ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ဦးေအးကိုေနာက္ တက္လာေသာ သမၼတျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉-ရက္မွ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈-ရက္အထိ တစ္လသာ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုက္ရသူ ျဖစ္သည္။

  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ဓါတ္ပံု
ဥပေဒ ပါရဂူဘြဲ႕ ရထားသူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ေပ်ာ့ည့ံသူ တဦး ျဖစ္ၿပီး ကပ္ဖားသတၲဝါ ျဖစ္ရန္ အတြက္လည္း သူ၏ ယခင္ ပညာတတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ပစ္ရန္လည္း ဝန္မေလးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ တခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီး ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတ အျဖစ္ အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေနဝင္းက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ေစခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။


၁၉၈၇-၈၈ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း၏ မဆလ တပါတီ မတရား ရက္စြာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အုပ္စိုးေနမႈကို ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ ႏိုင္ငံအဝန္းမွ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုးက အံု႔က ေတာ္လွန္ၾကေသာ အခါ၊ ဦးေနဝင္းက သူႏႈတ္ထြက္ေပးၿပီး၊ သစၥာရွိ ေနာက္လိုက္တဦး ျဖစ္သူ 'ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သားသတ္သမား' ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း စိန္လြင္ကို ႐ုပ္ျပသမၼတ အျဖစ္ အာဏာ လႊဲေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ မုန္းတီး ႐ြံ႕ရွာမႈမ်ားသည္ ဒီေရအလား တုိးပြားလာသျဖင့္ 'ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သားသတ္သမား' စိန္လြင္၏ သမၼတ ရာထူးသည္ ၁၈ ရက္သာ သက္တမ္း တည္ၿမဲခဲ့ၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ေပးလိုက္ရသည္။ ဤတြင္ ဦးေနဝင္းသည္ ဖဲထုပ္ထဲမွ ေနာက္ထပ္ ဂ်ဳိကာတေကာင္ကို ေ႐ြးရျပန္ေလသည္။ ယခုတႀကိမ္ အေ႐ြးခံရသူမွာ ဥပေဒ ပညာရွင္ တပိုင္း၊ စာေရးဆရာ တပိုင္းျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ျဖစ္သည္။ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ရက္ရက္စက္စက္ ကိုင္တြယ္မႈမွာ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္၍ ပိုမို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းကို အသံုးခ် ၾကည့္ေလေတာ့သည္။


သို႔ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို ဤသို႔ အ႐ူးလုပ္၍ မရေတာ့ေခ်။ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ မဆလ အာဏာပိုင္တို႔၏ အေၾကာကို ေနာေက်ေနေလၿပီ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ လယ္သမားႀကီးမ်ား၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆိုက္ကားသမား အစ သူေတာင္းစား အဆံုး ျပည္သူမ်ားသည္ ပိုမို မ်ားျပားစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာၾကၿပီး၊ တပ္မေတာ္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕ပါ ဤလူထု ဆႏၵျပမႈႀကီးတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကသည္။ ဤမွ် ထုႏွင့္ ထည္ႏွင့္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ဆႏၵျပမႈမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရလွ်င္ ကမာၻ႔ မည္သည့္ ေနရာရွိ မည္သည့္ အစိုးရမ်ဳိး မဆို ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားၿပီး ပဋိပကၡ ေျဖရွင္း၍ ရႏုိင္ေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း သုတ္သင္ေရး အေတြးအေခၚကို အစစ္အမွန္ ကိုင္တြယ္ထားေသာ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္ စစ္တပ္သည္ တလက္မမွ် ဆုတ္မေပးခဲ့ေခ်။


လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အစား ယင္းတို႔၏ လံုးဝဥႆံု အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈအား ေစာဒက တက္မိေသာ ျပည္သူလူထုကို အျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို အမည္ခံ အာဏာသိမ္းပြဲျဖင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုအား လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ တဖန္ ပစ္သတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။


အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း အေပၚ မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ် မျဖစ္ေစခဲ့သူ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည့္ အာဏာရွင္ႀကီး၏ အတၴဳပၸတၲိ ျဖစ္ေသာ 'ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း' (Burma and General Ne Win) စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ ဥပေဒပညာရွင္ စာေရးဆရာ တဦးျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ ေကာလိပ္မွ ပညာ တပိုင္းတစျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရၿပီး၊ ေအာက္တန္းစာေရးေလး အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ သခင္႐ႈေမာင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ အမည္ရင္း ျဖစ္သည္) အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


"ထိုစာေရး အလုပ္သည္ သခင္ လူငယ္ကေလးအား စာမ်ား၊ ေၾကးနန္းမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ စစ္ေဆး ဖတ္႐ႈၿပီး ပုလိပ္အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈကို သူ႔ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားအား ႀကိဳတင္ အသိေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေထာက္လွမ္းေရး အလုပ္တြင္ ထက္သန္သည္။ ထုိအလုပ္သည္ သတင္းရယူေရး စခန္းေကာင္း တခု ျဖစ္ခဲ့သည္။"


ထုိအေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ သခင္႐ႈေမာင္ (ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းအား သိဒၶိတင္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေရးသားေပးခဲ့ေသာ ထိုစာအုပ္မွ အပ အျခား မည္သည့္ စာတမ္း စာအုပ္တြင္မွ မေတြ႕ရေပ။ ထို႔အျပင္ ထူးဆန္းစြာပင္ ထိုအခ်ိန္က သူ၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ တဦးတေယာက္ကမွ် ႐ႈေမာင္ထံမွ တစံုတရာ သတိေပး ခံခဲ့ရသည္ကိုလည္း ျပန္လည္ မွတ္မိျခင္း မရွိၾကေခ်။


ဦးေနဝင္း ျမင္းၿပိင္ကြင္း မၾကာခဏ သြားခဲ့ျခင္းသည္လည္း သူ၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈကို အကာအကြယ္ ယူထားမႈ တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ "ျမင္းၿပိင္ကြင္းသည္ လူအမ်ား စုေဝးရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမင္းတစ္ေပးမႈမ်ားကိုသာ နားေထာင္သည္ မဟုတ္၊ အစိုးရဌာန အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သူ႔အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံ လွည့္ပတ္ သြားလာၿပီး ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားကို ေမးျမန္း စံုစမ္းခဲ့သည္" ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က သူ႔ဆရာရင္း ျဖစ္သူ သခင္႐ႈေမာင္ (ေခၚ) ဦးေနဝင္း၏ လူငယ္ဘဝကို စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္ ပံုေဖာ္ထားသည္။


ထို႔သို႔ ဦးေနဝင္းအား ေထာက္ခံ အကာအကြယ္ ေပးသူမ်ားထဲတြင္ တဦး ျဖစ္ေနျခင္း အတြက္ မဆလ ပါတီတြင္း မၾကာခဏ ထုတ္ပယ္ပစ္ရာတြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ပါရွိမသြားဘဲ ရွင္သန္ လြတ္ေျမာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသည္ကို ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း၍ ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။


စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က "ေကာင္စီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားက ယုိယြင္း ပ်က္စီးေနတဲ့ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ျပန္လည္ပတ္ လာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အနီးကပ္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး အင္အားစုမ်ားကလည္း အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔ အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားသံုးၿပီး ျပႆနာ တရပ္ကို ေျဖရွင္း ခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြ အခ်ိန္ ရွိတုန္း ေျပးထားၾကပါ" ဟူ၍ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မဆလ ပါတီက ပေဟဠိ ဆန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္မ်ားကို အမိန္႔တရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ စစ္တပ္ အေနႏွင့္ မူလ တာဝန္ႀကီး ၃ ရပ္ကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္ဟု ဆိုခဲ့၏။ ထို တာဝန္ႀကီး ၃ ရပ္မွာ ျပည္ေထာင္စု တည္တန္႔ ခိုင္ျမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာမည္မွာ ထင္ရွားသည္။


ဤသို႔အားျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးတုိ႔ကို စာအုပ္ အေျမာက္အျမား ေရးသားခဲ့သူ ဥပေဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ မည္သည့္စနစ္၏ အေျခခံ ဥပေဒကမွ ခြင့္မျပဳေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို အသာတၾကည္ ခြင့္ျပဳခဲ့သူ ဥပေဒ ပညာရွင္ တဦးလည္း ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးျပဳခ်င္ေသာ္လည္း မိမိတြင္ အခြင့္အာဏာ မရွိသျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ရကာ ဒီအတိုင္း ထိုင္ ထိုင္ၾကည့္ေနရသည္ဟု မၾကာခဏ ေျပာၾကားေလ့ရွိသူ ဥပေဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ စကားသည္ စကား အျဖစ္သာ တြင္ရစ္ေၾကာင္းကို ျပည္သူလူထုက ေသြးျဖင့္ရင္းၿပီး သက္ေသ ျပခဲ့ၾကေလသည္။


အႏွီ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကို ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အဖ အထက္တန္း ေရွ႕ေန ဦးဆင့္၊ အမိ ေဒၚေအးတင္တို႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္း ခုႏွစ္ေယာက္ ရွိသည့္အနက္ တတိယေျမာက္ တဦးတည္ေသာသား ျဖစ္သည္။


ငယ္စဥ္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဗုဒၶသာသနာ့ႏုဂၢဟေက်ာင္းမွ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး၊ မႏၱေလး ဥပစာေကာလိပ္ သိပၸံတန္းသို႔ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကားသည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ့ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ) ေထာက္ပံ့ေရးတပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းသည္။ တပ္ၾကပ္အဆင့္ ရရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာဒံု စစ္တကၺသိုလ္ စတုတၴပတ္ ဗိုလ္သင္တန္း တက္ေရာက္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းၿပီး စစ္ဝန္ႀကီး႐ံုး စစ္ပညာ ဌာနႀကီးတြင္ ဗိုလ္ေလး အဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ မ်ိဳးခ်စ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ တိုင္း (၁) ဌာနခ်ဳပ္၊ ပဲႏြယ္ကုန္း၌ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။


ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူခဲ့ရာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ဝိဇၨာဘဲြ႕ ရရွိသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာဌာန နည္းျပ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အထိ ျပန္ၾကားေရး ဌာန၊ နယူတိုင္းေအာ့ဖ္ ဘားမား သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားဌာန လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ အထိ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ဥပေဒ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊ ျပန္ၾကားေရး ပညာမ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးသည္။ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံရွိ Academy of International Law မွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဒီပလိုမာ ရရွိသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ LINCON’S Inn မွ Barrister-at-Lawဝတ္လံု အျဖစ္ ခံယူသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ UTRECHT တကၠသိုလ္မွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ဥပေဒပါရဂူ L.L.D. (Doctor of Law) ဘဲြ႕ရရွိသည္။


ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ကထိက တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၆၀ ျပည္ႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ YALE တကၠသိုလ္၌ ကထိက အျဖစ္ စာေပပို႔ခ် က်မ္းျပဳကာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္ အတြက္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။


ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အျမဳေတ ပါတီ ကာလတြင္ ပညာေရးရာ ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ ပါတီ ညီလာခံတြင္ ပါတီ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းေသာ အဖဲြ႕ဝင္ ၉၇ ဦး ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ (မူၾကမ္း) ေရးဆဲြေရး ေကာ္မရွင္တြင္ အဖဲြ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အဖဲြ႕ဝင္ ျဖစ္လာၿပီး၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အထိ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ မဆလ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း မဆလ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆင္ခဲ့သည္။၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတ အျဖစ္ပါ တာဝန္ ယူခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။


ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမႇင့္သည့္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္းဝင္ (ဒုတိယဆင့္) ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မဆလ ပါတီက ေပးအပ္ခဲ့သည့္ တာဝန္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ဘဲြ႕ (ပထမဆင့္) ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ရရွိသည္။

ဘ၀နိဂံုး

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ေန ပါလီမန္အမတ္ ဦးသန္းတင္၊ ေဒၚက်င္ျမတို႔၏ သမီး ေဒၚခင္ျမင့္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သားသမီး ခုႏွစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးေဒၚခင္ျမင့္ႏွင့္ သားသံုးဦး၊ သမီးေလးဦး၊ ေျမး ၁၀ ဦးက်န္ရစ္သည္။


ေရးသား ျပဳစုခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား

 1. ေသြးနီ ၁၉၄၆
 2. သက္ရွိရာဇဝင္ ၁၉၅၆
 3. တို႔ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ၁၉၅၉
 4. ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဦးေစာ ၁၉၆၅
 5. ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ၁၉၆၉
 6. သားေမာင္စစ္သည္သို႔ ၁၉၇၂
 7. တရားဥပေဒ အေထြေထြ ဗဟုသုတ ၁၉၇၄
 8. ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားသို႔ ၁၉၈၇
 9. The Forgotten Army ၁၉၄၆
 10. Burma's Teething Time ၁၉၄၉
 11. London Diary ၁၉၅၂
 12. Grim War Against KMT ၁၉၅၃
 13. Burma in the Family of Nations ၁၉၅၆
 14. Burma's Constitution ၁၉၅၉
 15. A Trial in Burma ၁၉၆၂
 16. Aung San of Burma ၁၉၆၂
 17. Law and Custom in Burma And The Burmese Family ၁၉၆၃
 18. Burma and General New Win ၁၉၆၉
 19. To A Soldier Son ၁၉၇၄
Comments