ကဆုန္လ

ကဆုန္သည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ဒုတိယလ ျဖစ္သည္။ ကဆုန္လတြင္ ၃၀ ရက္ရွိသည္။ ရက္စုံေသာလ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယလျဖစ္သည့္ ကဆုန္ (ကုဆန္) လသည္ ခရစ္ျပကၡဒိန္တြင္ ဧၿပီလ-ေမလ အတြင္းျဖစ္သည္။ 'ကု' သည္ 'ေရ' ဟုအဓိပၸာယ္ရၿပီး 'ဆုန္' မွာ 'သြန္းေလာင္းျခင္း' အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ပူျပင္းသည့္ေႏြရာသီ၏ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္တို႔ကို ေရေလာင္းေပးရသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂါယာမွ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ မ်ိဳးပြားအပင္မ်ားကို ျမန္မာတို႔ေဆာင္ယူလာၾကၿပီး အထြတ္အျမတ္ စုိက္ပ်ိဳးထားကာ ထုိေဗာဓိေညာင္ပင္တို႔ကိုလည္း ေရသြန္းေလာင္းေလ့ရွိျပန္သည္။ကဆုန္လ၏ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းမွာ စကားပန္း (Talauma Spongocarpa) ျဖစ္သည္။

က်င္းပေသာပြဲေတာ္

ကဆုန္လတြင္ ထင္ရွားေသာ ပြဲေတာ္မွာ ေညာင္ေရသြင္းပြဲ ျဖစ္သည္။

မွတ္သားဖြယ္ႀကီး ၁၆-ခ်က္

ကဆုန္လႏွင့္စပ္၍မွတ္သားဖြယ္အခ်က္မ်ားကား ၁၆-ခ်က္မွ်အက်ဥ္းေတြ႕ရ၏။

 1. အေလာင္းေတာ္ သုေမဓါသည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားထံ နိယတဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာလ။
 2. အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၴမင္းသား ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာလ။
 3. ေတာထြက္ေတာ္မူေသာ လ။ (နာနာဆႏၵပ်ိဳ႕)
 4. သစၥာေလးပါးႏွင့္တကြ ဘုရားအျဖစ္ကို ရယူေသာ လ။
 5. ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေသာ လ။
 6. ေဗာဓိပင္ျမတ္ကို ေညာင္ေရဓါတ္သြန္းေလာင္းေသာ လ။
 7. စံကားပန္းပြင့္ေသာ လ။
 8. ဝိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၍ ျပည့္ေသာ လ။
 9. တံငါတာရာ ထြန္းေသာ လ။ သကၠဋ နကၡတၱဒီပနီအလို ဆင္တာရာထြန္းေသာ လ။
 10. ေန႔နာရီ ၃၂၊ ညနာရီ ၂၈-ရွိ၍ ညတာတိုေသာ လ။
 11. ရက္စံုသတ္ေသာ လ။
 12. နဂါးဦးေခါင္း အေနာက္ ေျမာက္မွာ ဝမ္းျပင္ ေတာင္ခြင္ေက်ာသား ၿမီးကားအေရွ႕သို႔ ထားေသာ လ။
 13. စေန ၾကာသပေတး ရက္ရာဇာ၊ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ ျပႆဒါးျဖစ္ေသာ လ။
 14. ႏွစ္ဖဝါးျဖင့္ မြန္းတည့္ေသာ လ။
 15. ၿပိႆရာသီ မည္ေသာ လ။
 16. ဖြားဘက္ေတာ္ ၇-ပါး ေမြးဖြားျဖစ္ေပၚေသာ လ။


Comments