ကိုလံဘတ္


ခရစ္စတိုဖာ ကိုလံဘတ္စ္
Christopher Columbus

Born ၁၄၅၁ ၊ ေအာက္တိုဘာ (၃၁)
Died ၁၅၀၆ ၊ ေမ (၂၀)
Nationality File:Flag of .pngအီတလီနိုင္ငံ
Occupation နယ္ေျမသစ္စူးစမ္းရွာေဖြသူ
Signature

ခရစ္စတိုဖာ ကိုလံဘတ္ (Christopher Columbus) (၁၄၅၁ – ေမ၂၀၊ ၁၅၀၆) သည္ အီတလီလူမ်ိဳး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ၊ နယ္ေျမသစ္စူးစမ္းရွာေဖြသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ အတၱလႏိၱတ္ သမုဒၵရာကို ျဖတ္ျပီး အေမရိက နယ္ေျမသစ္ကိုသြားေရာက္ခဲ့ျပီး အေနာက္ကမၻာျခမ္းမွ ကိုလိုနီမ်ားအား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အိႏိၵယသို႔ ကုန္သြယ္ကူးသန္း ႏိုင္ေသာ ေရလမ္းေၾကာင္းအသစ္ကို ရွာေဖြရင္း ေျမာက္အေမရိကတိုက္ကို မေတာ္တဆ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၄၉၂ ႏွင့္ ၁၅၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကာေရဘီယန္ေဒသ၊ ေတာင္အေမရိကတို႔ကို စုစုေပါင္း ေလးၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။


Comments