ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္က်န္းမာေရးအရ ရုတ္တရက္ အနားယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ နိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။


ငယ္စဥ္ဘ၀


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊသည္ ၁၉၃၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂-ရက္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမင္းစုေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ စာတိုက္ဌာနတြင္ အလုပ္စတင္ခဲ့၍ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းအမွတ္စဥ္(၉)ဗုိလ္သင္တန္းတက္ေရာက္ကာ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္အတန္ၾကာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနႏွင့္ ဗဟုိႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေက်ာင္း တြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ စစ္တပ္သည္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ေနသည့္ကာလ ျဖစ္သည္။


ႏုိင္ငံေရး


၁၉၆ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ ျခင္းခံရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု အား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ရာထူးစဥ္လိုက္ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴး ႀကီး ျဖစ္ခ့ဲၿပီး၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆-ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၁၉၈၇တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လမ္းစဥ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ့ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရျခင္း

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ခဲ့သည့္ အေရးေတာ္ပုံကို တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၁ ဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉တြင္န၀တအဖြဲ ့ဒုတိယဥကၠဌ ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပဳ ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ ရုတ္တရက္ အနားယူခဲ့ၿပီး သူ၏ေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက နဝတ ဥကၠဌ၊ နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အစားထိုး ေနရာယူခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ကာလ
 • တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၉)ျဖစ္ၿပီး ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္မွာ B.C အမွတ္ (ၾကည္း - ၆၇၁၀) ျဖစ္သည္။
 • အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ တပ္မမႉး ( ၁၉၇၈ မွ ၁၉၈၃ ထိ)
 • ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသပါတီေကာ္မတီ ဥကၠဌ ( ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၅ ထိ)
 • အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ( ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၅ ထိ)
 • ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ( ၁၉၈၅ မွ ၁၉၉၂ ထိ)
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကာလ

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊျဖစ္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ထံမွႏိူင္ငံေတာ္အာဏာကို က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ထပ္မံသိမ္းယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္မႈ ပုံစံ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူး ႀကီးသန္းေရႊသည္ အစပိုင္းတြင္ သူ၏ ေရွ႕ကလူထက္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ သေဘာကို ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲကို ေခ်မွဳန္းလိုက္ၿပီးကတည္းက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း ခံရေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ [ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္] အား ကန႔္သတ္ ပိတ္ပင္မွဳမ်ားကို ေလၽွာ့ေပးၿပီး နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္း ျပည္၏ တရားဝင္အဂၤလိပ္အမည္ ဘားမားကို ျမန္မာဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ.စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ ေရးဆြဲေစခ့ဲသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊသည္ စီးပြားေရးကို နိုင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္မွုအခ်ိဳ ႔ကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)သု႔ိ ျမန္မာနိုင္ငံ ဝင္ေရာက္ေရးအား လိုလားထက္သန္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရး ျခစားမွုကို ကိုယ္တိုင္ႀကီး ၾကပ္တိုက္ဖ်က္ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ ႔ကို အေရးယူခဲ့သည္။ ေဝဖန္ျခင္းကို လက္မခံသူဟု ရွုျမင္ၾကေသာ္လည္း ကမၻာ့ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ. (International Committee of the Red Cross) ႏွင့္ နိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ. (Amnesty International ) တို႔အား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ျဖစ္သည့္ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္မ်ား အား ဖိႏွိပ္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ခန႔္မွန္း ေၿခ လူ ၂၅ဝ,ဝဝဝ ခန႔္ ဘဂၤလားေဒရွ္နိုင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေျပးဝင္ခဲ့ၾကသည္။သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး စစ္အစိုးရအား ဆန႔္က်င္ေရးသားသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းကိုပါ ႀကီး ၾကပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္က [ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား] လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအား တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအား ေလၽွာ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏စီးပြား ေရးဆိုင္ရာမူမ်ားမွာ စနစ္က်မူမရွိဟု ေဝဖန္ခံရေလ့ရွိသည္။ သူသည္ ထင္ရွား ေပၚလြင္စြာ မေနေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္း ေပၚေရာက္ရွိေရးတြင္ အဓိကအတားအဆီးအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ အခါႀကီး ေန႔ႀကီးမ်ားတြင္ သဝဏ္လႊာမ်ား ေရးပို႔ေလ့ရွိၿပီး သတင္ဌာနမ်ားအား တိုက္ရိုက္ စကား ေျပာျခင္း မရွိေပ။

သူသည္ ေခါင္း ေဆာင္ျပယုဂ္သာျဖစ္ၿပီး မူဝါဒမ်ားကို ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ထားသည္ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီကသတင္းမ်ားအရ သူသည္ အာဏာကို စုစည္းလ်က္ရွိၿပီး တိုင္း ျပည္ကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီဟု ဆိုၾကသည္။ အနားယူရမည့္ အသက္ ၆ဝ ျပည့္ေသာ္လည္း မနားဘဲ ဤရာထူးတြင္ တစ္သက္လုံး ေနသြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန့္အား ျဖဳတ္ခ်သည့္ကိစၥတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ရိုးစြပ္ျခင္းခံရျပီး ထိုကိစၥအၿပီးသူ၏အာဏာမွာ ပိုမိုခိုင္ျမဲလာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူး ႀကီးသန္းေရႊ၏ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္မွာ ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၄င္းဧ။္လက္ထက္(၁၉၉၂မွ၂၀၁၀)၁၈ ႏွစ္တာကာလတြင္ ၄င္းဧ။္ လက္ထက္တြင္ သူဧ။္ ဦးေဆာင္မႈ အျဖင္ လမ္းမ်ား တံတားမ်ား ဆည္တာတမံမ်ား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ား အေဆာက္အအုံမ်ား၊စက္မႈဇုန္မ်ားကု တုိးခ်ဲ့ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အင္အားစုကုိ တုိးခဲ့် ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။၄င္း အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသား ညီလာခံ က်င္းပျခင္း၊ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ.အစည္းမ်ားကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူကာ တပ္မေတာ္ အတြင္းသုိ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္တရား၀င္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၊ နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီးက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီး အိုးမဲ.အိမ္မဲ. ျဖစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဧ။္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးစုိက္ရာၿမိဳ့ေတာ္ကု္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ့ အနီးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ ့ေတာ္ အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ့ ျခင္း၊ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္း တုိ့ ျဖစ္သည္။ 

သား၊သမီးမ်ား
 • ထြန္းႏိုင္ေရႊ(ခ) ထြန္းထြန္းႏိုင္ (ဇနီး-ခင္သႏၱာ)
 • ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ (ဇနီး -ခင္၀င္းစိန္ )
 • ခင္သႏၱာေရႊ(ခ) မေပါက္ (ခင္ပြန္း- ေဇာ္ျဖိဳး၀င္း (ဗိုလ္မွဴး))
 • ခင္ျပံဳးေရႊ
 • ေအးေအးသစ္ေရႊ
 • ၾကည္ၾကည္ေရႊ
 • ေဒ၀ါေရႊ
 • သန္႔ေဇာ္ေရႊ(ခ)ေမာင္ေမာင္
Comments