ကန္ေတာ္ႀကီးကန္

ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ.မွာတည္ရွိျပီး အင္းလ်ားကန္ ျပီးရင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးကန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ေရႊတိဂံု ဘုရားရဲ. အေရွ.ဘက္မွာ ရွိျပီးေတာ. ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ဟာအင္လ်ားကန္ကေရမ်ားကိုပိုက္နဲ.ဆက္သြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ.လယ္ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္ေျမေတြကို ေရသန္.ရရွိေစဖို. ဖန္တီးထားခဲ.တာျဖစ္ျပီးေတာ. ခန္.မွန္း အ၀န္း ၅ မိုင္နဲ. ၈ ကီလိုမီတာ ရွိတယ္ လို.ဆိုပါတယ္။

             ၁၅၀ ဧကရွိတဲ.ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ကို ၁၁၀ ဧက ရွိတဲ. ကန္ေတာ္ႀကီးသဘာ၀ ပန္းျခံ ႏွင္. ရန္ကုန္ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင္. ငါးျပတိုက္ တို.က၀န္းရံထားတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ကန္ေတာ္ႀကီးမွ ကရ၀ိတ္

ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ ေျမာက္ဘက္နဲ.အေရွ.ဘက္မွာ နတ္ေမာက္လမ္း ၊အေနာက္ဘက္မွာ ဗဟန္း လမ္း ေတာင္ဘက္မွာ ကန္ရိပ္သာလမ္း တို.က၀န္းရံထားပါတယ္။ ကရ၀ိတ္ဟာ ကန္ေတာ္ႀကီး မွာ အထင္ရွားဆံုးေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။


ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ ၁၉၈၅

၁၆ ရက္ ဧပရယ္ ၂၀၁၀  ျမန္မာ. သႀကၤန္ ညေနပိုင္းမွာ ဘံုး သံုးလံုးေပါက္ကြဲတာေႀကာင္. ၂၄ ေယာက္ေသဆံုးျပီးေတာ. ၆၀ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ.ပါတယ္


Comments