ကမၻာေအးေစတီ

ကမၻာေအးေစတီမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေရကူးရပ္ သီရိမဂၤလာကုန္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေစတီေတာ္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔ေတာ္အားျဖင့္ သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေစတီဟု တြင္သည္။ ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းအဓိဌာန္ျဖင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္ေသာ သာသနာေရးေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ား စုေပါင္း မ တည္ကာ အရပ္ရပ္ ကုသိုလ္ရွင္ မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ တည္ထားေသာ ေစတီတစ္ဆူ ျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္ၾကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ထားျပီးေသာ ေစတီေတာ္မ်ားႏွင့္ လုံးမဝတူဘဲ ေခတ္မွီ ပိသုကာပညာအရ သံထုတ္တန္းၾကီးမ်ားျဖင့္ အတြင္း၌ လိုဏ္ဂူသဖြယ္ ဌပနာ တုိက္ကုိ အုံထပ္၍ တည္ထားသည္။ ေစတီေတာ္၏ လုိဏ္တြင္း ၌ အလယ္ဌပနာတုိက္ကုိပတ္၍ ဘဒၵကမၻာတြင္ ပြင့္ေတာ္မူျပီး ႏွင့္ ပြင့္ေတာ္မူဆဲ ဘုရားငါးဆူတုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးငါးဆူကုိ ကုိးကြယ္ထားသည္။ ဆင္းတုေတာ္ တုိ႔ မ်က္ႏွာမူရာတြင္ မုခ္ငါးမုခ္ ထားရွိသည္။ ဘုရားငါးဆူ တြင္ တစ္ဆူတစ္ဆူ၌ ထုိဘုရားရွင္တုိ႔ ပြင့္ေတာ္မူရာ ေဗာဓိပင္ မ်ားကုိ ေနာက္ခံကားေဆးျခယ္ထားသည္မွာ အလြန္ၾကည္ညိဳ ဖြယ္ ရွိလွသည္။

လုိဏ္အတြင္း ဌပနာတုိက္ပတ္လည္အထက္ အဆင့္တြင္မူ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ ႐ုပ္တုေတာ္မ်ားကို ထုိ ဘုရားရွင္တုိ႔ ပြင့္ေတာ္မူရာ ေဗာဓိပင္ႏွင့္တကြ ထားသည္။ မုခ္ဝမ်ားတြင္လည္း စၾကာပုံေတာင္းသ႑ာန္ႏွင့္ ၾကာပြင့္ၾကာဖူး သ႑ာန္မ်ားကုိ သာသနာေတာ္ ရိပ္ျမဳံအျဖစ္ ပုံေဖၚထားေလ သည္။ ေစတီေတာ္ၾကီးကုိ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ား ေန႔ည မေရြး လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ သီရိမဂၤလာကုန္းေတာ္တြင္ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ျပသာဒ္မ်ားပါ တည္ထား၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ သာသနာေရးဌာန ပိဋကတ္ေတာ္ ဘာသာျပန္ ဌာနကုိ ကမၻာေအးတန္ေဆာင္း အေဆာက္အအုံတြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။ ေစတီေတာ္၏ ထီးေတာ္တင္ပြဲႏွင့္ ပဌမအၾကိမ္ ပြဲေတာ္ၾကီး ကုိ ၁၃၁၃ ခု တေပါင္းလတြင္ က်င္းပ၍ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ကုိယ္တုိင္ ထီးေတာ္တင္သည္။ ထီးေတာ္တင္ပြဲကုိ ၇ ရက္ တုိင္တုိင္ က်င္းပသည္။ မၾကဳံဘူးေအာင္ စည္းကားလွ၍ ေစတီ ေတာ္အတြင္း ဌပနာတုိက္တြင္ က်ိန္းဝပ္ေသာ သာသက ဓါတ္ေတာ္ မ်ား၊ ႐ုပ္တုဆင္းတုေတာ္မ်ားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိ ၾကသည္။ ဘုရားပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိ၍ အထူးပင္စည္ကားသည္။ ရွင္လူအမ်ား ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ႏုိင္ၾကရန္ မႏၲေလးျမိဳ႔ နန္းစဥ္႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ သေရေခတၱရာ နန္းစဥ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ဌပနာမ်ား စသည့္ ဓါတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကမၻာေအးေစတီ၌ ထားရွိေလသည္။ကမၻာေအးေစတီေတာ္အနီးတြင္ ေဗာဓိပင္ကုိလည္ စုိက္ပ်ဳိး ထားသည္။ ထုိေစတီေတာ္ကုန္း၌ပင္ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ရန္ လုိဏ္ဂူၾကီးကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားစီစဥ္၍ အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ အခမ္းစြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားမွ ရွင္လူအမ်ားလာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္။ ေစတီေတာ္၏ အျမင့္ဉာဏ္ေတာ္မွာ ၇၈ ေတာင္ ၂ မုိက္ ျဖစ္သည္။ 

ကိုးကား

  1. ျမန္​မာ့​စြယ္​စုံ​က်မ္း​၊ အ​ပိုင္း​-ခ၊​ အ​တြဲ​-၂
Comments