ဘာရတ္အိုဗားမား


ဘာရတ္ အိုဗားမား
အမည္ရင္း ဘာရတ္ဟူစိန္အိုဗားမား ၂
ေမြးသကၠရာဇ္ ၄ ဩဂုတ္ ၁၉၆၁
ေမြးဇာတိ ဟဝိုင္ရီ(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)
မိဘ ဘာရတ္အိုဗားမားစီနီယာ ႏွင့္ အန္ဒန္ဟမ္
ဌာေန ေဟာ္နိုလူလူ၊ ဟာဝိုင္အီျပည္နယ္၊ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)
ႏို္င္ငံသား အေမရိကန္
လူမ်ိဳး လူမည္းႏွင့္ လျူဖဴ ကျပား
ပညာအရည္အခ်င္း ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း) J.D.
အလုပ္အကိုင္ ေရွ႔ေန၊ နိုင္ငံေရးသမား
ၾကင္ေဖာ္ မီရွဲအိုဗားမား
သားသမီး မာလီအာ ႏွင့္ ဆာရွာ
လက္မွတ္ Image:Barack Obama signature.svg.png
ဝဘ္​ဆိုက္​ http://obama.senate.gov/

ဘာရတ္ဟူစိန္အိုဗားမား ၂(အဂၤလိပ္ - Barack Hussein Obama II၊ ေမြးရက္ - ၄ ဩဂုတ္၊ ၁၉၆၁) သည္ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး (senator) ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတေလာင္း တစ္ဦးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ၿပိဳင္ဖက္အား မဲအျပတ္ျဖင့္ နိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ (၄၄)ႀကိမ္ေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာမည္။ သူသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အာဖရိကန္-အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာႀကိမ္ဆို ရာထူးတက္ခဲ့သည္။ ရာထူးတက္၍ ၈ လေက်ာ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ၎၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအား သံခင္းတမန္ခင္း ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ နိုဘယ္ဆုရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က အိုဗားမားအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ 

ကိုလမ္ဘီယာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ community organizer ႏွင့္ နိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန(civil rights attorney) အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ အထိ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္း တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးေတာ္ (U.S. House of Representatives) အတြက္ အမတ္ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အနိုင္မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အိုဗားမားသည္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္ (အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္) ကန္ပိန္း ကိုေၾကညာသည္။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဆီးနိတ္ေရြေကာက္ပြဲအား မဲရာႏွုန္း အမ်ားအျပားႏွင့္နိုင္ၿပီး ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအမ်ိဳးသားညီလာခံ (Democratic National Convention) ၌ အဓိကမိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားသူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ မဲရာခိုင္ႏွုန္း ၇၀% ျဖင့္ နိုင္ခဲ့ၿပီး ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၀၉ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီလူနည္းစုသာ ပါဝင္ေသာအခ်ိန္တြင္ အိုဗားမားသည္ အရိုးက်လက္နက္မ်ား ခ်ဳပ္တည္းခ်က္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ရန္ပုံေငြအသုံးျပဳရာတြင္ ပို၍ တာဝန္ယူမွုရွိေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက္ဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အေရွ႕ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အာဖရိက သို႔လည္း ေလ့လာခရီးမ်ားသြားခဲ့သည္။ ၁၁၀ ေျမာက္ကြန္ဂရက္တြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအား ျပင္ပမွ လႊမ္းမိုးျခင္းကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မရိုးသားမွုမ်ားကိစၥ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွု၊ န်ဴးကလီယားး၊ အၾကမ္းဖက္မွု ႏွင့္ စစ္ျပန္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက္ဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ကန္ပိန္း ကိုေၾကျငာခဲ့ၿပီး အီရတ္နိုင္ငံတြင္ စစ္တိုက္ေနေသာ အေမရိကန္တပ္မ်ားဆုတ္ခြာေရး ၊ စြမ္းအင္ကို အျခားနိုင္ငံမ်ားအား မွီခိုမွု ေလ်ာ့နည္းေစေရး၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအား ျပင္ပမွလႊမ္းမိုးသူတို႔၏ အရိပ္အေငြ႕ ေလ်ာ့နည္းေစေရး ႏွင့္ အားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု ႀကီးပြါးေရးကို အသားေပးေနသည္။

အိုဗားမားသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ဟာဝိုင္အီျပည္နယ္ဟိုနိုလူလူၿမိဳ႕၏ ပီအိုလာနီေဆး႐ုံတြင္ အဖ ကင္ညာနိုင္ငံသား ဘရတ္အိုဗားမားစီနီယာ ႏွင့္ ကန္းဆတ္ျပည္နယ္မွလာေသာ အမိ အန္းဒန္ဟမ္မွ ေမြးဖြားသည္။ သူ႔ မိဘမ်ားသည္ မနိုအာၿမိဳ႕၏ ဟာဝိုင္အီတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆုံရည္ငံခဲ့သည္။ မိဘမ်ား အိမ္ေထာင္ကြဲခ်ိန္တြင္ အိုဗားမားမွာ ၂ ႏွစ္သား မၽွသာရွိေသးသည္။ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ကင္ညာနိုင္ငံကို ျပန္သြားခဲ့ၿပီး မေသမီအခ်ိန္အတြင္ အိုဗားမားႏွင့္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္သာ ထပ္မံေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ကားတိုက္မွုေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္သူေသဆုံးခဲ့သည္။သူ၏မိခင္ဒန္ဟမ္သည္ ဖခင္အိုဗားမားစီနီယာႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသား လိုလိုစိုတိုရိုႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။ ၁၉၆၇-ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔၏မိသားစုသည္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အိုဗားမားသည္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ အရြယ္ ၁၀ ႏွစ္အထိျပည္တြင္းေက်ာင္းမ်ားတက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁-ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၉-ခုႏွစ္အထိ (၅ တန္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေသာ အထိ) ဟိုနိုလူလူၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး အမိဘက္မွ အဖိုးအဖြားႏွင့္ အတူေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂-ခုႏွစ္တြင္ သုေတသနအတြက္ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳမီ အိုဗားမား၏ မိခင္သည္ ဟာဝိုင္အီျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ အမိသည္ ဗီဇကင္ဆာျဖင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

အထက္တန္းၿပီးေသာအခါ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ကို ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေအာ့စီဒန္းတယ္လ္ေကာလိပ္တြင္ ၂ ႏွစ္မၽွ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏ ကိုလမ္ဘီယာတကၠသိုလ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ၁၉၈၃-ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႕ (နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို အထူးျပဳ) ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယခင္က နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (Business International Corporation) ႏွင့္ နယူးေယာက္ဘုံဝါသနာသုေတသနအဖြဲ႕ (New York Public Interest Research Group) အတြက္လုပ္ခဲ့သည္။

ဘာရတ္အိုဗားမားအား သူ၏အေမ အန္းဒန္ဟမ္မွ ႀကီးျပင္းလာသည္အထိ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၄-ႏွစ္ၾကာမၽွေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္အတြက္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ကို ေရႊ႕ေျပာင္းသည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ ေမလအထိ ခ်ီကာဂို ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရပ္အရပ္မ်ားႀကီးထြားေရးပရိုဂ်က္ (Developing Communities Project) အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးလုပ္ခဲ့သည္။ညႊန္ၾကားေရးမွူးျဖစ္ေသာ ထို ၃ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားသည္ လူ ၁ ဦးမွေန၍ ၁၃ ဦးအထိျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘတ္ဂ်က္သည္ ေဒၚလာ ခုႏွစ္ေသာင္းမွေန၍ ေဒၚလာ ေလးသိန္းအထိတိုးပြားလာခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းသင္တန္းပရိုဂရမ္၊ တကၠသိုလ္ျပင္ဆင္ေရးပရိုဂရမ္ႏွင့္ အိမ္ငွားအခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အရပ္စီမံေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Gamaliel Foundation အတြက္ တိုင္ပင္ခံႏွင့္ နည္းျပဆရာလုပ္ခဲ့သည္။၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဥေရာပတိုက္သို႔ ၃ ပတ္မၽွလည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ကင္ညာရွိ အမ်ိဳးမ်ားကိုေတြ႕ ရန္အတြက္ ကင္ညာနိုင္ငံကို ၅ ပတ္မၽွလည္ပတ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈-ႏွစ္ဆုံးတြင္ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းကို စတင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပထမႏွစ္တြင္ ရရွိေသာအမွတ္ႏွင့္ စာအေရးအသားၿပိဳင္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ဟားဗတ္ဥပေဒေဝဖန္ခ်က္ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာျဖစ္လာခဲ့သည္။ဒုတိယႏွစ္တြင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဥပေဒေဝဖန္ခ်က္ဂ်ာနယ္သမၼတႏွင့္ လုပ္အားေပးစာတည္းမွူးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ မီဒီယာမ်ားသည္ အိုဗားမား၏ ဟားဗတ္ဥပေဒေဝဖန္ခ်က္၏ ပထမဆုံးလူမည္းသမၼတျဖစ္ေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သတင္းပို႔ၾကသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟားဗတ္၌ J.D. magna cum laude (ဒုတိယဂုဏ္ထူး ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႕) ေအာင္ခဲ့ၿပီး ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ဟားဘတ္ဥပေဒေဝဖန္ဂ်ာနယ္၏ ပထမဆုံးလူမည္းသမၼတအျဖစ္အေၾကာင္း ေၾကျငာေၾကာင့္ အိုဗားမားသည္ လူမ်ိဳးဆက္ဆံေရးဝတၳဳေရးရန္အတြက္စာခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့သည္။ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ဥပေဒေက်ာင္းသည္ အိုဗားမားကို ဝတၳဳေရးရန္အတြက္႐ုံးခန္းႏွင့္ အမွုေဆာင္အသင္းဝင္အျဖစ္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။သူ၏ဝတၳဳ. Dreams from My Father ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စထုတ္ေဝသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္၏မဲေပးပရိုဂ်က္ (Illinois Project Vote) ႀကီးမွူးၿပီး ၁၅၀ မဲေပးစာရင္းသြင္းမထားေသာ လူမည္း လူမည္း ၄သိန္း မွ ၁ သိန္းခြဲကို စာရင္းသြင္းနိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ခရိန္း ခ်ီကာဂို စီးပြားေရး သတင္းစာမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အသက္၄၀ေအာက္ ဩဇာအာဏာႀကီးထြားလာမည့္သူ ၄၀ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွ စ၍ အိုဗားမားသည္ ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၂ ႏွစ္တိုင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ ကထိက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ ဦးေဆာင္ ကထိက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳသူ​ (၁၉၉၇-၂၀၀၄)

အိုဗားမားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ အီလီႏြိဳင္း နယ္ေျမ၁၃ မွ ျပည္နယ္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အဲလိုက္စ္ ပါးမားကို ဆက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရၿပီးေသာအခါ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ ႏွင့္ ဒီမိုကရက္ ပါတီႏွစ္ခုလုံးမွ ေထာက္ခံျခင္းခံရသူျဖစ္လာသည္။ သူသည္ ဝင္ေငြနည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့သည့္ႏွုန္းကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး လူမွုေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိနိုင္းျခင္းျပဳၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္မွုအတြက္ ေထာက္ပံေၾကးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီႏွစ္ခုလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီတြင္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အိုဗားမားသည္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ရိုင္ယန္၏ လခထုတ္ရက္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒ ႏွင့္ အိမ္ဝယ္သူမ်ားကို သားေကာင္ျဖစ္ေစသည့္ အေပါင္ခံေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းဥပေဒကို ထိုသူတို႔ အိမ္သိမ္းခံရမည့္အေရးမွ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွုရန္အတြက္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

အိုဗားမားသည္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံေရြးေကာက္ျခင္းခံရၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေရြးေကာက္ျခင္း ခံရျပန္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိအမတ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း ၄ ႀကိမ္ရွိေသာ ေဘာ္ဘီ ရပ္ရွ္သို႔ ၂ ဆ ၁ ဆျဖင့္ ရွုံးနိမ့္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္တို႔ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အနည္းစု အျဖစ္မွ အမ်ားစု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အိုဗားမားသည္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမွုေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူသည္ လူမ်ိဳးေရးအရခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အေနႏွင့္ ရဲတို႔အား သူတို႔ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည့္ ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ လူမ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္မွ ပထမဆုံးအေနႏွင့္ စတင္သည့္ လူသတ္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေၾကာေမးျမန္းျခင္းကို ဗြီဒီယိုျဖင့္ မျဖစ္မေနမွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒတို႔ကို ကမကထျပဳၿပီး ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကင္န္ပိန္းတြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မွု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္မွုေၾကာင့္ ရဲကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အိုဗားမားအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ အိုဗားမားသည္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္ သို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ၂၀၀၄ ခု နိုဝင္ဘာလတြင္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ႏွုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္ ကင္န္ပိန္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္အလယ္ပိုင္းတြင္ အိုဗားမားသည္ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ စဥ္းစားခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေရး နည္းဗ်ဴဟာပညာရွင္အျဖစ္ ေဒးဗစ္အိတ္ဇယ္ေရာ့ဒ္ အားခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ ေဒးဗစ္အိတ္ဇယ္ေရာ့ဒ္မွ အိုဗားအား ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည့္အေၾကာင္းကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ လက္ရွိ ရာထူးရရွိထားသူ ရီပတ္ဘလစ္ကင္အမတ္ ပီတာ ဖစ္ဇ္ဂါရယ္ ႏွင့္ ထိုသူမတိုင္မီ ရာထူးရရွိခဲ့သူ ဒီမိုကရက္တစ္ အမတ္ ကာရိုး ေမာ့စလီ ဘေရာင္န္ တို႔က ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည္မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဝင္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံသူ ၁၅ ဦးအထိ ရွိခဲ့သည္။ အိုဗားမား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမွု ကို ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဟာရိုးဝါရွင္တန္၏ ပုံမ်ားကို အထူးျပသတင္ဆက္ထားေသာ အိတ္ဇယ္ေရာ့ဒ္၏ ေၾကာ္ျငာကင္န္ပိမ္းမွ လည္းေကာင္း၊ ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ယခင္အီလီႏြိဳင္းမွ အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေပါလ္ဆိုင္မြန္၏ သမီးမွ ေထာက္ခံမွု တို႔မွ လည္းေကာင္း ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရာခိုင္ႏွုန္း ၅၂ ရာခိုင္ႏွုန္းမၽွရရွိခဲ့ၿပီး သူ၏ ေနာက္မွလိုက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၿပိဳင္ဖက္ႏွင့္ ၂၉ ရာခိုင္ႏွုန္းမၽွ သာလြန္ခဲ့သည္။

အိုဗားမားႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည့္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီမွ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရရွိသူ ဂ်က္ရိုင္ယန္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏွုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၏ အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ အိုဗားမားသည္ အဓိကမိန႔္ခြန္းကို ေရးသားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏ အေမဖက္မွ အဖိုးေတာ္စပ္သူ၏ ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ျပန္အေတြ႕အၾကဳံ ႏွင့္ နယူးဒီး ဖက္ဒရယ္အိမ္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွုႏွင့္ G.I. Bill ဟုေခၚသည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပန္မ်ားအား ေကာလိပ္ပညာေရးအေထာက္အပံေပးမွု အစီအစဥ္ မွ သူ၏အဖိုး အက်ိဳးအျမတ္ရခဲ့ပုံ တို႔အား ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ အိုဗားမားသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမွုေရးဆိုင္ရာ အတြက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ဘြရွ္ အစိုးရ၏ အီရတ္စစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန႔္ခြဲပုံကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္မွ သူတို႔၏ စစ္သားမ်ားအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားရွိပုံကို အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အမင္းပါတီစြဲထားၾကျခင္းကို အေမရိကန္သမိုင္းေၾကာင္းမွ ဥပမာမ်ားကို ဆြဲထုတ္၍ ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တို႔အား အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားကြဲျပားျခင္း မရွိပဲ ညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ "ဒီမိုကေရစီက်ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ လစ္ဘရယ္အေမရိကား ႏွင့္ ေရွးရိုးစြဲေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္အေမရိကားဆိုသည္မွာ မရွိပါ။ " ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဓိကသတင္းဌာနမ်ားမွ မိန႔္ခြန္းကို ထုတ္လႊင့္မွုေၾကာင့္ အိုဗားမားအား တစ္နိုင္ငံလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံေရး ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစခဲ့ၿပီး သူ၏ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ ကင္န္ပိန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။

ရိုင္ယန္ ႏွုတ္ထြက္ၿပီး ၂လာအၾကာ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၃လမၽွပင္ မလိုေတာ့ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ အလန္ ကီးရက္စ္သည္ အီလီႏြိဳင္း ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီမွ ရိုင္ယန္၏ ေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ ေရြးခ်ယ္မွု ကို လက္ခံခဲ့သည္။ ေမရီလန္း ျပည္နယ္တြင္ အေနၾကာသူျဖစ္ေသာ္လည္း ကီးရက္စ္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္တြင္ တရားဝင္ေနထိုင္သူ အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အိုဗားမားသည္ မဲအေရအတြက္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းမၽွ ရရွိခဲ့ၿပီး ကီးရက္စ္မွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏွုန္းသာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ အီလီႏြိဳင္းျပည္နယ္၏ သမိုင္းတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး ယွဥ္ၿပိဳင္မွု၌ အမ်ားဆုံးကြာျခားခ်က္ျဖင့္ အနိုင္ရရွိမွု ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္​ (၂၀၀၅-ယခု)

အိုဗားမားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ အိုဗားမားသည္ အေမရိကန္သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ၅ ေယာက္ေျမာက္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ၿပီး တတိယေျမာက္ မဲအမ်ားအျပားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစည္းအ႐ုံးမွ ပထမဆုံးဆီးနိတ္အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ပါတီစြဲမရွိသည့္ စီက်ဴ အပတ္စဥ္သတင္းစာမွ သူ႔အား ၂၀၀၅မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ မဲမ်ားအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို သစၥာရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဂ်ာနယ္မွ သူ႔အား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေရြးခ်ယ္စိစစ္ထားသည့္ မဲမ်ားအေပၚမူတည္၍ လစ္ဘရယ္အျဖစ္ဆုံး ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၆ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Congress.org မွ ၁၁ ေယာက္ေျမာက္ ဩဇာလႊမ္းမိုးမွု အရွိဆုံး ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဥပေဒမ်ား

အိုဗားမားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စြမ္းအင္ေပၚလစီ အက္ဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၿပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အေမရိကား ႏွင့္ စနစ္က်ေသာ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒကို တြဲဘက္၍ ကမကထျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အိုဗားမားသည္ ပုံစံတူျဖစ္ေသာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ နယ္စပ္ၿခံစည္းရိုး အက္ဥပေဒကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အိုဗားမားသည္ သူ၏အမည္ပါဝင္သည့္ အက္ဥပေဒ ၂ခုကို အစပ်ိဳးခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ လူဂါ-အိုဗားမားျဖစ္ၿပီး သမာရိုးက် လက္နက္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မွု ကို ပူးေပါင္းေလၽွာ့ခ်ေရး ဥပေဒျဖစ္သည့္ နန္း-လူဂါ အက္ဥပေဒကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ ကိုဘန္း-အိုဗားမား ပြင့္လင္းမွု အက္ဥပေဒျဖစ္ကာ ထိုအက္ဥပေဒမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သုံးစြဲမွုမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္သည့္ USAspending.gov အင္တာနက္ ရွာေဖြေရး စနစ္ကို တည္ေထာင္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ အိုဗားမားသည္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေသာမတ္စ္ အာ ကာပါး၊ တြမ္ ကိုဘန္း ႏွင့္ ဂၽြန္ မက္ကိန္းတို႔ႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ အက္ဥပေဒကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္ သုံးစြဲမွု ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒတြင္ ပြင့္လင္းမွု ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု ကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

အိုဗားမားသည္ န်ဴးကလီးယားစက္႐ုံပိုင္ရွင္တို႔ အေနႏွင့္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ ယိုစိမ့္မွုျဖစ္ေပၚပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမအာဏာပိုင္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒကို ကမကထျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘုရွ္သည္ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတနိုင္ငံ ကယ္ဆယ္ေရး၊ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရး အက္ဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ပထမဆုံး အိုဗားမား အဓိက ကမကထျပဳသည့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ အိုဗားမား ႏွင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဖိန္းဂိုးတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွု ႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ အစိုးရ အက္ဥပေဒကို ပူးေပါင္း၍ အေထာက္အကူေပး မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ထိုအက္ဥပေဒမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဥပေဒအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လိမ္ညာေသာ အေလ့အထမ်ားကို ရာဇဝတ္မွု အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လိမ္ညာေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ မဲေပးသူအား ၿခိမ္းေျခာက္မွုမ်ားမွ ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အိုဗားမားသည္ အီရတ္စစ္ပြဲ ျမႇင့္တင္မွုမွ ေလၽွာ့ခ်ေရး အက္ဥပေဒကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ကေမာက္ကမျဖစ္ပါက စစ္တပ္မွထုတ္ပယ္ရန္ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာအပ္ႏွင္းသည့္ အက္ဥပေဒကို ကမကထျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ အီရန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွု အတည္ျဖစ္ေရး အက္ဥပေဒကို ကမကထျပဳခဲ့ၿပီး နိုင္ငံ၏ ပင္စင္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ထုတ္ပယ္ရန္ အက္ဥပေဒကို ကမကထျပဳခဲ့သည္။ ထိုမၽွသာမက အိုဗားမားသည္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ကို ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လည္း ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုပရိုဂရမ္မွ စစ္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ အနာတရမ်ားရရွိထားသည္ စစ္သားတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အလုပ္ျပဳတ္မည့္ရန္မွ ၁ ႏွစ္အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒကိုလည္း ကမကထျပဳခဲ့သည္။

ေကာ္မတီမ်ား

အိုဗားမားသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ စစ္ျပန္မ်ားေရးရာ ဆီးနိတ္ေကာ္မတီမ်ား တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ သူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ စစ္ျပန္မ်ားေရးရာ ေကာ္မတီတို႔မွ ႏွုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာ ႏွင့္ ပင္စင္ေရးရာ ႏွင့္ နိုင္ငံလုံျခဳံေရး ႏွင့္ အစိုးရေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာဝန္အသစ္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္။ သူသည္ ဥေရာပေရးရာ ဆိုင္ရာ ဆီးနိတ္ဆပ္ေကာ္မတီတြင္လည္း ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆီးနိတ္ နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္အေနႏွင့္ အိုဗားမားသည္ အေရွ႕ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာရွအလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အာဖရိကတို႔သို႔ အစိုးရကိစၥျဖင့္ ခရီးမ်ားသြားခဲ့သည္။ သူသည္ မာမြတ္ အာဘတ္စ္ ကို ပါလက္စတိုင္း သမၼတမျဖစ္မီအခ်ိန္က ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး နိုင္ရိုဘီတကၠသိုလ္တြင္ ကင္ညာအစိုးရ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန႔္ခြန္းေျပာခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ

ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတေလာင္း ဘာရတ္အိုဗားမားသည္ ပထမအခ်ီ စကားစစ္ထိုးပြဲအၿပီးတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည့္ ရီပတ္ပလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း မက္ကိန္းအား အသာရေနၿပီဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအစတြင္ နိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအား အဓိကထား ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ဟု အမ်ားကထင္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း၏ အခ်က္အခ်ာ​ ေဝါလ္စထရိစ္မွာ ဘဏ္မ်ားေဒဝါလီခံသည့္ အေရးကိစၥမ်ား၊ ေရနံေစ်းတက္မွုမ်ားႏွင့္တကြ စီးပြားေရးျပႆနာသည္ အဓိကျဖစ္ခဲ့သည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကိုမွန္ကန္စြာ ဦးေဆာင္နိုင္သူကိုသာ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာအဝွမ္းမွ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အိုဗားမား အနိုင္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိုဘားမားသည္ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ အာဖရိကႏြယ္ဖြား လူမည္းသမၼတျဖစ္လာပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု

ကမာၻေက်ာ္ ႏိုဘယ္ဆုမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုး ဂုဏ္ျပဳဆုတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆု ကို (၂၀၀၉)ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္အိုဘားမားအား ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုလာလ (၉)ရက္ေန႔၌ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္လိုက္သည္။ ေနာ္ေ၀းရွိ ႏိုဘယ္လ္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေရး ေကာ္မတီက သမၼတ အိုဘားမား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္ ထက္သန္မႈႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ႏ်ဴးကလီယားလက္နက္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတို႔အတြက္ အားထည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနႏွင့္ အာဏာသက္တမ္း (၁)ႏွစ္ပင္ မျပည့္ေသးေသာ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ကို ယခုလို ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုး ဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးျမွင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရရွိသူမ်ားထဲတြင္ (၂၉)ဦးေျမာက္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမားသည္ ၎သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏိႈင္းေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎၏အာဏာသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံတကာ အရႈပ္အေထြး၊ အေရးအခင္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္တိုက္တြန္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကင္းစင္ေသာ ကမာၻေျမကို တည္ေထာင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ျပင္သစ္သမၼတ နီကိုလက္စ္ဆာကိုဇီႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ဘ၀မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ေမာ္ဂန္ ဆဗန္နာဂီရိုင္တို႔အား ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေစခဲ့သည္။ ယခုဆုအတြက္ ႏိုဘယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရး (၅)ဦးေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္၏ (၄၄)ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာသူ အသက္(၄၈)ႏွစ္အရြယ္ အိုဘားမားသည္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခု၊ Diplomaဘြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ေဒၚလာ(၁.၄)သန္း ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ နည္းပညာ၊ စာေပစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္ ႏိုဘယ္ဆုအတြက္ ဆန္ခါတင္စာရင္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ပမာဏအျဖစ္ (၂၀၅)ဦးထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က အတည္ျပဳ ေၾကညာသြားသည္။

ကိုးကား

www.wikimyanmar.co.cc

Comments