အင္းလ်ားကန္


အင္းလ်ားကန္ ဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္ ၊ျမန္မာႏိူင္ငံ ရဲ. အႀကီးဆံုးကန္တခုျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ.ရဲ. ထင္ရွားတဲ.အပန္းေျဖ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ.လယ္ပိုင္းအနီးမွာတည္ရွိျပီးေတာ

.ေျမာက္ဘက္မွာ ပါရမီလမ္းမႀကီး ၊အေနာက္ဘက္မွာ ျပည္လမ္းမႀကီး ၊အေနာက္ေတာင္ဘက္မွာ အင္လ်ားလမ္းမႀကီးတို.ႏွင္.၀န္းရံထားျပီးေတာ.၊ေတာင္ဘက္မွာရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို.သြားေသာလမ္းႏွင္.

ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း ကေတာ.အင္လ်ားကန္ရဲ. အေရွ.ဘက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။

သမိုင္းေႀကာင္း

၁၈၈၂ နဲ.၁၈၈၃ မွာ  ရန္ကုန္ျမိဳ. ေရေပးေ၀ေရးအတြက္ ျဗိတိသွ် တို.က ဖန္တီးခဲ.သည္။ေရမ်ားျဖန္.ျဖဴးေရးအတြက္ အင္လ်ားကန္ကေန ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ကို ေရပိုက္မ်ားနဲ. ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။

အင္းလ်ားကန္ပန္းျခံ

အင္လ်ားကန္ပန္းျခံ ဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ.အေနာက္ဘက္မွာတည္ရွိျပီးေတာ. တကၠသိုလ္စံုတြဲ မ်ား ခ်ိန္းေတြ.ရာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ.ရုပ္ရွင္ ၊သီခ်င္း တို.ရိုက္ကူးေလ.ရွိရာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။ႏိူင္ငံျခားဧည္.သည္ေတာ္မ်ားကေတာ. ေရကူးျခင္း ၊ရႊက္ေလွစီးျခင္း နဲ. အားကစား လုပ္ေဆာင္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ. ရန္ကုန္ရႊက္ေလွအသင္းတည္ရွိရာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေမလမွာ ဂြ်န္၀ီလီယံယက္ေတာဆိုသူကအင္လ်ားကန္ကို ျဖတ္ကူးျပီး

ျမန္မာ.ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အိမ္သို. ၀င္ေရာက္ခဲ.ပါတယ္။

ဆက္စပ္ေသာအေႀကာင္းအရာမ်ား


Comments