ဘားအံျမိဳ ႔

ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဘားအံျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္က သံလြင္ျမစ္ ကမး္နဖူးတြင္ စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ (၂၀၀)ခန္႔ရွိ ရြာေလးတစ္ရြာသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ရြာကေလးတည္ရာသံလြင္ ျမစ္၏ကမ္းစြယ္တြင္အဓိကရ ေက်ာက္စြန္းႀကီးတစ္ခုရွိသည္။ ထုိစြန္းကို ယိုးဒယား၊ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ဖား အမ္း(ေက်ာက္+အစြယ္)ဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဖားအမ္းမွတစ္ဆင့္ အသံအနည္းငယ္ေျပာင္း၍ ဘားအံဟုအမည္ တြင္လာသည္။ ၁၉၀၇ခုႏွစ္တြင္ ျမိဳ ႔ကြက္ ရုိက္ခဲ့သည္။ ဘားအံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ထင္ရွားေသာေတာင္သည္ ဇြဲကပင္ေတာင္  ျဖစ္သည္။ ။ဇြဲကပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ တည္ထားသည္။ ဘားအံၿမဳိ႕မွ သံလြင္ျမစ္ညာ ရွစ္မို္င္ခန္႕ အကြာ ေကာ့ဂြန္းေတာင္ ၏ အေရွ႕ဘက္၌ ေကာ့ဂြန္းဂူရွိသည္။ ဘားအံ၏ အေနာက္ဘက္(၁၂) မို္င္ကြာအရပ္၌ ဘုရင္ဂ်ီဂူ (ဘုရင့္ညီဂူ) ရွိသည္။ ဂူ၏ေအာက္ေျခတြင္ ေရပူစမး္အိုင္ရွိသည္။ ေရပူစမ္း၊ ေရေအး စမ္းႏွစ္ခုယွဥ္လ်က္ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေရပူႏွင့္ေရေအး ေပါင္းစပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။

ကိုးကား
www.wikimyanmar.co.cc
Comments