ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIO)

သမိုင္းေၾကာင္း

KIOအဖဲြ႔ကုိ ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္တူး ႏွင့္ ေဇာ္ဆိုင္းတို႔ ႏွစ္ဦးက စတင္ ဖဲြ႔စည္းကာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၄) ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အတြင္းမွ အင္အားေတာင္႔တင္း ခိုင္မာေသာ ေကအိုင္အို အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားသည္။ေကအိုင္အို အဖြဲ႔၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မွာကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ)ျဖစ္ျပီး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္တန္ ဂြမ္ေရွာင္ႏွင္႔ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္အား ျဖစ္သည္။ေကအိုင္အို ဒု-ဥကၠ႒ မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဂၚရီ ေဇာ္ဆိုင္း ျဖစ္ျပီး၊ ေကအိုင္အို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွာေဒါက္တာ လဂ်ာ တို႔ျဖစ္သည္။KIA တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခစိုက္ တပ္မဟာ ၅ ခု ရွိၿပီး စစ္သည္ အင္အား ၄၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။KIO အေျခစိုက္ရာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားအၾကား တည္ရွိကာ ဗန္းေမာ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မုိင္ ၄၀ ခန္႔တြင္ တည္ရွိသည္။ KIO ဌာနခ်ဳပ္ ရွိရာ တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ လိုင္ဇာတြင္လည္း စစ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ အရာရွိ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းတပ္တို႔္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။။စစ္အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ အၾကီးဆံုးေသာ ကခ်င္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔( ေကအိုင္အို) ၏ တပ္မေတာ္မွ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးႏွင့္ သုေတသန မွတ္တမ္းဌာနမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးဂြမ္ေမာ္ကို ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္နန္မွာ နယ္စပ္ျမိဳ႔ လိုင္ဇာတြင္၂၀၀၉ ဧျပီလ ၆ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္သည္ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္အတြင္း ေကအိုင္ေအသို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီး ကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႔ အရာရိွငယ္အဆင့္မွ ရာထူး တက္လွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးလက္ရွိအေျခအေန(၂ဝဝ၉)

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔သည္ သူ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ KIO သည္ သူ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - KIA ကို ျပန္လည္စုဖြဲ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တပ္သားသစ္မ်ားလည္း စုေဆာင္းေနသည္ဟု သိရသည္။

ေကအိုင္ေအ ေကဒါမ်ား မိမိတို႔၏ ေတာတြင္းစခန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားေနၾကၿပီး၊ မိမိတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမတဝိုက္တြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ ခ်ထားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ - KNDG ၏ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝါက ေျပာသည္။ေကအိုင္ေအသည္ ယင္း၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူေနၿပီး၊ တပ္သားသစ္မ်ားလည္း စုေဆာင္းေနကာ သင္တန္းမ်ား အျပင္းအထန္ ေပးေနသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဤသို႔ ေကအိုင္အိုက ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက အျခား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳအၿပီး ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စစ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ အမ်ားအျပားကို သူတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ဤတပ္ရင္းတရင္းတြင္ စစ္သည္ အင္အား ၃၂၆ ဦး ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္သား ၃၀ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ကာ စစ္အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ KIO သည္ သူတို႔၏တပ္ကို အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးျခင္းကို ခံေနရသည္။ေကအိုင္အိုအဖဲြ႔အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔အသြင္ေျပာင္းေရး နအဖဘက္က ကမ္းလွမ္းထားမႈအေပၚ ေကအိုင္အိုအဖဲြ႔က ကခ်င္ေဒသလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ကို မိမိစစ္သားမ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းလိုၿပီး အနာဂတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ေကအိုင္အိုက အာဏာရရိွေရး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ ေကအိုင္အိုအဖဲြ႔တြင္ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ႏွင့္အဆင့္တူသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔ စသည့္ဌာနမ်ားလည္း ရိွေန၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အဆိုပါဌာနမ်ားအတြက္လည္း ထည့္စဥ္စားရန္လိုေၾကာင္း ဇူလိုင္လ (၈) ရက္တြင္ ေကအိုင္အိုဘက္က တင္ျပထားသည္။

လက္ေအာက္ခံဌာနမ်ား

  • စစ္ေဆး႐ံု

ေကအိုင္အို စစ္ေဆး႐ံုသည္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္၊ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ဝယ္က်ိဳင္ေက်းရြာတြင္တည္ရွိ သည္။

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊
  • ပညာေရးဌာန၊
  • က်န္းမာေရးဌာန၊
  • ရဲတပ္ဖဲြ႔

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္အမွတ္တံဆိပ္
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္တပ္သားသစ္မ်ား
Comments