ေဒါက္တာမဟာသီယာ

၂၀-ရာစုေနာက္ပိုင္း ရာစု၀က္ကာလတြင္ အာရွတိုက္၌ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အနက္ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမဟာသီယာ မိုဟာမက္သည္ ထူးျခားထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦး ျဖစ္ပါသည္။ မဟာသီယာသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံကို လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား ျပြမ္းတီးေနသည့္ ဆင္းရဲေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္ေလးဘ၀မွ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ က်ားတေကာင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ဆြဲတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၂၀-ျပည္ႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံအား ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံဘ၀မွ ဖြ႔ံျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေစရန္ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ၊ စက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၀-(Vision 2020) စီမံကိန္းျဖင့္ အရွိန္ျမင့္စြမ္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာမဟာသီယာကို မေလးကၽြန္းဆြယ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ အေလာ္ဆီထာျမိဳ႔ကေလးတြင္ ၁၉၂၅-ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၁၀-ဦးရွိသည့္အနက္ အေထြးဆံုးျဖစ္သည္။ မဟာသီယာ၏ မိဘမ်ားမွာ လူလတ္တန္းစားလႊာ အနိမ့္စားအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ျပီး ျမိဳ႔ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္ကေလးတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ဖခင္မွာ ေက်ာင္းဆရာ စာရင္းစစ္ စသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ မဟာသီယာ၏ ဖခင္သည္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကို အထူးအားေပးသူ ျဖစ္သည္။ အလြန္ေရွးရိုးဆန္၍ စည္းကမ္းႀကီးသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာမိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ႀကီးျပင္းလာရေသာ မဟာသီယာအေနျဖင့္ မိသားစု၏ တန္ဖိုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ရွိလာခဲ့သည္။ ဖခင္၏ ပညာေရးအားေပးမႈေၾကာင့္ တလလွ်င္ ေက်ာင္းလခ ရင္းဂစ္ေငြ သံုးက်ပ္ ေပးရေသာ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္။ အိမ္တြင္ မိခင္က အစၥလာမ္ဘာသာေရး စာေပမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

မဟာသီယာသည္ ငယ္စဥ္က ပညာကို တန္ဖိုးထားမႈ၊ စည္းကမ္းရွိမႈႏွင့္ မိဘစကားကို လိုက္နာရိုေသတတ္မႈ စေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အေမြရရွိခဲ့သည္။ မေလးရွားသို႔ ဂ်ပန္တို႔ ၀င္လာျပီးေနာက္ မဟာသီယာသည္ အသက္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္၌ အေျခအေနအရ ေစ်းထဲတြင္ ငွက္ေပ်ာသီးေရာင္းရေသာ ဘနားနားေက်ာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မိဘမ်ားက ပညာကို ဆက္လက္သင္ေစသျဖင့့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသို႔တက္ကာ ဂ်ပန္စာမ်ားကို သင္အံရြတ္ဖတ္ရသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအျပီး အဂၤလိပ္တို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ အခါ မေလးယူနီယံစီမံကိန္းႀကီး ပါလာခဲ့သည္။ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ ျဗိတိသွ်တို႔ လံုး၀ဥႆံု ကၽြန္ျပဳေရးစီမံကိန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရး ေျမေအာက္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာကာ မဟာသီယာသည္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မဟာသီယာတို႔ စည္းရံုးလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ကီဒါမေလးလူငယ္သမဂၢသည္ ေနာင္တြင္ ကီဒါမေလးသမဂၢျဖစ္လာခဲ့ျပီး ယင္းမွတဆင့္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔မ်ား ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေသာ မေလးအမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (UMNO) ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မေလးရွားလြတ္လပ္ေရး အႀကိဳကာလတြင္ မဟာသီယာသည္ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူရန္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ စင္ကာပူ၌ ၁၉၄၇-မွ ၁၉၅၃-ခုႏွစ္အထိ ေဆးပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ မေလးႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ခဲ့ေပ။ အျခားတဖက္တြင္ စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ စာေပးစာယူေဆာင္းပါးမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးသားသည္။ ေဆးေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ အတန္းတူ ေဆးေက်ာင္းသူ ဆတီဟာစမာႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သားသမီး ၇-ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ မဟာသီယာသည္ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ရျပီး ၁၉၅၃-ခုႏွစ္တြင္ မေလးသို႔ျပန္လာခဲ့သည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္မွထြက္၍ ဇာတိျမိဳ႔၌ ကိုယ္ပိုင္ ေဆးခန္း ဖြင့္ရင္း UMNO အဖြဲ႔အတြင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ တစထက္တစ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းခံရကာ ၁၉၆၀၊ အသက္ ၃၉-ႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ စတင္ေရြးေကာက္ခံရသည္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရသည္။

ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ ၁၉၆၉-ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ားစု မေလးႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားအၾကား အဓိကရုဏ္း ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ UMNO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မူ၀ါဒကို မႏွစ္ျမိဳ႔၍ ထိုစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တြန္ကူအဗၺဒူရာမန္ထံသို႔ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ေသာ စာတေစာင္ကို ေဒါက္တာမဟာသီယာက ေပးပို႔ခဲ့ရာ ေဒါက္တာ မဟာသီယာသည္ UMNO ပါတီမွ သံုးႏွစ္ခန္႔ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၇၂-ခုႏွစ္တြင္ ပါတီသို႔ ျပန္၀င္ခြင့္ရျပီး ၁၉၇၄-ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၇၆-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ျခင္းခံရျပီး ၁၉၈၁-ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာမဟာသီယာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀က ေတြ႔ျမင္သိခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေအာက္ေျခသိမ္း စတင္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ အေျခအေနအားလံုးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျပီး မူ၀ါဒေရးရာမ်ား၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးသစ္၊ ပံုစံသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအပိုင္းတြင္ အေရွ႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ (Look East) ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရယူကာ ဖြံ႔ျဖိဳ႔တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတြင္ တရုတ္ႏြယ္ဖြားတို႔ အုတ္စီးျခယ္လွယ္မႈမွ မွ်တေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဘူမိပုၾတႏြယ္ဖြား မေလးမ်ားကို ပံ႔ပိုးေထာက္ကူမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မေလးႏိုင္ငံ၏ နည္းပါးေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို အဆင့္ျမင့္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရးကို အထူးအားေပးခဲ့သည္။

ရာစုေခတ္သစ္တြင္ အေရးပါလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာကို လ္ိုက္မီေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္လမ္းေၾကာင္း ဌာနႀကီးတခု တည္ေထာင္ေစခဲ့ျပီး ပူထရာဂ်ာယေခၚ ေတာ္မီနည္းပညာျမိဳ႔သစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္က ကၽြန္တပိုင္းဘ၀ျဖင့္ လူေမြးလူေတာင္ မေျပာင္ခဲ့ေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ၂၀-ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒါက္တာမဟာသီယာ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ က်ားေပါက္ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ၀င့္ၾကြားလာႏိုင္ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၀-ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက လူတဦးလွ်င္ တႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၀၀-ခန္႔သာရွိေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ႏိုင္ငံငယ္ကေလးမွ ၁၉၉၀-ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ တဦးလွ်င္ တႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ၃၈၀၀-ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာ ေဒါက္တာမဟာသီယာသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ယခုအခါ ေဒါက္တာမဟာသီယာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ အနားယူျပီး လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

ကိုးကား

ဦးျမင့္ေစာ (သမိုင္းပါေမာကၡ၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္)
( မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၀၉-ခု ဒီဇဘၤာလ)
Comments