikipedia.org


Comments