ဗူးဘုရား

ဗူးဘုရားဟာ ပုဂံျမိဳ႔ ေျမာက္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဗူဘုရားဟာ ေရွးေဟာင္း
 ပ်ဴေစတီ ပုထိုးပံုစံျဖစ္ျပီး ပ်ဴေတြရဲ႕ ရာဇ၀င္အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕လဲ ဆက္စပ္လွွ်က္ရွိတယ္လို႕
သိရွိရပါတယ္။ ဗူးဘုရားဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးမွာ တည္ရွိေနတာမို႕ျမစ္ေရတိုက္စားမႈ႕ဒဏ္ကို
အၾကိမ္ၾကိမ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၇၅ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေစတီတစ္ခုလံုး ျမစ္ထဲျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရလို႕
 ၁၉၇၈ခုႏွစ္မွာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


Comments