ေဟာင္သေရာအထူးေဒသျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔

ေဟာင္သေရာအဖြဲ႔( KPF) သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး(ေကအင္ယူ) တပ္မဟာ (၆) တပ္ရင္း (၁၆) မွ တပ္ရင္မႉး အဆင့္႐ွိ ေစာသမူဟဲ ဦးေဆာင္၍ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

  • သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕အနီး ေကပီအက္ဖ္ အမွတ္ (၂) တပ္ရင္း (ရဲတံခြန္) ၏ တပ္ရင္းမႉးေစာဝါးခ်ယ့္၊
  • ဘုရားသုံးဆူ နယ္စပ္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ေကပီအက္ဖ္ အမွတ္ (၃) တပ္ရင္းမႉး ဒုတိယ ဗုိလ္မႉးႀကီး မန္းေလးဝါး၊
Comments