အင္းေတာ္ႀကီးကန္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားခရုိင္ မိုးေကာင္းနယ္အတြင္း တည္ရွိသည္။ ေရျပင္ဧရိယာစတုရန္းမုိင္၁၀၀ အပါအ၀င္ဧရိယာ ၃၁၄.၆၇ စတုရန္းမုိင္ က်ယ္၀န္းၿပီး အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ ကုန္းတြင္းေရေနေဒသထဲမႇာ အႀကီး ဆံုးျဖစ္သည္။
အင္းေတာ္ႀကီး ကန္ေရျပင္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏႇာျပင္အထက္ ၅၄၆ ေပအျမင့္တြင္ တည္ရႇိၿပီး အျမင့္ ေပ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မႇ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထိ မတ္ေစာက္ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းမ်ား ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးမ်ား ၀န္းရံထားေၾကာင္းသိရသည္။ ေတာင္ တန္းမ်ားတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာေသာ ေခ်ာင္းငယ္ေပါင္း ၁၂ သြယ္ျဖင့္ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ အရပ္ေလးမ်က္ႏႇာမႇ စီး၀င္လာၿပီး အင္းေတာ္ႀကီးေခ်ာင္းတစ္ခုထဲမႇသာ ျပန္လည္ စီးထြက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္တြင္ တစ္ႏႇစ္ပတ္လံုး မုိးရြာသြန္းမႈရႇိၿပီး ႏႇစ္စဥ္ပ်မ္းမ်မုိးေရ ခ်ိန္ ၇၀ လက္မခန္႔ ရႇိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အင္းေဘး၀ဲယာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁စု၊ ရြာေပါင္း ၁၄ ရြာရႇိၿပီး ရြာအခ်ိဳ႕မႇာေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊမဥၹဴဘုရား သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဓိကရေစတီေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ တေပါင္းလဆန္း ဘုရားပြဲေတာ္ က်င္းပခ်ိန္နီးကပ္လာလွ်င္ ဘုရားေစတီအေရာက္ လူေလွ်ာက္သြားႏိုင္ရန္ သဲလမ္းမႀကီးႏွစ္လမ္း ေပၚလာတတ္သည္။ ဘုရားပြဲေတာ္ၿပီးသည့္အခါ သဲလမ္းမ်ားေရထဲ ျပန္ျမဳပ္သြားတတ္သည္။


ငါးမဖမ္းရ

အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း ငါး မ်ိဳးပြားမႈ မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ေရႊမဥၥဴ ေရလယ္ဘုရား၏ ၁ မိုင္ပတ္ လည္ကို ငါးမဖမ္းရ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဒသခံ မ်ားက လည္း လိုက္နာမႈ ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ”ငါးမ်ိဳးပြားကာလမွာ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ေဒသတစ္ဝိုက္ ေဟာ ေျပာပြဲေတြကို လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပတ္ ဝန္းက်င္ ထိိန္းသိမ္း ေရး လူထုအသိ ပညာေပးေတြလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြကလည္း နားလည္ၿပီး လိုက္နာၾကတာျဖစ္ တယ္” ဟု အင္းေတာ္ႀကီး ေဒသ သားငွက္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ ဦးစိန္ထြန္းက ေျပာသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားၿပီး စားဝတ္ ေနေရးအရ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို မွီခို ေနရသူမ်ားအား သက္သာေခ်ာင္ လည္ေစရန္အတြက္ ကန္႔သတ္နယ္ ေျမျပင္ပတြင္ သာမန္ငါးဖမ္းမႈကို ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။
အင္းေတာ္ႀကီး အိုင္အတြင္း ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ငါးဖမ္းဆီးရာတြင္ ငါးရရွိမႈနည္းပါး လာျခင္း၊ ငါးဖမ္းပိုက္အက်ယ္ လက္မမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေနရျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ ထိန္းသိမ္းရန္လို အပ္လာေၾကာင္းကို ေဒသခံမ်ားက သိရွိကာ အမာခံထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ထိန္း သိမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Comments