ေဒၚခင္ႀကည္

ေဒၚခင္ၾကည္ သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဇနီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အၾကည္ေရဟုေခၚေသာ ေဒၚခင္ၾကည္အား အဖဦးဗိုလ္ျငိမ္း အမိေဒၚဖြားစုတို႔မွ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ All Femal ABM High School (ယခု အထက (၁) ၾကည့္ျမင္တိုင္)မွ သူနာျပဳဒီပလိုမာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းရြက္မႈ

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မထင္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာအႀကီးဆံုး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ မွ ၁၉၅၂ အထိလႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္းဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ လူမူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ နီေပါႏိုင္ငံသံအမတ္အျဖစ္လည္း ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္၏ စြမ္းေဆာင္မူကို ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မဟာသီရိသုဓမၼဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။

မိသားစုဘဝ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေဆးရုံတက္ေရာက္ကုသရင္း အၾကီးတန္း သူနာျပဳဆရာမ ေဒၚခင္ၾကည္နွင့္ဆံုေတြ႔ခဲ့ၿပီး ခ်စ္ကြ်မ္း၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း သား (၂)ေယာက္၊ သမီး (၁)ေယာက္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သားၾကီးမွာေအာင္ဆန္းဦး၊ သမီးမွာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖစ္ၿပီး ေအာင္ဆန္းလင္းမွာ ငယ္စဥ္ကပင္ ေရနစ္၍ ဆံုးပါးခဲ့သည္။

ဘဝနိဂံုး

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ မတ္လ ၂၈ရက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလျဖတ္ျခင္း ေဝဒနာကို ခံစားေနရေသာလည္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲေနၾကေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ မွ ကိုဖုန္းေမာ္ ေသဆံုးရျခင္းကို ၾကားသိရေသာအခါ လြန္စြာဝမ္းနည္းျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ေလျဖတ္ျခင္း ေဝဒနာကို ခံစားရျပီးေနာက္၊ ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။သူ႔အား ေရႊတိဂံုဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္အနီး တြင္သျဂိဳဟ္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ ၊ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း တို႔၏ အုတ္ဂူမ်ားလည္း တည္ရွိသည္။

Comments