ေကာဏဂံုဘုရား

ေကာဏဂံုဘုရား သည္ ကကုသန္ဘုရားဒီပကၤရာဘုရားေဂါတမဘုရားကႆပဘုရား စသည့္ ဘုရားႀကီး ငါးဆူမွ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶ၀င္

၁။ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္အဖို႔၌ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တုိင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိသူ နတ္လူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ေလာက၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္၍ လူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ေကာဏာဂံုမည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူေလ၏။

၂။ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ (ပါရမီ) တရားဆယ္ပါးတို႔ကို ျဖည့္က်င့္၍ ဘ၀ခရီးခဲကို လြန္ေျမာက္ေတာ္မူေလ၏၊ (ကိေလသာ) အညစ္အေၾကး အားလံုးကို ေမွ်ာ၍ ျမတ္ေသာ ေဗာဓိဉာဏ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။

၃။ ေကာဏာဂံုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓမၼစၾကာကို ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ကုေဋသံုးေသာင္းေသာ လူနတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ (သစၥာေလးပါးကို) သိျခင္းသည္ ေရွးဦးစြာ (သိျခင္း) ျဖစ္ေလ၏။

၄။ သူတစ္ပါးတို႔၏ အယူ၀ါဒကို ႏွိမ္နင္းလ်က္ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ ကုေဋႏွစ္ေသာင္းေသာ လူနတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ (သစၥာေလးပါးကို) သိျခင္း သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ (သိျခင္း) ျဖစ္ေလ၏။

၅။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (တန္ခိုး) အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္ဆင္းျခင္းကို ျပဳၿပီးလွ်င္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မူ၏၊ ထုိနတ္ျပည္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပ႑ဳကမၺလာေက်ာက္ဖ်ာ၌ (သီတင္းသံုး)ေနေတာ္မူ၏။

၆။ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ (အဘိဓမၼာ) ခုနစ္က်မ္းတို႔ကို ေဟာေတာ္မူလ်က္ မိုးလပတ္ လံုးေနေတာ္မူ၏၊ (ထုိအခါ) ကုေဋတစ္ေသာင္းေသာ နတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ (သစၥာေလးပါးကို) သိျခင္းသည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္(သိျခင္း) ျဖစ္ေလ၏။

၇။ နတ္ထက္ နတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏လည္း (ကိေလသာ) အညစ္အေၾကး ကင္းကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ရဟႏၲာတို႔၏ အစည္းအေ၀းသည္ တစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ေလ၏။ ၈။ ထုိအခါ (ထုိအစည္းအေ၀းသည္) ၾသဃေလးပါးတို႔ကို လြန္ေျမာက္လ်က္ ေသျခင္းကို ဖ်က္ဆီးၿပီးကုန္ေသာ သံုးေသာင္းေသာ ရဟႏၲာတို႔၏ အစည္းအေ၀း သည္ ျဖစ္ေလ၏။

၉။ ထုိအခါ ငါသည္ မိတ္ေဆြအမတ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ စစ္သည္ ဗိုလ္ပါ မ်ားစြာရွိ ေသာ ပဗၺတမည္ေသာ မင္းျဖစ္ခဲ့၏။

၁၀။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ျခင္းငွါ သြား၍ တရားေတာ္ကို နာၾကားၿပီး သည္ ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တကြေသာ သံဃာကို ပင့္ဖိတ္လ်က္ အလိုရွိတုိင္း အလွဴကို ေပးလွဴၿပီးလွ်င္ -

၁၁။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တပည့္သာ၀ကတို႔အား ပ႗ဳဏၰတုိင္းျဖစ္ အထည္ စိန္႔တုိင္း ျဖစ္ အထည္ကို လည္းေကာင္း၊ ပိုးထည္ ကမၺလာ (သကၠလတ္) ထည္ကို လည္းေကာင္း၊ ေရႊေျခနင္းကို လည္းေကာင္း ေပးလွဴခဲ့၏။

၁၂။ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း သံဃာ့အလယ္၌ ထုိင္ေန၍ ငါ့ကို ဤမင္းသည္ ဤ ဘဒၵကမၻာ၌ပင္ ဘုရား ျဖစ္လတၱံ႕ဟု ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

၁၃။ ထုိအခါ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကပိလၿမိဳ႕မွ ထြက္၍။ပ။ ဤ(ေဂါတမ) ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ရပါလိုကုန္၏ (ဟု ဆုေတာင္းကုန္၏)။

၁၄။ (ငါသည္) ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ၾကားနာရ၍ စိတ္ကို အလြန္ၾကည္ၫို ေစခဲ့၏၊ ပါရမီဆယ္ပါးတို႔ကို ျဖည့္က်င့္ျခင္းငွါ လြန္ကဲေသာ အက်င့္ကို ေဆာက္ တည္ ခဲ့၏။

၁၅။ ငါသည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရွာမွီးစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားအား အလွဴကို ေပးလွဴ၍ ႀကီးက်ယ္ေသာ မင္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၁၆။ (ေကာဏာဂံုျမတ္စြာဘုရား၏) ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ {ေသာဘ၀တီ} မည္၏၊ မင္းသည္ {ေသာဘ} အမည္ ရွိသူျဖစ္၏၊ ထုိၿမိဳ႕၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္ အေပါင္းသည္ ေန၏။

၁၇။ နတ္ လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္း ေတာ္သည္ {ယညဒတၱပုဏၰား} ျဖစ္၏၊ မယ္ေတာ္သည္ {ဥတၱရာ}မည္၏။

၁၈။ ထုိဘုရားေလာင္းသည္ အႏွစ္သံုးေထာင္တို႔ပတ္လံုး နန္းေတာ္ကို အုပ္စိုး၍ ေန၏၊ (ထုိဘုရားေလာင္းအား) တုသိတ သႏၲဳသိတ သႏၲဳ႒အားျဖင့္ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ သံုးေဆာင္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။

၁၉။ ေကာင္းစြာ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ေမာင္းမတို႔သည္ မယုတ္မေလ်ာ့ တစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္(တိတိ) ရွိကုန္၏၊ မိဖုရားသည္ {႐ုစိဂတၱာ} မည္၏၊ သားေတာ္သည္ {သတၳ၀ါဟ} မည္၏။

၂၀။ ဘုရားေလာင္းသည္ နိမိတ္ေလးပါးတို႔ကို ေတြ႕ျမင္၍ ဆင္ယာဥ္ျဖင့္ ေတာ ထြက္ေတာ္မူ၏၊ ေျခာက္လပတ္လံုး ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္း လုံ႔လကို အားထုတ္ ေတာ္မူ၏။

၂၁။ ႀကီးေသာ လုံ႔လ ရွိေတာ္မူေသာ လူတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ေကာဏာဂံုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ျဗဟၼာမင္း ေတာင္းပန္အပ္သည္ျဖစ္၍ မိဂဒါ၀ုန္ (သမင္ေတာ) ၌ ဓမၼစၾကာကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၂၂။ ဘိယ်သသည္ လည္းေကာင္း၊ ဥတၱရသည္ လည္းေကာင္း ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ျမတ္ေသာတပည့္ {အဂၢသာ၀က}တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္ အေကြၽးသည္ {ေသာတၳိဇ}မည္၏။

၂၃။ သမုဒၵါသည္ လည္းေကာင္း၊ ဥတၱရာသည္ လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာ တပည့္မ {အဂၢသာ၀ိကာ} တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ ေဗာဓိပင္ကို ေရသဖန္းပင္ ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၂၄။ ဥဂၢသည္ လည္းေကာင္း၊ ေသာမေဒ၀သည္ လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာ အလုပ္အေကြၽး ဒါယကာ {အဂၢဥပ႒က}တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ သီ၀လာသည္ လည္း ေကာင္း၊ သာမာသည္ လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာ အလုပ္အေကြၽး ဒါယိကာမ {အဂၢဥပ႒ိကာ} တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

၂၅။ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ အရပ္ေတာ္ အျမင့္အားျဖင့္ အေတာင္သံုးဆယ္ ျမင့္ေတာ္မူ၏၊ ဖို (မိုက္ခြက္)၌ (တည္ေသာ) ေရႊကဲ့သို႔ ဤအတူ ေရာင္ျခည္တို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္လ်က္ ရွိေတာ္မူ၏။

၂၆။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ အသက္သည္ အႏွစ္သံုးေသာင္း ရွိ၏၊ ထုိျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ထုိမွ်ေလာက္ အသက္တည္ေနလ်က္ မ်ားစြာေသာ သတၱ၀ါအေပါင္း ကို ကယ္တင္ေတာ္ မူ၏။

၂၇။ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ (ေဗာဓိပကၡိယတရားဟူေသာ) ဓမၼေစတီကို တည္ ေဆာက္၍ (သစၥာေလးပါး) တရားတံခြန္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ တရားပန္းကံုး ကို ကံုးၿပီးလွ်င္ တပည့္သာ၀ကႏွင့္တကြ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူေလ၏။

၂၈။ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ ႀကီးစြာေသာ (တန္ခိုး၏) ျပန္႔ေျပာျခင္းရွိေသာ တပည့္ {သာ၀က} အေပါင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အသေရရွိေသာ (ေလာကုတၱရာ) တရားကို ျပေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း ထုိအားလံုးသည္ပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေလၿပီ။ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးတို႔သာ ျဖစ္ကုန္ သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၂၉။ ေကာဏာဂံုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပဗၺတာရာမေက်ာင္းတုိက္၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူ၏၊ (ထုိျမတ္စြာဘုရား၏) ဓာတ္ေတာ္သည္ (ထုိထုိအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ) ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေလသတည္း။

Comments