အမ်ိဳးသားမ်ားဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္း


အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ ၾကံဳရတဲ့ေရာဂါတစ္ခုကေတာ့ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဆီးၾကိတ္ ၾကီးလာၿခင္းကို ကင္ဆာမဟုတ္ေသာ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္း (Benign Prostatic Hyperplasia) လို႔ေခၚၿပီး Benign prostatic hypertrophy လို႔လည္းေခၚပါတယ္ ။ BPH ဟာ ဆဲမ်ား ပြားမ်ားလာၿခင္း Hyperplasia နဲ႔ ဆဲလ္မ်ား ၾကီးထြားလာၿခင္း Hypertrophy အေပၚမူတည္ၿပီး ဆီးနဲ႔ေက်ာက္ကပ္ဆရာေတြ ၾကားထဲမွာကိုပဲ အမည္ေခၚေ၀ၚ ပံုေတြဟာ ကြဲၿပားၿခားနားတာကိုေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဆီးၾကိတ္ရဲ႕ stromal နဲ႔ epithelial cells ေတြ ပြားမ်ားလာၿခင္းကေနၿပီးေတာ့ ဆီးၾကိတ္ရဲ႕အရြယ္အစားဟာ တၿဖည္းတၿဖည္းၾကီးမားလာပါတယ ္။ လံုေလာက္ တဲ့ပမာဏအထိၾကီးထြားလာၿပီးတဲ့အခါ nodules ေတြကေနၿပီးေတာ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္း (urethral canal) ကို ဖိၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို တစ္၀က္တစ္ပ်က္သို႔မဟုတ္ အလံုးစံု ပိတ္ဆို႔ၿခင္းကို ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ။ ဒီလို ပိတ္ဆို႔ၿခင္းအားၿဖင့္ ဆီးသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း Urinary flow ကို သြားေရာက္ ဟန္႔တားၿခင္းကို ၿဖစ္ေစပါတယ္ ။ အဲဒီအခါ မွာ ဆီးသြားရင္ အလွ်င္လိုၿခင္း ၊ ဆီးခဏခဏသြားၿခင္း ၊ ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ၿခင္း ၊ ဆီး လမ္းေၾကာင္း ပိုးခဏခဏ၀င္ၿခင္း နဲ႔ ဆီးအိမ္တင္းၿခင္းစတဲ့လကၡဏာေတြကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီလိုလူ နာေတြမွာ Prostate specific antigen level ဟာ ၿမင့္မားေနၿခင္းဟာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ၿခင္းေၾကာင့္ ဆီးၾကိတ္ ပမာဏၾကီး လာၿခင္း အၿပင္ ေရာင္ရမ္းလာၿခင္းတို႔ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္ ။ BPH ကို ကင္ဆာမၿဖစ္ေသးခင္ အဆင့္ ( Premalignant lesion) အၿဖစ္မမွတ္ယူသင့္ပါဘူး ။ဆီးၾကိတ္စၾကီးလာၿခင္းဟာ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အသက္ ၃၀ အရြယ္မွာ စၿဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္ ။ အသက္ ငါးဆယ္အရြယ္ေလာက္မွာေတာ့ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းကို ၅၀ % ေလာက္ခန္႔မွန္းေတြ႔ရွိရၿပီး အသက္ ၈၀ အရြယ္ မွာေတာ့ ၇၅ % ေလာက္ေတြ႔ရွိရပါတယ္ ။ ဒီလိုလူနာေတြရဲ႕ ၄၀ - ၅၀% ေလာက္ဟာ BPH ရဲ႕ ေရာ ဂါလကၡဏာေတြ ကို သိသာထင္ရွားေတြ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ဆီးၾကိတ္ၾကီးတဲ့အခါ ဘယ္ လို လကၡဏာေတြကို ၾကံဳေတြ႔ရသလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ ။ ဆီးသြားၿခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂ပိုင္းခြဲၿခားႏုိင္ပါတယ္ ။ ပထမ အပိုင္းကေတာ့ Storage (ဆီးေတြ ကို သိုေလွာင္ၿခင္းမွ ၿဖစ္ေပၚလာရၿခင္း ) လကၡဏာေတြနဲ႔ ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ Voiding (ဆီးစြန္႔ၿခင္း ) နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ လကၡဏာေတြၿဖစ္ပါတယ္ ။

Storage symptoms ေတြမွာ ပါ၀င္တာေတြကေတာ့ ဆီးခဏခဏ သြားၿခင္း ၊ ဆီးသြားရန္ အလွ်င္လိုၿခင္း ၊ ဆီးသြား စဥ္ တစ္စက္တစ္စက္သာက်ၿခင္း နဲ႔ ညဖက္ အိပ္ရာထဲ ဆီးသြားၿခင္းစတာေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။ Voiding symptoms ေတြမွာပါ၀င္တာေတြကေတာ့ ဆီးလံုးအရြယ္အစားေသးၿခင္း ၊ ဆီးစ သြားရန္ခက္ခဲၿခင္း ၊ ဆီးသြားေနစဥ္ ရုတ္တရက္ ရပ္ရပ္သြားၿခင္း ၊ ဆီးသြားရန္ တအားညွစ္ရၿခင္း ဆီးတစက္စက္ ထြက္က်ေနၿခင္း စတာေတြ ပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ၿခင္းကေတာ့ အၿမဲၾကံဳေတြ႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါ့အၿပင္ ဒီ လကၡဏာေတြ အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ International Prostate Symptom Socre (IPSS) ကို သံုးၿပီး ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းရဲ႕ ၿပင္းထန္မႈႏွုန္း severity ကို တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါတယ္ ။ BPH ဟာ တၿဖည္းၿဖည္း ဆိုးရြားလာတတ္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ အထူးသၿဖင့္ မကုသပဲ ထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေပါ့ ။ ဆီးသြားတဲ့အခါ အၿပီးမၿပည့္စံုပဲ ဆီးက်န္က်န္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ဘတ္တီးရီးယား ပိုးမႊားေတြ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္းၿခင္း ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခ ပိုမ်ားလာပါတယ္ ။ ဒီလို က်န္ရွိေနတဲ့ ဆီးေတြထဲက ဆား ေတြ ခဲသြားၿခင္း (crystallization) မွတဆင့္ ဆီးအိမ္ထဲမွာ ဆီးေက်ာက္တည္ၿခင္းေတြလည္း ဆက္ၿဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္ ။ ဆီးအိမ္ေဖာင္းလာၿခင္းဟာလည္း ဆိးၾကိတ္ၾကီးလာၿခင္းရဲ႕ တၿခားပံုစံတစ္ မ်ိဳးပဲၿဖစ္ပါ တယ္ ။ Acute urinary retention မွာဆိုရင္ဆီးလံုး၀ မသြားႏိုင္ေတာ့ပဲ Chronic Urinary retention မွာေတာ့ က်န္ေနတဲ့ဆီးေတြ တၿဖည္းၿဖည္းမ်ားလာၿပီး ဆီးအိမ္ေဖာင္းလာၿခင္းနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ Chronic urinary retention ကိုခံစားေနရတဲ့တခ်ိဳ႕ လူနာေတြဆိုရင္ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ဆီးၿခင္းကိုပါ ၾကံဳေတြ႔ ရေလ့ရွိၿပီး အဲဒီလို အေၿခအေနမ်ိဳးကိုေတာ့ obstructive uropathy လို႔ေခၚပါတယ္ ။

ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းဘာေၾကာင့္ၿဖစ္သလဲ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Journal of andrology မွ ေလ့လာမႈ တစ္ခုမွာ ေဖာ္ ၿပခ်က္ ကေတာ့ ေသြးၿပန္ေၾကာလမ္းေၾကာင္း venous route မွာ free testoterone ေတြဟာ ဆီးၾကိတ္ကို အလြန္အ မင္း သိပ္သည္းဆမ်ားစြာ နဲ႔ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆီးၾကိတ္ဆဲလ္ေတြကို လွ်င္လွ်င္ၿမန္ၿမန္ ပြားမ်ားေစၿခင္း ကိုၿဖစ္ေစၿပီး ဆီးၾကိတ္ ဂလင္းၾကီးထြားလာရၿခင္းၿဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ ပညာရွင္အမ်ား စုကေတာ့ androgens ေတြၿဖစ္တဲ့ testosterone နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေဟာ္မုန္းေတြဟာ အဓိက အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္ ။ အန္ဒရိုဂ်င္ေတြဟာ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းမွာ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တိုက္ရိုက္ ၾကီး ဒီအေၿခအေနကို ၿဖစ္ေစတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါ့အၿပင္ testosterone ေတြ ေသာက္ သံုးေန တဲ့ လူေတြမွာလည္း BPH ရဲ႕ လကၡဏာေတြ သိသာထင္ရွားစြာ ၿပေလ့မရွိသ လို ဆက္ႏြယ္မႈ လည္းမ ရွိေန ပါဘူး ။ တကယ္ေတာ့ Dihydrohestosterone DHT လို႔ေခၚတဲ့ တက္စတိုစတီရုန္းရဲ႕ metabolite တစ္မ်ိဳးက သာလွ်င္ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းရဲ႕ အဓိက လႈံ႕ေဆာ္သူၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေသြးထဲမွာ လွည့္ပတ္ေနတဲ့ တက္စတိုစတီရုန္းေတြမွ တဆင့္ ဆီးၾကိတ္ထဲမွာ DHT ေတြၿဖစ္ေပၚလာရၿပီး ကူညီေပးတဲ့ အင္ဇိုင္းကေတာ့ 5α-reductase, type 2 ၿဖစ္ပါတယ ္။ ဒီအင္ဇိုင္းဟာ အထူးသၿဖင့္ stromal cells ေတြထဲမွာ တည္ရွိၿပီးေတာ့ အဲဒီဆဲလ္ေတြ ဟာ DHT ထုတ္လုပ္ဖို႔ အဓိကအစိတ္အပိုင္းေတြလည္းၿဖစ္ပါတယ္ ။

DHT ဟာ တက္စတိုစတီရုန္းထက္စာရင ္ဆယ္ဆေလာက္ပိုၿပီးအားေကာင္းၿပီးေတာ့ အန္ဒရိုဂ်င္ receptor ေတြ ကေန ၿဖည္းညွင္းစြာ ထြက္ခြာပါတယ္ ။ 5α-reductase, type 2 အင္ဇိုင္းကို ေယာကၤ်ားေတြမွာ ပိတ္လိုက္ ၿခင္းအားၿဖင့္ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းကိုၿဖစ္ေစတဲ့ DHT ေတြဟာလည္းေလ်ာ့က်သြားၿခင္းကို ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ 5α-reductase inhibitor ေတြဟာ ဆီးၾကိတ္ထဲက DHT ရဲ႕ ပမာဏကို နည္းေစၿပီး ဆီးၾကိတ္ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစယံုသာမကပဲ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြကိုပါ ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္ ။ တက္စတိုစ တီရုန္းေတြဟာ ဆီးၾကိတ္ ရဲ႕ ဆဲလ္ေတြ ပြားမ်ားၿခင္းကိုၿဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ ဆီးၾကိတ္ ၾကီးတဲ့လူနာေတြရဲ႕ ေသြးရည္ၾကည္ထဲမွာေတာ့ တက္စတိုစတီရုန္း level ကို နည္းပါး စြာ ေတြ႔ရ တာေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ တရုတ္ၿပည္မွာ ၿပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ ေလ့လာ မႈတစ္ခု မွာေတာ့ ေတာ ရြာမွာေန တဲ့ ေယာကၤ်ားသားေတြဟာ ၿမိဳ႕ၾကီးၿပၾကီး လူေနမႈစနစ္ မွာေနတဲ့ ေယာကၤ်ားေလးေတြ ထက္ ဆီးၾကိတ္ၿဖစ္ ပြားမႈ ႏွုန္း ေလ်ာ့နည္းတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ ။ ဆီးၾကိတ္ၾကီးၾကီး ဘာေၾကာင့္ၿဖစ္ရသလဲဆိုတာကို အတိအက် သိဖို႔အတြက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ားစြာ ၿပဳလုပ္ရပါဦးမယ္ ။ဆီးၾကိတ္ၾကီးေၾကာင္း ဘယ္လိုသိႏုိင္မလဲ

၁ ။ စအိုအတြင္း စမ္းသပ္ၿခင္း ( Rectal examination) အစာေဟာင္းအိမ္မွတဆင့္ ဆီးၾကိတ္ကို လက္နဲ႔ စမ္းသပ္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ အလြန္ၾကီးတဲ့ ဆီးၾကိတ္ေတြကို လက္နဲ႔စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိႏုိင္ၿပီး အထူးသၿဖင့္ ဆီးၾကိတ္ရဲ႕ middle lobe ကိုၿဖစ္ပါတယ္ ။

၂ ။ ဒါ့အၿပင္ ဆီးၾကိတ္ကင္ဆာကို ရွာေဖြဖို႔အတြက္ ေသြးစမ္းသပ္မႈမ်ား( Blood tests) ၿပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ ပါလိမ့္မယ္ ။

၃ ။ Ultrasound ရိုက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ဆီးၾကိတ္ ၊ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔တကြ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းက မႈမမွန္မႈ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို သိရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဆီးၾကိတ္ကင္ဆာကိုလည္း သိရွိႏုိင္ၿပီး Hydronephrosis ကိုလည္း ရွာေဖြႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္ ။ BPH အတြက္ၿပဳလုပ္တဲ့ screening and diagnostic procedures ေတြဟာ ဆီးၾကိတ္ကင္ဆာ အတြက္ၿပဳလုပ္တာေတြနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္ ။ မၿဖစ္မေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကည့္ရမယ့္ လကၡဏာေတြကေတာ့

- ဆီးလံုးေသးသြားၿခင္း ဆီးသြား အားနည္းၿခင္း
- ဆီးသြားခ်ိန္ၾကာၿခင္း
- ၀မ္းဗိုက္ညွစ္၍ ေအာင့္ၿခင္း
- အလွ်င္ စလို ဆီးသြားလိုၿခင္း ( ေအာင့္ထား၍ မရၿခင္းအား ဆိုလိုပါသည္ )
- ဆီးကို ပံုမွန္အၿမဲသြားလိုေနၿခင္း
- ဆီးသြားစဥ္ က်န္ေနသည္ဟု ခံစားေနရၿခင္း
- ဆီးသြားၿပီးခါစဥ္ တစက္စက္ က်ေနၿခင္း
- ဆီးသြားစဥ္ မသက္မသာခံစားရၿခင္း
- ခဏခဏ ဆီးထသြားၿခင္း
- ညဖက္ အိပ္ရာထဲ ဆီးသြားၿခင္း
- တစက္စက္ ညွစ္၍ ဆီးသြားေနရၿခင္း
- ဆီးအိမ္နာၿခင္း
- ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ၿခင္း
- သုတ္ေရ ထုတ္သည့္အခါ အခက္အခဲၿဖစ္ၿခင္း စသည္တို႔ၿဖစ္ပါတယ္ ။

ဆီးၾကိတ္ၾကီးၿခင္းကို ဘယ္လိုကုသမလဲ

၁ ။ လူေနမႈ ဘ၀ပံုစံေၿပာင္းလဲၿခင္း

လူနာေတြဟာ အိပ္ရာ၀င္ခါနီး ေရကို ေလ်ာ့ေသာက္ဖို႔ လိုပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ အရက္ကိုလည္း ခ်ိန္ဆရမည္ၿဖစ္ၿပီး Caffeine ပါ၀င္တဲ့ အရာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ရမွာၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ ဆီးသြား သည့္အၾကိမ္ အေရအတြက္ ကိုလည္း အေလ့အက်င့္ၿပဳလုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။

၂ ။ ေဆး၀ါးၿဖင့္ကုသၿခင္း

အဓိကအားၿဖင့္ BPH ကို ကုသတဲ့ေနရာမွာ alpha blockers ေဆးေတြနဲ႔ 5α-reductase inhibitors ေဆးေတြ ဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္ ။ Alpha Blockers ေတြကေတာ့ USA မွာ ပထမ ကုသမႈအေနနဲ႔ သံုးၾကၿပီး doxazosin, terazosin, alfuzosin, tamsulosin, နဲ႔ silodosin စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္ ။ ဆီးၾကိတ္ရဲ႕ smooth muscle ေတြကို ေၿဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ဆီးအိမ္ေခါင္း bladder neck ကိုလည္း relax ၿဖစ္ေစပါ တယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို လည္းေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္ ။ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ကေတာ့ ေသြးေပါင္ ခ်ိန္က်ၿခင္း ၊ သုတ္ရည္လႊတ္မႈေၿပာင္းလဲၿခင္း ၊ ႏွာမႊန္ၿခင္းနဲ႔ အားနည္းၿခင္းတို႔ၿဖစ္ပါတယ္ ။

5α-reductase inhibitors ေတြထဲမွာေတာ့ Finasteride နဲ႔ Dutasteride တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ ။ အဓိကအား ၿဖင့္ေတာ့ 5α-reductase အင္ဇုိင္းကို သြားပိတ္တာၿဖစ္ၿပီး DHT ေတြၿဖစ္ေပၚလာၿခင္းကို တားဆီးေပး ပါတယ္ ။ DHT ေတြဟာ ဆီးၾကိတ္ ၾကီးၿခင္းကို အဓိက ၿဖစ္ေပၚေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြၿဖစ္တယ္ဆိုတာ အထက္မွာ လည္းေဖာ္ ၿပခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါတယ္ ။ Alpha blockers ေတြထက္စာရင္ သူ႔ရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ပိုၾကာတယ္လို႔ ထင္ ရေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ DHT ေတြကို မမ်ားလာေအာင္ ထိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္ ။ အကယ္၍ alpha blockers ေတြနဲ႔ေပါင္းသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆီးၾကိတ္ၾကီးလာၿခင္းၿဖစ္စဥ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ၿပီး acute urinary retention ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ ။ အရမ္းၾကီးမားတဲ့ lager prostate ေတြကို ခြဲစိတ္ကုသ တဲ့နည္းနဲ႔ ကုသႏုိင္ပါတယ္ ။ 5α-reductase inhibitors ေတြရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ လိင္စိတ္ေလ်ာ့ နည္းၿခင္းနဲ႔ လိင္တံ ေပ်ာ့ေခြၿခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းၿခင္းစတာေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။

Antimuscarinic ေဆးေတြၿဖစ္တဲ့ tolterodine လိုေဆးမ်ိဳးကိုလည္း alpha blockers ေတြနဲ႔ေပါင္းသံုးႏုိင္ပါတယ္ ။ ဆီးအိမ္ကို သြားၿပီးလႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ Acetylcholine ေတြ ကို ေလ်ာ့နည္းေစ ၿပီး ဆီးအိမ္ နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ လကၡဏာေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္ ။ Sildenafil citrate ဟာ လည္း erectile dysfunction နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ လကၡဏာေတြအတြက္ အဆင္ေၿပေစပါတယ္ ။ ဆီးၾကိတ္ ေရာဂါၾကီးၿခင္းရဲ႕အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီး ေယာကၤ်ားမွာဆီး မိန္းမမွာ မီး ဆိုသည့္အ တိုင္း ဆီးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ၿပႆနာမ်ား ကင္းေ၀းႏုိင္ၾကပါေစ ။
Comments