အိမ္ေထာင္သာယာေရးနည္းလမ္း(၇)သြယ္

၁။တစ္ေယာက္နဲ့ တစ္ေယာက္ၾကည္ျဖဴစြာခ်စ္ေနဖုိ့တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္အေကာင္းျမင္

ဆႏၵေတြနဲ့သာဆက္ဆံေျပာဆုိရပါမယ္။တစ္ေယာက္မေကာင္းတာကုိတျခားသူအေပၚမေျပာ

ဆုိမိဖုိ့လုိအပ္ပါတယ္။တစ္ေယာက္မေကာင္းတာကုိအႀကံေပးျပဳျပင္ေပးရပါမယ္။

၂။မင္းတုိ့ေတြအရမ္းခ်စ္တယ္ဆုိရင္ဒါေလးေတြလုပ္ေပးဖုိ့မင္းမေမ့ပါနဲ့။ရုပ္ရွင္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာသူကုိ

နမ္းရွိဳက္ေပးပါသူလက္ကေလးေတြကုိယုယစြာဆုပ္ကုိင္ထားပါ.ပါးစပ္ကလည္းသူကုိ(မင္းဟာအရမ္း

လွတယ္လုိ့)တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းေျပာေပးပါ။ :P

၃။သတိထားရပါ့မယ္။သူမေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့အခါမွမိသားစု၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိအရမ္းသာေကာ

မေျပာမိပါေစနဲ့အထူးသျဖင့္သူမမႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားကုိမေျပာမိေစပါနဲ့.ဥပမာ။သူေနမေကာင္းျဖစ္

ျပန္ၿပီကြာ(စိတ္ဓာတ္က်သံ)နဲ့မေျပာမိပါေစနဲ့။

၄။တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္နားလည္မွဳထားပါ။မင္းမွားေနတဲအခါ(Sorry)ဆုိတဲ့စကားေလးေျပာဖုိ့

မေမ့ပါနဲ့။မင္းမွန္ေနတယ္ဆုိရင္လည္းတိတ္တိတ္ေလးေနေပးလုိက္ပါ။

၅။လူေတြအမ်ားၾကားမွာမင္းဇနီးစကားေျပာတာမွားေနသည္ျဖစ္ေစ၊မွန္သည္ျဖစ္ေစၾကားမွ၀င္ေရာက္

ၿပီးဟန့္တားေျပာဆုိတာမ်ိဳး(သုိ့)အမွားျပင္ေပးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ့.လူေတြနဲ့ကင္းရာကုိေခၚသြားၿပီးမွားေန

တာကုိေျပာဆုိရွင္းျပေပးပါ။

၆။မင္းဟာ ျငင္းခုံတဲ့စကားေတြ ေျပာဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာလည္းမိးေလာင္ေနတဲ့အိမ္ကုိျမင္လုိ့

ေၾကာက္လန့္စြာေအာ္ဟစ္ေနတဲ့အသံမ်ိဳးနဲ့မေျပာဆုိပါနဲ့.တီးတိုးေအးေဆးညင္သာစြာေျပာဆုိပါ။

၇။တေန့မွာ တစ္ေယာက္န တစ္ေယာက္အဆင္မေျပတာႀကဳံလာတဲ့အခါမွာမင္းတုိ့ေတြတစ္ေယာက္နဲ့

တစ္ေယာက္အသက္မကခ်စ္ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာကုိသတိရပါ ။
Comments