ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး

ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ ၁၂ သင္တန္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ သီဟသူရဘြဲ႔ကုိ ၁၉၈၀ခုႏွစ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္ခဲ့သည္။

၎သည္၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္းမႉးအျဖစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းရွိ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၁၁ တြင္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး၊ တမခ ၃၃ တြင္စစ္ဦးစီးမွဴး ပထမတန္း ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္တြင္ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕အေျခစုိက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္( စကခ-၁ )တြင္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လားရႈိးအေျခစုိက္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမႉး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္၂၀၀၂တြင္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ၂၀၀၃တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တြင္ အတြင္းေရးမႉး (၁) ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မတ္လ မွစတင္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးကုိ လက္ခံရယူခဲ့သည္။၂၀၁၀တါင္ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားမွအနားယကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉး (၁)တာ၀န္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟုိနာယကအဖြဲ့၀င္အျဖစ္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေနျပည္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္အႏုိင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

Comments