ဘီယာ

ဘီယာသည္ ပထမဆံုးအရက္ပါေသာ အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ပထမဆံုး ဘီယာ မည္သူစတင္ ေသာက္ခဲ့သည္ကိုမူ မသိရွိေပ။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက လူသားမ်ားသည္ ဘီယာႏွင့္တျခားယမကာမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ံဳ၊ စပါးစသည့္ ႏွံစားပင္ႏွင့္ ေရကိုအသံုးျပဳ၍ ေပါင္မုန္႔မထုတ္လုပ္ႏိုင္ခင္ ပထမဆံုးဘီယာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္္ လာၿပီီးေနာက္ အသံုးျပဳသည့္ ႏွံစားပင္လည္း ကြာျခားခဲ့သည္။ ဘီယာ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အာဖရိကလူမ်ိဳးမ်ားက လူး၊ ဆပ္၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ပီေလာပီနံ ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားကမူ ဂ်ံဳကိုအသံုးျပဳကာ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးမ်ားက ဆန္ကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ဘာလီေစ့ကိုအသံုးျပဳၾကၿပီး၊ ယေန႔ေခတ္ဘီယာထုတ္လုပ္ရာတြင္ အဓိက အသံုးျပဳေသာဗ်စ္ပန္း (Hop) မ်ား ကိုမူ ေအဒီ ၁,၀၀၀ တိုင္ ေအာင္အသံုးမျပဳေပ။ ယေန႔ေခတ္ ဘီယာခ်က္လုပ္ရာတြင္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား ျဖင့္ခ်က္လုပ္ကာ အလုိအေလ်ာက္ ပုလင္းထဲထည့္ျခင္း၊ ပိုးသတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။ Kruger Cream Ale တံဆိပ္ ပထမဆံုး ဘီယာဘူးမ်ားကို ၁၉၃၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ၂၄ရက္က Kruger Brewing ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ဘီယာ (beer) ဟာ  စားေသာက္ကုန္ တစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ. ကမၻာမွာ က်ယ္ျပန္.စြာသံုးစြဲ ေနႀကတဲ. စားေသာက္ကုန္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ.ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ.တယ္ လုိ. ယူဆႀကပါတယ္။အယ္လကို ေဟာ ပါ၀င္တဲ. အေဖ်ာ္ယမကာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။  ကမၻာမွာ ေရနဲ. လက္ဖက္ရည္ ျပီးရင္ တတိယေျမာက္ အသံုးျပဳဆံုး စားေသာက္ကုန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘီယာမွာ အယ္ကိုေဟာ ပါ၀င္ႏူံး volume 4 ကေန 7 ထိ ထည္.သြင္းထားေလ.ရွိပါတယ္။


သမိုင္းေႀကာင္း

ဘီယာဟာကမၻာ မွာ ေရွးအက်ဆံုး အေဖ်ာ္ယမကာ ျဖစ္ျပီး ဘီယာကို ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၉၅၀၀ ေလာက္က လယ္ထဲက ေကာက္ႏွံပင္ ကေန စတင္ေတြ.ရွိခဲ.တယ္လို. ဆိုပါတယ္။ဓါတ္တုေဗဒ သက္ေသခံကို ေတာ. ခရစ္ေတာ္မေပၚမီႏွစ္ေပါင္း ၃၁၀၀ ေလာက္မွ ေတြ.ရွိခဲ.တယ္လို.ဆိုပါတယ္။
ယေန.မွာေတာ. ဘီယာထုတ္လုပ္ေရးကို စီးပြါးေရး တစ္ခုအေနနဲ.လုပ္ေဆာင္ႀကျပီးေတာ. ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ျဖန္.ျဖဴးေရာင္းခ်ေနႀကပါတယ္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွာ တစ္ႏွစ္ ဘီယာ ေရာင္းရႏူံး အေရအတြက္ ဟာ လီတာ
သန္းေပါင္း ၁၃၃ သန္း (ဂါလံ သန္းေပါင္း ၃၅ )ထိ ေရာင္းခ်ခဲ.ရတယ္လို.သိရပါတယ္။
Comments