ေဒစီေက်ာ္၀င္း(မင္းသမီး)

ေဒစီေက်ာ္ဝင္းသည္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ မင္းသမီး တစ္လက္ျဖစ္သည္။ သူ၏ မိဘမ်ားမွာ ရုပ္ရွင္မင္းသား အကယ္ဒမီ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး အကယ္ဒမီ တင္တင္မူတို႔ ျဖစ္သည္။ ေဒစီေက်ာ္ဝင္းသည္ ပရိသတ္ခ်စ္ျခင္းကို ခံရသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ေဒစီေက်ာ္ဝင္းသည္ ၁၉၇၁-ခုႏွစ္တြင္ “အားႏြဲ႔သူပါ႐ွင္” ဇာတ္ကားျဖင့္ အကယ္ဒမီဆု ရရွိခဲ့သည္။
Comments