ေကအင္အယ္လ္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္

ေကအင္အယ္လ္ေအ(KNLA) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ေခါင္းေဆာင္သည္။ေထာ့ကိုကိုးအေျခခ် ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ ဦးစီးေသာ အဖြဲ႔သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္ယူမွ ခြဲထြက္ကာ နအဖ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီး ေကအင္ယူ-ေကအင္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU) မွ ခဲြထြက္သြားေသာ အဖဲြ႔မွာ KNU တပ္မဟာ (၇) တပ္မဟာမႉးေဟာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကအင္အယ္လ္ေအၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အဖဲြ႔ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕ေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည္။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္သည္ ၂၀၀၇ ခု ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက တပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ KNU မွ ခြဲထြက္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့ၿပီး ၎၏ ခြဲထြက္အဖြဲ႔ကို KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ဘုရားသုံးဆူ ေဒသတြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္သည္ နယ္ေျမတခ်ဳိ႕ ရရိွထားသည္။ ထုိေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ဆုိေသာ စီးပြားေရးဇုန္၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျဖစ္လာမည့္ သူ၏တပ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးဖြယ္ရိွသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ KNU အား တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ဆုိသည္။ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေကအင္အယ္လ္ေအၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၏တပ္မ်ားႏွင့္ KNU တပ္မ်ား ရံဖန္ရံခါ တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃) ဦးသည္ ယခုလဆန္းပိုင္းက ကရင္ခြဲထြက္ အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ျဖစ္ သည့္ ဗိုလ္ေဌးေမာင္၏ ေကအင္ယူ/ေကအင္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းလိုက္သည္။

ထပ္မံပူးေပါင္းျခင္း

ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမ ႏွင့္ အင္းရွည္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိဇယ

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမ၊ ဗိုလ္ႀကီးမဟာေဆြႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးသဲးခီး တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေကအင္အယ္ေအ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ ဗိုလ္မႉးရွီးေလက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေစာဘိုျမ၏ သားငယ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီး ေစာေနစိုးျမသည္ ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ က အဖြဲ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေထာ့ကိုကိုးရြာတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေကအင္ယူ/ ေကအင္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ႔သည့္အတြက္ ေကအင္ယူဗဟုိမွ ေခၚယူ၍ သတိေပးတားျမစ္မူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ရသည္။

ေစာေနစိုးျမသည္ ယခင္လက ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ႔ရာ ေကအင္အယ္ေအ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္မွ ၎အား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ႔သည့္ေနာက္ပိုင္း ေထာ့ကိုကိုးသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ (၃) ဦးႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးကို အစဥ္တစိုက္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ကရင္ခြဲထြက္ အဖြဲ႔မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ေကအင္ယူ နယ္ေျမအေျခစိုက္ အင္းရွည္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိဇယသည္လည္း ၎တို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားခဲ႔သည္။

ေထာ့ကိုကိုးသို႔ လိုက္ပါသြားသူ (၄) ဦးထဲတြင္ ေစာေနစိုးျမ၊ ေစာမဟာေဆြ၊ ေစာသဲးခီးတို႔ (၃) ဦးမွာ ေကအင္ယူ/ ေကအင္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၏ တရား၀င္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္သြားၿပီးဟု ဗိုလ္မႉးရွီးေလက အတည္ျပဳ ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ိဇယကမူ “ဘုန္းႀကီးဆိုတာက ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ပင့္ဖိတ္လို႔ရွိရင္ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသမဆို ႂကြရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေစာသဲးခီးအား ေကအင္အယ္ေအမွ ထုတ္ပယ္ထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေစာေနစိုးျမကို ယခင္လကုန္ ပိုင္းမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေစာမဟာေဆြႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မသိရွိ ရေသးေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ိဇယ အပါအ၀င္ ၎တို႔ (၄) ဦးသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မဲေဆာက္ႏွင့္ ေထာ့ကိုကိုးသို႔ ပံုမွန္သြားလာလွ်က္ရွိသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသို႔ ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အဖြ႔ဲ၏ တာ၀န္ရွိသူတဦးက အဆိုပါလူမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ လံုး၀ပတ္သက္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ တစံုတရာေျပာၾကားရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ေျပာၾကားသည္။

Comments