ဓမၼရာဇိကဘုရား

                                       ဓမၼရာဇိက ဘုရား
ဓမၼရာဇိက ဘုရားဟာ ဖြားေစာရြာအနီးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဓမၼရာဇိကဘုရားကို နရပတိစည္သူမင္းက တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥာဏ္ေတာ္ ၁၈၀ေပျမင့္တဲ့ အာရံုခံမုဒ္ဦး ၅ခုနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတဲ့
ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံမွာ ၅မ်က္ႏွာဘုရား ၁၇ဆူရွိတဲ့အနက္က အၾကီးဆံုးဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼရာဇိကဘုရားကို နရပတိစည္သူမင္းက တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ နရပတိစည္သူမင္းသည္ သမိန္ထီးအရပ္မွာ ရွိတဲ့ မေထရ္ျမတ္တို႕ကိုခြင့္ပန္ျပီး ေစတီေတာ္တည္မဲ့ ေျမေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေစတီေတာ္ၾကီးဟာဥာဏ္ေတာ္ျမင့္ မားလွတာမို႕႔ အေ၀းကလွမ္းႀကည္႔ရင္ေတာင္ေတြ႕႔နိုင္ပါတယ္။ ဂူဘုရားအတြင္းမွာ နံရံေဆးေ၇းပန္းခ်ီနဲ႕ မင္စာကဗ်ည္းမွတ္တမ္းေတြကို ေလ့လာမွတ္သားနိုင္ပါတယ္။ ဓမၼရာဇိကဘုရားပြဲေတာ္အတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျမင္းစီးျပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
Comments