ကာေမသုမိစၦာစာရကံ

သူတပါး၏ ခင္ပြန္း ၊ ဇနီး ၊ မယား တို႔ကို သေဘာတူ၍ျဖစ္ေစ မတူပဲ ျဖစ္ေစ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္းကို ပါရဒါရ ကံဟု ေခၚသည္။ ကာေမသု မိစၦာစာရကံ ဆိုသည္မွာ ကာမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဲ့ရဲ႕ ထိုက္စြာမသင့္ မေတာ္လြဲမွား ေဖာက္ျပန္
ယုတ္မာစြာ က်င့္ျခင္းကို၏ ။

ပရဒါရကံ က ကာေမသုမိစၦာစာရကံထက္ ပို၍ အျပစ္ႀကီးေလးပါသည္……။


ကာေမသုမိစၦာစာရကံေျမာက္သည္႔အဂၤါရပ္မ်ား


၁။အဂမနိယဌာနတာ - မသြားလာအပ္ေသာ အရာဌာန ျဖစ္ျခင္း ။

၂။ေသ၀နာစတၱံ - မွီ၀ဲလိုေသာ စိတ္ရွိျခင္း ။

၃။မေဂၢနမဂၢပဋိပတၱိ - မဂ္ေခၚ လိင္ျဖင့္ လိင္ထဲသို႔ သြင္းျခင္း ။

၄။သာဒိယနံ - သာယာျခင္း ။
အဂၤါ (၄)ရပ္လံုးျဖင့္ ျပည့္စံုမွ ကံေျမာက္၏ ။ အဂၤါတစ္ပါးပါး ခ်ိဳ႔ယြင္းေသာ္ ကံမေျမာက္။သို႔ေသာ္ အကုသိုလ္ကား ျဖစ္၏ ။


မိစၦာစာရကံအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ

(၁)မိခင္ေစာင္.ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
(၂)ဖခင္ေစာင္.ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
(၃)မိဘႏွစ္ပါးလံုးေစာင္.ေရွာက္
(၄)မိဘႏွစ္ပါးလံုးမရွိ၍ အစ္မ ၊ညီမတို.ေစာင္.ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
(၅)ေမာင္ႀကီးေမာင္ငယ္ (အစ္ကို ႀကီးငယ္) တိူ.ေစာင္.ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
(၆)ေဆြမ်ိဳးတို.ေစာင္.ေရွာက္ထိန္းသိမ္း ထားအပ္ေသာမိန္းမ
(၇)အႏြယ္တူ လူတို.က ေစာင္.ေရွာက္ထိန္းသိမ္းထားအပ္ေသာမိန္းမ
(၈)(သီလရွင္တို.ကဲ.သို.) အတူတကြ တရားက်င္.ေဖာ္တို.က တရားက်င္.ေဖာ္ျဖစ္သူတို.က ေစာင္.ေရွာက္ထိန္းသိမ္းထားအပ္ေသာမိန္းမ
(၉)(မင္းစေသာ အာဏာပိုင္တို. သိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္၍) မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္မကင္းေသာ မိန္းမ
(၁၀)အေစာင္.အေရွာက္ရွိေသာ မိန္းမ
(၁၁)ဥစၥာျဖင္. ၀ယ္အပ္ေသာ မယား
(၁၂)ဆႏၵ သေဘာတူသျဖင္. သူအိမ္မွာ သြား၍ ေနထိုင္ေသာ (ခိုးေျပးေသာ=လိုက္ေျပးေသာ)မိန္းမ
(၁၃)စည္းစိမ္ဥစၥာ အတြက္ သြားေရာက္ေနထိုင္ေသာမိန္းမ
(၁၄)အ၀တ္ ထမီစေသာ အ၀တ္တန္ဆာအတြက္ ေနထိုင္ေသာ မယား။
(၁၅)ေရခြက္ မွာ လက္ဆံုခ်၍ ထိမ္းျမား ရေသာမယား
(၁၆)ခ်အပ္ေသာ ေခါင္းခုရွိေသာ မယား။(ထင္းစသည္ ေရာင္း၍ အသက္ေမြး ရေသာ
ဆင္းရဲသူမေလး ကိုမယားအျဖစ္အတည္ယူလိုက္ေသာ အခါ ထင္းစသည္မေရာင္းရေတာ.၍
"ေခါင္းေပၚက ေခါင္းခု က်သြားျပီး ဟူလို")
(၁၇)စစ္ေအာင္သျဖင္. ယူေဆာင္အပ္ေသာ သံု.ပန္းမယား အျဖစ္သိမ္းပိုက္အပ္သာမိန္းမ
(၁၈)အေစခံမိန္းမမ်ိဳး
(၁၉)ကြ်န္မယား
(၂၀)အတည္အျမဲ မဟုတ္ ေခတၱ ခဏမ်ွ မယားျပဳအပ္ေသာမိန္းမ ။(တစ္ညဥ္.တာ တစ္ခဏမွ် ဥစၥာ ေပး၍ ေပါင္းအပ္ေသာ ျပည္.တန္ဆာ မ မ်ိဳး)

အထူးမွတ္ရန္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္
(၁)မွ (၈) ထိ ေရးသားထားေသာ အမ်ိဳးသမီး (၈)ေယာက္သည္ မိမိကာမ
ကိုသူတစ္ပါးအားေပးေသာ္လည္း မိစၦာစာရမျဖစ္။ က်န္ေသာ အမ်ိဳး သမီး
(၁၂)ေယာက္ကား မိမိေယာက်ၤားမွတစ္ပါး အျခားေယာကၤ်ားကို
ေပးလွွ်င္မိစၦာစာရျဖစ္ ၏။

ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္
ကိုယ္ပိုင္ဇနီးမွတစ္ပါး (အပ်ိဳ -အအို ) ၂၀လံုးကို က်ဴးလြန္ရာ မွာ မိစၦာစာရျဖစ္သည္။
(အက်ယ္ကို သျဂိဳလ္ ဘာသာ ၀ီထိပိုင္း စာမ်က္ႏွာ(၃၆၆) မွာရွဳႀကကုန္)

ထို႔ျပင္ မိမိမယားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေအာက္ပါအေႀကာင္း (၄)ပါေႀကာင့္လည္း ကံထိုက္ပါသည္……….။
{ မိန္းမ ႏွစ္က်ိပ္ ေပ်ာ္ေႀကာင္းသိပ္လည္း မအိပ္အပ္စြာ ေရွာင္လႊဲရာ၏ }


၁။ကိုယ္၀န္ အလြန္ရင့္ေသာအခါ။


၂။မိဘ၊ဆရာ၊သူတကာျမင္၍မသင့္ေသာေနရာ

၃။က်င့္ရိုး က်င့္စဥ္ မဟုတ္ က်င့္ျခင္း။


၄။ေဆး၀ါးမွီး၀ဲ ရွိျမဲအဂၤါထက္ လြန္ေသာ အခါျဖစ္ျခင္း…….။
Comments