အာနႏၵာ လိုဏ္ဂူေတာ္ဘုရား

အာနႏၵာဘုရား
အာနႏၵာဘုရား

အာနႏၵာေစတီကုိ က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္ (ေအဒီ ၁၀၉၀) တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္တြင္ ဟိမ၀ႏၱာ နႏၵမူလုိဏ္ဂူမွ ရဟႏၱာမ်ား ၾကြေရာက္လာသည္။ ထုိရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္ေၾကာင့္ နႏၵမူလုိဏ္ဂူကုိ သေဘာက်ကာ နႏၵမူလုိဏ္ဂူကဲ့သုိ႔ အာနႏၵာေစတီကုိတည္ေတာ္မူသည္။ (အႏုမွာ အာနႏၵာ၊ ထုမွာဓမၼရံဟု မွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။)

ေစတီပုံစံ

အာနႏၵာေစတီသည္ ဂူပုထုိး(Temple) ပုံစံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေစတီျဖစ္သည္။ အလ်ား ၁၆၈ ေပျမင့္ျပီ၊ အနံတစ္ဖက္လွ်င္ ၂၈၉ ေပ ရွိသည္။

အာနႏၵာဘုရားအတြင္း ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပံု

ပႏၷက္ပုံစံ

ေအာက္ေျခပႏၷက္ (Foundation) သည္ ေထာင့္ရွစ္ေထာင့္ပါသည့္ၾကက္ေျခ ပုံစံ (Greek Cross) ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခအေတာင္ ၆၀ အနက္ထိေအာင္ တူးထားကာ အနက္ အေတာင္ ၃၀ ကုိ နဂါးရစ္ ေက်ာက္အမ်ိဳး အစားျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားသည္။ က်န္အေတာင္ ၃၀ ကုိ ေက်ာက္ေသတၱာပုံစံ ျပဳလုပ္ကာ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္၊ ဓါတ္ေတာ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားကုိထည့္သြင္းကာ ဌာပနာထားသည္။

အတြင္းတည္ေဆာက္ထားပုံ

အေရွ ့၊ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ မုခ္ဦးတစ္ခုစီျဖင့္ မုခ္ဦး ေလးခုရွိသည္။ အလယ္မ႑ိဳင္အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ပြင့္ေတာ္မူျပီျဖစ္ေသာ ဘုရားေလးဆူအားရည္မွန္ကာ ဘုရားေလးဆူ ထားရွိသည္။ တဆူလွ်င္ ၁၈ ေတာင္ျမင့္သည္။ (ဘုရား၏ အာေ၀ဏိကဂုဏ္ေတာ္ကုိ ေဖာ္ညႊန္လုိ၍ ျဖစ္မည္ထင္သည္။) အထက္ဘက္နားတြင္ ပစၥယာ၊ ေလွ်ာက္လမ္း၊ အတြင္းစၾကၤ၊ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ထုိသုိ႔ စၾကၤမ်ားထည့္သြင္းထားသျဖင့္ အတြင္းပုိင္ေမွာင္မည္ကုိ အလင္း ၀င္ေပါက္မ်ားျဖင့္ သဘာ၀အလင္းေပးထားသည္။ မုခ္ဦးမွ တံခါးမ်ားပိတ္ထားပါက ဘုရားအတြင္းပုိင္း လင္းေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အႏုပညာမွာ လက္ရာေျမာက္လွပါသည္။ အတြင္းပတ္လမ္း တေလွ်ာက္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုိ႔ကူးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တံတားခုံမ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္ထားသည္။ ထုိတံတားခုံမ်ားကုိ သစ္တစ္ခုမပါ၊ သံတစ္ေခ်ာင္းမပါဘဲ အုတ္မ်ားျဖင့္သာ ဆက္၍ ခုံထားသည္မွာ လက္ရာ ေျမာက္လြန္း လွသည့္ ျမန္မာ့ဗိသုကာလက္ရာျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ႏွင့္စပါးခြံပါေသာ အုတ္တုိ႔ကုိ တစ္လွည့္စီေျမျပင္မွ ေထာင္ကာ တုိးစီသြားျပီ အေပၚတြင္ Key stone ေခၚ သပ္အုပ္တစ္ခုကုိ ရုိက္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပုိမုိခုိင္ခံေစေသာ ဗိသုကာပညာကုိထည့္သြင္းထားသည္။

အတြင္းနံရံအလွဆင္ထားပုံ

အာနႏၵာဘုရား၏ အတြင္းနံရံပတ္လည္တြင္ ဗုဒၵ၀င္ဆုိင္ရာ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ မ်ား၊ မင္စာမ်ားျဖင့္အလွဆင္ထားသည္။ ယခုအခါ ေခတ္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတုိ႔၏တန္ဘုိးမထား ဖ်က္စီးမွဳေၾကာင့္လည္းေကာင္း အခ်ိဳ ့ေနရာမ်ား တြင္သာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီႏွင့္ မင္စာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ ့ႏုိင္ေတာ့သည္။ ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ က်န္စစ္သားမင္းၾကီး၏ ရုပ္ထုကုိ ယေန႔တုိင္ေတြ ့ျမင္ႏုိင္သည္။

က်န္စစ္သားပံု

အျပင္ဘက္ျပဳလုပ္ထားပုံ

အာနႏၵာေစတီ၏ အျပင္ဘက္ေအာက္ေျခပတ္လည္တြင္လည္းေကာင္း၊ အထက္ပစၥယာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အထက္ပစၥယံမ်ားတြင္လည္ေကာင္း စဥ့္ကြင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားအားလာေရာက္ဖူးေျမာ္ပုံ၊ မာရ္နတ္စစ္သည္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရားအား စစ္တုိက္ရန္လာၾကပုံ၊ (၅၅၀) ဇာတ္နိပါတ္ပုံေတာ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည္။ ပုံေတာ္စုစုေပါင္း (၁၄၇၂) ခုရွိသည္။

ပုဂံတြင္ရွိေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားထဲတြင္ အာနႏၵာေစတီသည္ လက္ရာအေျမာက္ဆုံး၊ အႏုအစိတ္ဆုံး၊ ဘုရားအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ အာနႏၵာေစတီ၏ အႏုလက္ရာမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေရွးျမန္မာတုိ႔၏ ဗိသုကာပညာကုိ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ [1]

ကိုးကား

  1. အလင္းေစတမန္
Comments