ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္

ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ (၁၉၁၅ - ၁၉၃၈)

ေထာင့္သုံးရာျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ အတြင္းက ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး အတြက္ အသက္ စြန္႕သြားေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ သည္ အဂၤပူ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးဇင္႐ြာ ဇာတိ ျဖစ္သည္။ အမည္ရင္းမွာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး အက်ဳိး ေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ အသက္ ကုိပင္ စြန္႕လႊတ္ရဲသူ ျဖစ္၍ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားထုႀကီးနဲ႔ တျပည္လံုးရိွ ျမန္မာလူထု ႀကီးက ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္၏ မိဘမ်ားမွာ တုိင္းရင္း ျမန္မာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေက်ာ္ထင္ႏွင့္ ေဒၚေ႐ႊေက်ာ့တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေမြးသကၠရာဇ္မွာ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

သတၲမတန္းကုိ မဲဇလီကုန္း အမ်ဳိးသား အလယ္တန္း ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ ေဒါက္တာ ကမ္းမင္း ေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္း ေအာင္သည္။ ဆယ္တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပ္ဆင္ ေကာလိပ္တြင္ ဆက္လက္ ပညာ သင္ယူသည္။ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာ စာတြင္ ထူးခြၽန္၍ အမ်ဳိးသား စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ေကာလိပ္တြင္ ပညာ သင္ယူ ေနစဥ္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ လႈံ႔ေဆာ္သည့္ တရားပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စကားရည္လုပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢႏွင့္ ဗမာ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ တုိ႕တြင္လည္း အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ တဦး ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေထာင့္သုံးရာျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ အတြင္း ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး အျဖစ္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ခဲ့သည္။ ထုိအေရးေတာ္ပုံ အတြင္း ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ေပါင္းစုံမွ ေက်ာင္းသား မ်ားက ၁၉၃၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အတြင္းဝန္႐ုံးကုိ ဝုိင္း၍ ဆႏၵ ျပခဲ့ ၾကသည္။ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရ၏ ပုလိပ္ တပ္သား မ်ားက ျမင္းျဖင့္တုိက္ တုတ္ျဖင့္ ႐ုိက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ထုိ အေရးအခင္းတြင္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္သည္ ၁၉၃၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ေသဆုံး ခဲ့ရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္ ဥပစာ တန္းသား ဘဝတြင္ ေသဆုံး ခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ စ်ာပန ေကာ္မတီက သူရဲေကာင္း အာဇာနည္ အျဖစ္ "ေနမ်ဳိး သီဟ သူရ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္"ဘြဲ႕ ေပးခဲ့၍ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဟု ထင္ရွား ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္သည္ ခုံဖိနပ္ စီး၍ ပင္နီ တုိက္ပုံ ဝတ္ကာ ကတုံး ဆံေတာက္ ထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သတိ ရသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ထားသည့္ ဆံပင္ ပုံစံကုိ ေအာင္ေက်ာ္ ဆံေတာက္ဟု ကုိလိုနီေခတ္ အတြင္းက ေခၚခဲ့ ၾကေသးသည္။

ဂုဏ္ျပဳျခင္း

ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းဝန္႐ုံးေဘးရွိ လမ္းကို ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဟု ေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းရွိ ဆိပ္ကမ္းကို ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ခံတံတား အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ကိုးကား

  1. ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တတိယ အႀကိမ္ထုတ္ တကၠသိုလ္မ်ား သမိုင္း သုေတသန ဌာန၊ ဂ်ီအီးစီ (ပညာေရး) သမဝါယမ အသင္းက ထုတ္ေဝတဲ့ ျမဟန္ရဲ႕ 'ကိုလုိနီေခတ္ ျမန္မာ့ သမိုင္း အဘိဓာန္' မွ
Comments