ကရင္ျပည္နယ္

တည္ေနရာႏွင္.အက်ယ္အ၀န္း

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ၁၁၇၃၁ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိတည္ရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။

လူမ်ဳိး

စေကာကရင္(သို႔) ျမန္မာကရင္ ႏွင့္ ပိုးကရင္(သို႔) မြန္ကရင္ ဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးကြဲျပားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဘားအံျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္က သံလြင္ျမစ္ကမး္နဖူးတြင္ စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ (၂၀၀)ခန္႔ရွိ ရြာေလးတစ္ရြာသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ရြာကေလးတည္ရာသံလြင္ ျမစ္၏ကမ္းစြယ္တြင္အဓိကရ ေက်ာက္စြန္းႀကီးတစ္ခုရွိသည္။ ထုိစြန္းကို ယိုးဒယား၊ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ဖား အမ္း(ေက်ာက္+အစြယ္)ဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဖားအမ္းမွတစ္ဆင့္ အသံအနည္းငယ္ေျပာင္း၍ ဘားအံဟုအမည္ တြင္လာသည္။ ၁၉၀၇ခုႏွစ္တြင္ၿမဳိ႕ကြက္ ရုိက္ခဲ့သည္။ ဘားအံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ထင္ရွားေသာေတာင္သည္ ဇြဲကပင္ေတာင္ျဖစ္သည္။ ဇြဲကပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ တည္ထားသည္။ ဘားအံၿမဳိ႕မွ သံလြင္ျမစ္ညာ ရွစ္မို္င္ခန္႕ အကြာ ေကာ့ဂြန္းေတာင္၏ အေရွ႕ဘက္၌ ေကာ့ဂြန္းဂူရွိသည္။ ဘားအံ၏ အေနာက္ဘက္(၁၂) မို္င္ကြာအရပ္၌ ဘုရင္ဂ်ီဂူ (ဘုရင့္ညီဂူ) ရွိသည္။ ဂူ၏ေအာက္ေျခတြင္ ေရပူစမ္းအိုင္ရွိသည္။ ေရပူစမ္း၊ ေရေအး စမ္းႏွစ္ခုယွဥ္လ်က္ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေရပူႏွင့္ေရေအး ေပါင္းစပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ပံု

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား
 • ေကာ့ကရိတ္
 • ျမဝတီ
အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား
 • ေဘာဂလိႀကီး
 • ေခ်ာင္ႏွစ္ခြ
 • ဒါးကြင္း
 • ေဒၚလမ္း
 • အိႏၵဳ
 • လႈိင္းဘြဲ႔
 • ဖာပြန္
 • ထီလံု
 • ထံုးအိုင္
 • ကတိုင္တိ
 • ကတိုး
 • ကမေမာင္း
 • ေကာ့ဘိန္း
 • ေကာ့လႅိဴး
 • က်ိဳက္ဒံု
 • ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
 • ေက်ာက္ညႇပ္
 • က်ံဳဒိုး
 • ကၽြန္းေခ်ာင္း
 • လဂြန္းပ်ိဳ
 • လိပ္သို
 • မက္သေရာ
 • မဝိုင္း
 • မယ္ပလဲ
 • မိေက်ာင္း
 • ၿမိဳင္ကေလး
 • ၿမိဳင္ႀကီးငူ
 • နဘူး
 • နတ္ေတာင္
 • ေနာင္လံု
 • ပိုင္က်ံဳ
 • ဖအိုးထ
 • ေရႊဂြန္း
 • ေတာင္ကေလး
 • ေတာင္ဝိုင္း
 • သံေတာင္
 • သံေတာင္ႀကီး
 • ဝင္းက
 • ဝင္းကနား
 • ယာဒို
 • ေရပူ
 • ယင္းပိုင္
 • ဇာသျပင္


စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား
 • ဇြဲကပင္ေတာင္
 • ဆဒၵန္ဂူ
 • ဘုရင့္ညီဂူ
 • သံေတာင္ အပန္းေျဖစခန္း


ဘာသာစကား၊စာေပ

ဘာသာစကားမွာ ကရင္စကား တစ္မ်ဳိးတည္း သာရွိ၍ စေကာကရင္၊ ပို႔ကရင္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသ ကရင္တို႔သည္ မ်ဳိး႐ိုးစုအလိုက္ အသံအေလးအေပါ့ အနည္းငယ္စီ ကြာျခားၾကသည္။ ျမန္မာအကၡရာႏွင့္ ကရင္စာေပ ရွိသည္။ ၎စာေပကို ျပန္လည္ထြန္းကားလာရန္ ျမႇင့္တင္ေနသည္။

Comments