အုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာလုပ္နည္း


အိုးထဲမွာ ေရတ၀က္ခန္႔ထည္႔ကာ ဆူပြက္လာေအာင္ မီးဖိုေပၚမွာ တည္ထားပါတယ္။
ေရဆူပြက္လာလွ်င္ ေက်ာက္ေက်ာေခ်ာင္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔
၄၀ ဂရမ္ကို အိုးထဲထည္႔ကာ သၾကား တစ္ကီလိုရဲ႔ တစ္စိတ္ ၊ ဆားအနည္းငယ္တို႔နဲ႔  ေရာက်ိဳပါတယ္။

အျခားအိုးတစ္လံုးထဲမွာ အုန္႔ႏို႔ဗူးအၾကီး ၂ ဗူး (အုန္းသီး ၈ လံုး) ကို ဆားအနည္းငယ္ ၊ သၾကား ၅ ဇြန္းနဲ႔ အတူေရာက်ိဳပါတယ္။

အုန္းႏို႔ဆူပြက္လာလွ်င္ ေက်ာက္ေက်ာက်ိဳထားတဲ့ အိုးထဲကို အုန္းႏို႔ရည္မ်ား
ေလာင္းထည္႔ျပီး ၅ မိနစ္ခန္႔ က်ိဴပါတယ္။

ျပီးလွ်င္ အေအးခံဖို႔အတြက္ ဗန္းထဲကိုေလာင္းထည္႔ျပီး အေအးခံထားပါတယ္။

ေအးခဲသြားျပီဆိုလွ်င္ စိတ္ၾကိဳက္အတံုးေလးမ်ား တံုးကာ စားသံုးႏိုင္ပါျပီ ရွင္။
အထက္ပါနည္းအတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုလွ်င္ အုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာ ဗန္း ၂ ဗန္း
ရရွိပါတယ္ ရွင္။

ကိုးကား

ျမန္မာအင္တာနက္ဖိုရမ္ -http://myanmarinternetforum.com/
Comments