ဥေရာပတိုက္


ဥေရာပ

ကမၻာ့ေျမပုံ

ဧရိယာ ၁၀၁၈၀၀၀၀ km²
(၃၃၉၀၀၀၀ sq mi)
လူဦးေရ ၇၃၁၀၀၀၀၀၀ ()
လူဦးေရ
သိပ္သည္းမွု
၇၀/km²
(၁၈၁/sq mi)
နိုင္ငံမ်ား ၅၀
ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ား
ဘာသာမ်ား
အခ်ိန္ဇုန္ UTC (Iceland) to UTC+4 (Russia)

ဥေရာပတိုက္သည္ ကမၻာ့ အေနာက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး အာရွ တိုက္ႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ကာ ယူရယ္လ္ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွ ႏွစ္တိုက္ေပါင္းကို ယူေရးရွားဟုေခၚသည္။ ဥေရာပတိုက္သည္ တိုက္ႀကီး ခုနစ္တိုက္အနက္ ဒုတိယ အေသးငယ္ဆံုး တိုက္ျဖစ္ၿပီး ဧရိယာအားျဖင့္ ၁၀,၁၈၀,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ (၃,၉၃၀,၀၀၀ စတုရန္းမိုင္) က်ယ္၀န္းသည္။


Comments