ဥႆဖယား

ဓာတုဖြဲ႔စည္းမႈ

ဥႆဖယား (ေခၚ) ထပ္တရာသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ န၀ရတ္ကိုးပါး စာရင္း၀င္ေက်ာက္ျဖစ္သည္။ ဓာတုဖြဲ႔စည္းမႈမွာ ဖလူအို ဆီလီကိတ္ျဖစ္ျပီး အလူမီနီယံ ဓါတ္စင္ေရာေႏွာပါ၀င္သည္။ Al2 (SiO4)(F,OH) ။ ပံုေဆာင္စနစ္မွာ ရြမ္းဘတ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး မာဆင့္ ၈ ရွိသည္။ ေရာင္လက္မွာ ဖန္ေရာင္လက္ျဖစ္၍ သိပ္သည္းဆ ၃.၅၃ မွ ၃.၅၆ ထိရွိပါသည္။ အေရာင္ကြဲေျမာက္မ်ားစြာရွိတတ္ပါသည္။

ဥႆဖယား (ေခၚ) ထပ္တရာ (topaz)

ဂုဏ္သတၱိမ်ား

ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းအ၀ယ္ေလာကတြင္ ညိဳ၀ါေရာင္ ဥႆဖယားသည္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရာင္မဲ့ ႏွင့္ အျပာႏုေရာင္ ဥႆဖယားမ်ားကို ေရာင္ျခည္ျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္း ျဖင့္ ဥႆဖယားျပာကို ရရွိႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထားသည့္္ ဥႆဖယားမ်ားကို သာမာန္ေက်ာက္မ်က္စစ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရံုမွ်ျဖင့္ မူလအေရာင္ကို မသိႏိုင္ေပ။

ဥႆဖယားသည္ အလြန္ေပါမ်ားစြာေတြ႕ရွိရသည့္ ေက်ာက္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သန္႔စင္၍ အရြယ္အစားအထူးၾကီးမားေသာ ဥႆဖယားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရတတ္သည္။ ေပါ့ဆစြာကိုင္တြယ္ပါက အလြယ္တကူကြဲအက္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ သတိထားကိုင္တြယ္ရေလ့ရွိပါသည္။

ထြက္ရွိရာေဒသ

အဓိကအားျဖင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္ ဥႆဖယားမ်ားကို ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ ၾသစေတးလ် ၊ မကၠဆီကို ၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အေတာ္အတန္ထြက္ရွိပါသည္။

Comments