ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္
ေမြးေန႔ ၊ ၊၁၉၄၅
ရာထူးအလုပ္အကိုင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီဗဟုိ့အဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္
လူသိမ်ားျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ကြန္ယက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

ငယ္စဥ္ဘ၀

၁၉၄၅ခုႏွစ္ဖြား စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ ၈မွ သင္တန္းဆင္းကာ တပ္မေတာ္ တြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီဗဟုိ့အဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စတင္လႈပ္ရွားကာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၿပီး အႏုိင္ရသည္။

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကာလ

၁၉၈၈ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ကကၾကည္းတြင္ စစ္ဦးစီးဗုိလ္မွဴးႀကီး၊စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၇တြင္ ႀကိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး အျဖစ္ တုိးျမွင့္ခန့္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။၁၉၉၈တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၂၀၀၂တြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ၂၀၀၃တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ]] အတြင္းေရးမွဴး (၂)၂၀၀၄တြင္ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၄-၁၀-၂၀၀၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ၊ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း ထံမွ ဆက္ခံသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၀၅တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးတက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဦးဆံုးေရာက္ရွိေသာ အရာရွိႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္တားဆီးေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကိုလည္း ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အျခား လုပ္ငန္းကိစၥအ၀၀တြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးစီးကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ (၄၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ စစ္ဆင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စစ္ဘက္နယ္ဘက္တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည့္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္အႏုိင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံထားရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတႀီကီးဧ။္ ဗဟုိ့အဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္း။ဇနီးမွာ ေဒၚခင္ခင္၀င္းျဖစ္သည္။ ရင္ေသြး (၃) ဦး ထြန္းကားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေနထိုင္သည္။

Comments