ကလိုထူးေဘာဗ်ဴဟာ

ကလိုထူးေဘာဗ်ဴဟာ၏ ဗ်ဴဟာမွဴးမွာ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာစိန္ျမင့္ ႏွင့္ ဒု- ဗ်ဴဟာမႉးမွာဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာေမာသုိ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကလိုထူးေဘာဗ်ဴဟာ၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား မွာ (၉၀၁)၊ (၉၀၇)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

Comments