ထိုင္းႏိူင္ငံ

ထိုင္းနိုင္ငံ ထိုင္းဘုရင့္ သမၼတနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေလာနိုင္ငံႏွင့္ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ထိုင္း ေရလက္ၾကားႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ကပၸလီ ပင္လယ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔က ဝန္းရံလၽွက္ တည္ရွိသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္သည္ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ထိုင္းေရလက္ၾကားအတြင္း၌ ဗီယက္နမ္ ေရပိုင္နက္ ႏွင့္ ထိစပ္လၽွက္ ရွိၿပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကပၸလီ ပင္လယ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားနားႏွင့္ အိႏၵိယ တို႔၏ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ထိစပ္လၽွက္ ရွိသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕မွာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္သည္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာ လွုပ္ရွားမွုမ်ား အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဧရိယာအားျဖင့္ ၅၁ နိုင္ငံေျမာက္ အႀကီးဆုံး နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စပိန္နိုင္ငံႏွင့္ အရြယ္အစား အတူတူခန႔္မၽွ ရွိသည္။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၅၁၃,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ (၁၉၈,၀၀၀ စတုရန္းမိုင္) ခန႔္မၽွ ရွိသည္။ လူဦးေရ ၆၃ သန္းရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ၂၃ နိုင္ငံေျမာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည္။ လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၊ ၁၄ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကကာ ၃ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ မေလးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္ရွိေသာ လူဦးေရတြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ခမာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ တရားဝင္႐ုံးသုံး ဘာသာစကားမွာ ထိုင္းဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္မွု အထြန္းကားဆုံးနိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္နိုင္ငံ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ ဘာသာမွာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းလူမ်ိဳး ၉၅ ရာခိုင္ႏွုန္းတို႔ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ဓေလ့စရိုက္တို႔တြင္ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွုတို႔ သိသိသာသာ ပါဝင္ေနသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဘုရင္မွာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္၏ ၉ ဆက္ေျမာက္ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူလ်ာဒက္ ျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာ ဘုရင္သည္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္မၽွ နန္းစံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ နန္းသက္ အရွည္ဆုံး ဘုရင္ ျဖစ္႐ုံသာမက ယခုလက္ရွိ ကမၻာေပၚတြင္ နန္းသက္အရွည္ၾကာဆုံး ဘုရင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္အား နိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ၊ စစ္တပ္၏ အႀကီးအကဲ၊ ဗုဒၶဘာသာကို ျမႇင့္တင္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ သစၥာတရားကို ကာကြယ္ေပးသူ စသည္ျဖင့္ မွတ္ယူၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ နိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဥေရာပ အင္အားႀကီးနိုင္ငံတို႔၏ ကိုလိုနီ နိုင္ငံမျဖစ္ခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္၏ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ လၽွင္ျမန္စြာ စီးပြားေရးတိုးတက္မွု ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ ပို႔ကုန္ကို အဓိကထားေသာ စက္မွုေခတ္ေျပာင္းၿပီးစ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံႏွင့္ တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွိသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ပတ္တရား၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဖူးကတ္ တို႔ျဖစ္သည္။

အမည္ရင္းျမစ္

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္အထိ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ရုံးသုံးေဝါဟာရအမည္သည္ ဆိုင္အမ္ (ထိုင္း: สยาม; IPA: /saˈjaːm/၊ Siam) ျဖစ္ခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ထိုင္းလန္း (Thailand) ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၉ ေမလ ၁၁ ရက္အထိ ဆိုင္အမ္သည္ ရုံးသုံးေဝါဟာရအမည္ေနာက္တစ္ခါျဖစ္ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းလန္း (Thailand) ဟူေသာ အမည္ကို ျပန္လည္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထိုင္း Tai(ไทย)ေခၚေသာ ပဒသည္ ထိုင္းဘာသာစကားတြင္ လြတ္လပ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ သို့ေသာ္ ထိုအမည္သည္ အလယ္ပိုင္း လြင္ျပင္ေဒသမွ လူမ်ဳိးစု တစ္ခု၏ အမည္လည္း ျဖစ္သည္။ လူသိမ်ားေသာ ထိုင္းပညာရွင္ တစ္ေယာက္ကမူ ထိုင္း Tai(ไทย)၏ အဓိပၸာယ္မွာ ျပည္သူ သို့မဟုတ္ "လူသူ" ဟုသာ အဓိပၸာယ္ရသည္ဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သူ၏ စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္အရ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းလက္ေဒသတို့တြင္ ျပည္သူ ဟူေသာ စကားလုံးအတြက္ ပုံမွန္ ထိုင္းစကားလုံး ေခါန္ "khon" (คน) အစား ထိုင္း ဟူေသာ စကားလုံးကို သုံးႏႈန္းေသာေၾကာင့္ျပင္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းနိုင္ငံ ဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းမွာမူ ထိုင္းတို့သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ဥေရာပ အင္အားႀကီးနိုင္ငံတို့၏ ကိုလိုနီျပဳျခင္းမခံရေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္ကို ဂုဏ္ယူေျပာဆိုရာမွ ဆင္းသက္လာသည္။

ရတ္ခ်ာအာဏာခ်က္ထိုင္း (ထိုင္း: ราชอาณาจักรไทย၊ ျမန္မာ: ရာဇအာဏာစၾကာထိုင္း) သည္ ထိုင္းတိုင္းျပည္ဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ဗ်ဴပတ္ႏွင့္ ခြဲလွ်င္ အမည္အပိုင္းမ်ားသည္ - -ရတ္ခ်ာ- (သသၤကရုိက္ ရာဇ, အဓိပၸာယ္သည္ "ဘုရင္" ျဖစ္သည္)၊ -အာဏာ- (ပါဠိ အာဏာ āṇā) ႏွင့္ -ခ်တ္ (သသၤကရိုက္ စၾကာ၊ အဓိပၸာယ္သည္ "ဘီး" ျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းမူအာဏာပိုင္ သကၤတလည္းျဖစ္သည္။)

သမိုင္း

ထိုင္းနိုင္ငံဟု အမ်ားက သိၾကေသာ ေဒသသည္ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း ျဖစ္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ ေသာင္းခန္႔ ကပင္ လူသားတို့ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၃ ရာစုႏွစ္ ခမာ အင္ပိုင္ယာ မပ်က္သုဥ္းမီ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္း၊ မြန္၊ ခမာ ႏွင့္ မေလး တိုင္းနိုင္ငံ အစရွိသည့္ ျပည္ေထာင္အသီးသီးတို့သည္ ထိုေဒသတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ဆိုင္ယမ္း ပတ္ဝန္းက်င္ အႏွ႔ံတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ေရွးေဟာင္းသုတေသန ျပဳလုပ္ရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားမွ တဆင့္ ေတြ႔ျမင္နိုင္သည္။ ၁၂ ရာစု မတိုင္မီကမူ ပထမဆုံး ထိုင္း သို့မဟုတ္ ဆိုင္ယမ္း ျပည္ကို ဆူခိုထိုင္း ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္ဟု သိရွိခဲ့ၾကၿပီး ၁၂၃၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၃ ရာစုႏွစ္ ၁၄ ရာစုႏွစ္အတြင္း ခမာအင္ပိုင္ယာ၏ အာဏာ ေလ်ာ့က်လာမႈႏွင့္ ပ်က္သုဥ္းမႈတို့ အၿပီးတြင္ ဆူခိုထိုင္း ဗုဒၶဘာသာျပည္၊ လန္နျပည္ (Lanna) ႏွင့္ လန္ခ်န္ျပည္ (Lan Chang) တို့မွာ တိုးတက္ထြန္းကား လာခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုမွ် ကြာေသာအခါတြင္ ဆူခိုထိုင္းျပည္၏ အာဏာစက္ကို ၁၄ ရာစုႏွစ္ လယ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အယုဒဓယ ျပည္က ဩဇာလႊမ္းမိုး လာခဲ့သည္။

၁၇၆၇-ခုႏွစ္ အယုဒဓယျပည္ ျမန္မာတို့လက္သို့ က်ေရာက္သြားေသာ အခါတြင္ မဟာတက္ဆင္ ဘုရင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ကို သြန္ဘူရီ (Thonburi) သို့ ၁၅ ႏွစ္ခန့္မွ် ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ ခ်က္ကရီ မင္းဆက္ မဟာရာမ ၁ ဘုရင္လက္ထက္တြင္ ဘန္ေကာက္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ယခုလက္ရွိ ရက္တနာကိုဆင္ေခတ္ စတင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ တို့၏ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို့ကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ဥေရာပမွ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈတို့သည္ ၁၆ ရာစုတြင္ ေပၚတူဂီတို့မွ အစျပဳ၍ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဥေရာပမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုင္းနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုလိုနီျပဳလုပ္ျခင္း မခံရေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ရပ္မွာ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါးနပ္လိမၼာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို့သည္ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို့အၾကား တင္းမာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ နိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီနိုင္ငံၾကီး ႏွစ္နိုင္ငံက ကိုလိုနီအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားၾကားတြင္ ၾကားခံနယ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနခဲ့သည္။ သို့ေသာ္လည္း အေနာက္မွ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ ၁၉ ရာစုအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ပထ၀ီ၀င္

ထိုင္းႏိုင္ငံ(ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္-Kingdom of Thailand)သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းေျမ၏ အလယ္ဗဟိုေနရာတြင္တည္ရွိ ျပီး အေနာက္ဖက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္တြင္ ေလာႏို္င္ငံ၊အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၊ေတာင္ဖက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဧရိယာအက်ယ္္အ၀န္းမွာ ၁၉၈၁၁၅ ဧတုရန္းမိုင္ရွိကာ ျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အၾကီးဆံုးျမိဳ႕မွာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဧရိယာအားျဖင့္ ၅၁ နိုင္ငံေျမာက္ အႀကီးဆုံး နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စပိန္နိုင္ငံႏွင့္ အရြယ္အစား အတူတူခန့္မွ် ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၅၁၄,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ (၁၉၈,၀၀၀ စတုရန္းမိုင္) က်ယ္၀န္းၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေျမဧရိယာ ပိုင္ဆိုင္မႈအားျဖင့္ အဆင့္ (၅၀) ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ တို႔ႏွင့္ အရြယ္အစား တူညီၾကၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ရွိကာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ အက်ယ္အ၀န္း၏ (၁.၄)ဆ က်ယ္၀န္းသည္။

လူမ်ိဳးမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဓိကေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳးမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသာမ်ားအေနျဖင့္ ကရင္၊မြန္ ႏွင့္ ခမာ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိသည္။တိုင္းတပါးသားမ်ားျဖစ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု တရုတ္(၁၀%)ႏွင့္ မေလး (၃%)တို႔လည္းေနထိုင္ၾကသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ စီးပြါးေရးအရ ေတာင့္တင္းျပီးႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ၾသဇာရွိၾကသည္။(ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၁၀ဦးတြင္ ၈ဦးမွာ တရုတ္ေသြးမကင္းၾကေပ။) ထိုင္းစာမွာ ႏိုင္ငံသံုး၊ ရံုးသံုးစာ ျဖစ္သည္။

ဘာသာကိုးကြယ္မႈ

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္မႈ အထြန္းကားဆုံးနိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္နိုင္ငံ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ ဘာသာမွာ ေထေရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းလူမ်ဳိး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့စရိုက္တို့တြင္ အိႏိၵယ၊ တရုတ္ ႏွင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈတို့ သိသိသာသာ ပါဝင္ေနသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔၏ (၉၅%) မွာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ျပီးႇ၊ မူစလင္မ်ားမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ကာ လူဦးေရ၏ (၄.၆%) ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ ရိုးရာနတ္ကိုးကြယ္ျခင္းတို႔လည္းရွိသည္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားေနထုိင္ၾကျပီး ထိုေဒသမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္လိုသည့္ အတြက္ အဓိကရုဏ္းမ်ား မၾကာခဏပင္ ျဖစ္ပြားေနရသည္။

ႏိုင္ငံေရး

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ထားရွိျပီး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုတာ၀န္ယူရသည္။ လက္ရွိထီးနန္းစိုးစံေနသည္မွာ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူလ်ာဒက္ ျဖစ္ျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အဘီစစ္ ဝိဇၨာဇီဝျဖစ္သည္။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ မွာ ၂၃၊ဒီဇင္ဘာ၊၂၀၀၇ တြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ အတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ျပီး မၾကာခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ရွိမရွိမွာမူ မေသခ်ာေသးေပ။

စီးပြားေရး

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ယေန႔တြင္ ပို့ကုန္ကို အဓိကထားေသာ စက္မႈေခတ္ေျပာင္းၿပီးစ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံႏွင့္ တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွိသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ဘန္ေကာက္၊ ပတၱယားကမ္းေျခႏွင့္ ဖူးကတ္ကမ္းေျခ တို႔ျဖစ္သည္။

Comments