ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔

္ ​
ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔
ေရႊက်ီးနားဘုရား


ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔


ကခ်င္ျပည္နယ္ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ျပီးခ႐ိုင္႐ံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ဗန္းေမာ္သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ၾကီးနား၏ ေတာင္ဘက္၁၁၅မိုင္အကြာတြင္တည္ရွိကာ၊တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္မိုင္၄၀ခန္႔ကြာေဝးသည္။တကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
(KIO)အေျခစိုက္ရာလိုင္ဇာျမိဳ ႔ ႏွင္႔ဗန္းေမာ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားအၾကားတည္ရွိကာဗန္းေမာ္၏အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မုိင္၄၀ခန္႔တြင္တည္ရွိသည္။

သမိုင္းစဥ္

ဗန္းေမာ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ရွမ္းဘာသာစကား “မန္းေမာ္”မွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားျဖစ္သည္။ မန္(Man)= ရြာ၊ ေမာ္(Maw)=အိုး ဟု အဓိပၸါယ္ရသျဖင့္ “အိုးလုပ္ေသာရြာ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ စမၸာနဂိုလ္ မင္းဆက္ပ်က္ၿပီး သကၠရာဇ္ (၄၀၀)ေက်ာ္တြင္ ေစာ္ဘြား သိုဟန္ဘြားသည္ ေရွးမင္းျမတ္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေနရာတြင္ မေန၀ံ့၍ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးျဖစ္ေသာ ဗန္းေမာ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္၍ အုပ္စိုးသည္။ မိုးမိတ္သမိုင္းအရ ခရစ္ႏွစ္(၆၈၉)တြင္ ေစာ္ဘြားစစ္ ပုတ္ဖထံ လာေရာက္ၿပီး ေစာ္ဘြားဆက္ ေတာင္းခံသည္။ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြားက တူေတာ္ႀကီး ခမ္းရြက္ဖ အား ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြား အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေစာ္ဘြား(၂၃)ဆက္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၅၀) အုပ္စိုးခဲ့သည္။

  • ဗန္းေမာ္ = အိုးရြာ


စာကိုး

  1.  ေဒၚခင္သိန္း(ျမန္မာစာပါေမာကၡ)ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ၏ “ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမည္မ်ား ေလ့လာခ်က္”
  2.  ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရး ျမန္မာသမိုင္းနိဒါန္း

Comments