အဲေဒါ့ဟစ္တလာ

၁၈၈၉- ၾသစၾတီးယားနိုင္ငံ ဗရြန္းေနာျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားသည္။
၁၉၁၄-၁၈- ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ာမနီတပ္မေတာ္တြင္ အမွဳထမ္းသည္။
၁၉၂၁- နာဇီပါတီကို တည္ေထာင္သည္။
၁၉၂၃- အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။

 

 

(ေထာင္က်ေနစဥ္) နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သူ၏ ခံယူခ်က္ဝါဒျဖစ္ေသာ "ကၽြႏ္ုပ္၏ ၾကိဳးပမ္းမွဳ" စာအုပ္ကို ေရးသားသည္။
၁၉၃၃- ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ အဓိပတိ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဏာရွင္ျဖစ္လာသည္။
၁၉၃၉-၄၅ - ဂ်ာမနီနိုင္ငံကို ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းသို႔ ဦးေဆာင္ ေခၚယူသြားခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ တပ္နီေတာ္မွ

ဘာလင္ျမိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္ရာ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသသြားခဲ႔သည္။

အဲေဒါ့ ဟစ္တလာကို ၾသစၾတီးယားနိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဗွယင္နာျမိဳ႕ လမ္း(ေတြ) ေပၚမွာ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ေတြ၊ ပံုၾကမ္းေတြ (လွည့္လည္) ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေတာက္တိုမယ္ရ က်ပန္းအလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ (သူ႔ဘဝမွာ) စတင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွဳ ျပဳခဲ့ရပါတယ္။ ပထမကမၻာစစ္အတြင္းမွာ  သူက ဂ်ာမာန္ တပ္မေတာ္မွာ ဝင္ေရာက္ အမွဳထမ္းတယ္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ စစ္ရွံဳးအျပီးမွာ နိုင္ငံ  အာဏာကို ရရီ္နိုင္ဖို႔ သူ႔ရဲ႔ အခြင့္အေရးကို သူေတြ႔ျမင္ခဲ့တယ္။
ကမၻာစစ္ၾကီး အျပီးမွာ ဟစ္တလာက ေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္တယ္... မိန္႔ခြန္းေတြ ေခၽြတယ္၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို မုန္းတီးလာေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္ ေသြးထိုးေပးတယ္။ ဂ်ာမနီနဲ႔ ၾသစၾတီးယားစစ္ရွံဳးရမွဳ အတြက္ သူတို႔ကို အျပစ္ပံုခ်တယ္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့  နာဇီပါတီကို သူက စတင္ဖြဲ႔စည္းတယ္။ ၁၉၃၃ခုႏွစ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာျခင္းနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းေတြ တက္ျပီး အဆမတန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလာမွဳေတြ ျဖစ္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဟစ္တလာရဲ႔ နာဇီပါတီဝင္ေတြ နိုင္ငံေရးအာဏာရေအာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ႔ၾကရတယ္။
သူက နိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အလုပ္သမား အစည္း အရံုးေတြအားလံုးကို အလ်င္အျမန္ ပိတ္ပင္တားျမစ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ အီတလီ အာဏာရွင္ မူဆိုလီနီ ရဲ႔ နမူနာကို အတုယူလိုက္နာျပီး သူသာလ်င္ ဂ်ာမနီရဲ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးျဖစ္တယ္ လို႔ သူကိုယ္တိုင္ ေၾကျငာတယ္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ရွင္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကို သူ႔ရဲ႔ ဝါဒျဖန္ခ်ိေရးဝန္ၾကီး ဂ်ိဳးဇက္ဂိုဘဲလ္က ကူညီခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ဆိုးဝါးျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဂက္စတာပိုေခၚ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရဲ (စံုေထာက္) အဖြဲ႔ ကို ဖြဲစည္းျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကို အေထာက္အကူ ေပးခဲ့တယ္။

ဟစ္တလာ့အေနနဲ႔ ဂ်ာမာန္ေတြဟာ အလြန္ၾကီးျမတ္ျပီး အဓိကက်တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔က ဂ်ာမနီကို ၾသစၾတီးယားနဲ႔ အျခားဂ်ာမာန္စကားေျပာ နယ္ေျမေဒသေတြကို ေပါင္းစည္းျပီး အလံုးစံု အင္အား ျပည့္ဝတဲ့ ၾသဇာတိကၠမ ၾကီးတဲ့ နိုင္ငံၾကီးတစ္နိုင္ငံ အျဖစ္ ထူေထာင္ဖို႕ ၾကံရြယ္တယ္။ သူက နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းစခန္းေတြကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစခန္းေတြကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစခန္းေတြကို အက္စ္အက္စ္ လူတပ္မခြဲေခၚ လုူမဆန္တဲ့ ဌာနခြဲတစ္ခုက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ အဲဒီစခန္းဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ နိမ့္က်တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြလို႔ေခၚတဲ့ လူေတြကို အက်ဥ္းခ်ထားဖို႔နဲ႔ သတ္ပြဲၾကီးေတြ က်င္းပဖို႔ တည္ေထာင္ထားတာျဖစ္တယ္။
ဟစ္တလာရဲ႕ စစ္လိုလားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အျခားနိုင္ငံ  အျခားလူမ်ိဳးေတြကို အလြန္အမင္း အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ျဗိတိန္နဲ႔ ျပင္သစ္နိုင္ငံေတြက ဂ်ာမနီနိုင္ငံေတြ အေပၚ ၁၉၃၉ ခုနွစ္မွာ စစ္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ဟစ္တလာရဲ႔ တပ္မေတာ္ေတြဟာ ေနရာတကာမွာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ ဥေရာပ နိုင္ငံအမ်ားစုကို သူစိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၁ ခု ဇြန္လမွာ သူက ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္။ (သူ႔အတြက္ေတာ့ မုန္းတီးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံေပၚ)။ အဲဒီႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ဖို႔ အေမရိကန္က စစ္ထဲဝင္လာတယ္။ ႏွစ္တစ္ေထာင္ၾကာေအာင္ ၾကံရြယ္ခဲ့တဲ့ ဟစ္တလာရဲ႕ ဂ်ာမနီနိုင္ငံေတာ္ၾကီးဟာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာ ေခ်မွဳန္းနွိမ္နင္းခံခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူက ဘာလင္ျမိဳ႕ကတုတ္က်င္းတစ္ခုမွာ သူ႔ကိုယ္သူ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ျပီး သတ္ေသခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းမွာသူဟာ အျခားဘယ္သူ မဆိုထက္ ပိုမို မ်ားျပားတဲ့ အသက္ဆံုးရွံဳးမွဳေတြ၊ ေဝဒနာဒုကၡေတြ အတိဒုကၡေရာက္မွဳေတြကို ထားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
Comments