ကညင္ပင္

ကညင္ပင္မ်ဳိးတြင္ ကညင္နီ၊ ကညင္ျဖဴ၊ ကညင္ ပ်ံ၊ ကညင္ကုပ္၊ ကညင္ေၾကာင္ေခ်း၊ ကညင္ ဝက္ေတာင္း ဟူ ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အပင္ကုိ၎၊ ခြဲဲစိတ္ျပီး ကညင္သားကုိ၎ ျမင္႐ုံမွ်ျဖင့္ မည္သည့္ ကညင္ပင္မ်ဳိး ျဖစ္ သည္ကုိ တိက်စြာ ခြဲျခားသိႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္၌ ကညင္နီပင္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရ၍ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ ကညင္ျဖဴပင္မ်ဳိးကုိ အမ်ားအျပား ေတြ႔ ႏုိင္သည္။ ျခဳံ၍ေျပာရလွ်င္ ကညင္ပင္တုိ႔သည္ အလြန္ ၾကီးမား ေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႔သည္ အျမင့္ေပ ၁၅ဝ ခန္႔၊ ပင္စည္လုံးပတ္ ၁၅ ေပခန္႔အထိ ရွိတတ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျမင့္မားေသာ အပင္ၾကီးမ်ားတြင္ အရင္းပုိင္း ေပ ၇ဝ မွ ေပ ၁ဝဝ ေလာက္အထိမွာ အကုိင္းအခက္မ်ား ကင္းစင္ကာ ေျဖာင့္ စင္းေနတတ္သည္။ အေခါက္အေပြးမွာ အလြန္ေခ်ာမြတ္၏။ ကညင္ပင္သည္ အစုလုိက္ မေပါက္ဘဲ ေျပာက္က်ား ေပါက္ ေလ့ ရွိ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အျမဲစိမ္းေတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ သည္။

ကညင္သားသည္ နီညစ္ညစ္အေရာင္ရွိ၍ အင္သားထက္ အနည္းငယ္ညံ့သည္။ အသားၾကမ္း၍ အေတာ္အတန္ ခုိင္ခံ့ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္မရွိေခ်။ ျခလည္း အစားလြယ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အသားေသေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီးမွ အသုံးခ်သင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကညင္သားကုိ ေလွမ်ားႏွင့္ ေသတၱာမ်ားလုပ္ရာ၌ အသုံးမ်ားသည္။ ကညင္သားကုိ သစ္ကြက္လွခင္းျခင္းအတြက္ သုံးႏုိင္သည့္ အျပင္ ကရီအုိစုတ္ဆီသုတ္ေပးလွ်င္ ၾကာရွည္ ခံေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖြယ္ရာ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိေပ သည္။

ကညင္ပင္မွရရွိေသာဆီကုိ အခ်ဳိ႔ေတာရပ္မ်ား၌ ေရနံဆီ အစား မီးထြန္းၾကသည္။ ကညင္ဆီတုိင္‎ မ်ား အမည္ျဖင့္ မီး ေမႊးရန္ ေရာင္းခ်ေသာ ေကာက္ညင္းက်ည္ေတာက္အရြယ္ရွိ ထန္းရြက္စသည္ႏွင့္ ထုပ္စည္းထားသည့္အေတာင့္ကုိ ေတြ႔ဘူး သုံးဘူးၾကေပမည္။ ထုိကညင္ဆီတုိင္မွာ သစ္ေဆြးအစကေလး မ်ားကုိ ကညင္ဆီႏွင့္ နယ္ထားသည့္ ပစၥည္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကညင္ဆီတုိင္ကုိ မီး႐ွဴးမီးတုိင္အျဖစ္လည္း သုံးႏုိင္သည္။ ယဥ္းေနေသာ အနာမ်ားကုိ သုတ္လိမ္းေပးႏုိင္သျဖင္ ေဆးဖက္လည္း ဝင္သည္။

ထားဝယ္နယ္တြင္ ကညင္ဆီကုိ ေအာက္ပါႏွစ္နည္းျဖင့္ ထုတ္ယူၾကသည္။ ပထမနည္းမွာ ၾကက္ေပါင္ေစး ထုတ္ယူ သကဲ့သုိ႔ ၃ ရက္တစ္ၾကိမ္ ၄ ရက္တစ္ၾကိမ္ ပင္စည္ကုိ ဓါး ျဖင့္ထစ္၍ ဆီထုတ္ယူနည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကညင္ ပင္ တစ္ပင္မွ ေလးလခန္႔ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆီထုတ္ႏုိင္၍ စုစုေပါင္း ကညင္ဆီပ်မ္းမွ် ၁၅ ပိသာခန္႔ ရႏုိင္သည္။

ဒုတိယနည္းမွာ ပင္စည္ကုိ ဓါးျဖင့္ ထစ္ျပီးသကာလ ယုိ ထြက္လာေသာ ကညင္ဆီႏွင့္ သစ္ရြက္ေျခာက္ မ်ားကုိေရာ၍ အပင္ရင္းကုိ မီးျမိႇဳက္ေပးရသည္။ မီးျမိႇဳက္ျပီး ၂ ရက္အၾကာ တြင္ ထုိအပင္မွ ယိုထြက္လာေသာ ဆီမ်ားကုိ စုသိမ္းရသည္။ ထုိေနာက္ ၂ ရက္မွ် အနားေပးျပီးလွ်င္ တစ္ဖန္ မီးျမိႇဳက္၍ ဆီထုတ္ယူျပန္သည္။ ထုိနည္းအတုိင္း ဒီဇင္ဘာလမွ ေမလ အထိ ကညင္ဆီကုိ ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပထမ နည္းေလာက္ သန္႔စင္ျခင္း မရွိေပ။

Comments