ဘိုးဘိုးေအာင္

ပထမံ ဘိုးဘိုးေအာင္ပံု

ဘိုးဘိုးေအာင္သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ က တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထူေထာင္သူ အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်၏ သားေတာ္ ဦးဝိုင္းဘုိးေတာ္ဘုရား တြင္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရွိသည္။ အမည္က ဆရာေအာင္ျဖစ္သည္။ ဆရာေအာင္ကား ပထမံအတတ္ႏွင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္သူျဖစ္သည္ ဟုဆို၏။ ပထမံဆရာေအာင္သည္ ဝ တလံုးက ႏွစ္ လံုးျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္ရံုမက ဘယ္လိုမွ သတ္၍ မေသဟု ေဖၚျပၾကသည္။

Comments