အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္

ဧတဒဂံၢ ဘိကၡေဝ မမ သာဝကာနံ ဘိကၡဴနံ မဥၨဳႆရာနံ လကု႑ကဘဒၵိေယာ။ (အံ၊ ၁-၂၃)

ေရွးဆုေတာင္း

အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယ အေလာင္းေတာ္သည္ ပဒုမုတၱရဘုရားလက္ထက္ေတာ္ဝယ္ ဟံသာဝတီမင္းေနျပည္၌ ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္ဝေသာအမ်ိဳး၌ျဖစ္၍ တေန႔ေသာအခါ ဘုရားရွင္က သာယာေသာ အသံရွိေသာ ရဟန္းတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးဧတဒဂ္အရာ၌ထားေသာ ရဟန္းတပါးကို ေတြ႔ျမင္ရ၍ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္အား အလွဴႀကီးေပးလွဴကာ အသံသာေသာအရာ၌ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဆုကို ေတာင္းခဲ့ေလသည္။

ဆံုးဘဝသစ္၊ ရဟန္းျဖစ္၊ ရလစ္ဧတဒဂ္

ထိုဆုေတာင္းေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္အေလာင္းေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္ဝယ္ သာဝတၳိမင္းေနျပည္၌ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳး၌ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုး ရဟန္းျပဳ၍ အရဟတၱဖိုလ္ေပါက္ ဆိုက္ေရာက္လ်က္ သာယာခ်ိဳျမိန္ေသာ အသံရွိၾကသည့္ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ထူးကို ဆြတ္ခူးရရွိေလသည္။
Comments