ေအပရယ္ဖူးေန.

ေအပရယ္ဖူးေန.(April Fools' Day)ကို ေအပရယ္လ ၁ရက္ေန.တိုင္း ကမၻာ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ႏွစ္တိုင္းက်င္းပခဲ.ပါတယ္။ေအပရယ္လ ၁ရက္ေန.ဟာဆိုရင္ အားလပ္ရက္ တစ္ရက္ျဖစ္ျပီး အဲ.ဒီေန.မွာ ဟာသႏွင္.ဆိုင္ေသာ  လုပ္ေဆာင္မွဳေတြ ျပဳလုပ္ဖို. သတိတရ ရွိေနတဲ.ေန႔ရက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။အဲ.ဒီေန.မွာ ဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ၊မိသားစုေတြ၊ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ စသည္ျဖင္. ဟာသ ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ား(သို.)တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဟာသလုပ္ျခင္း တုိ.ကို လုပ္ေဆာင္ တဲ.ေန႔ရက္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ အခ်ိဳ.(နယူးဇီလန္ ၊ ယူေက ၊ႀသစေႀတးလ် ၊ေတာင္အာဖရိက )ကေတာ. ေအပရယ္ဖူးေန.ကို ရိုးရာ ပြဲေတာ္ အေနနဲ.လုပ္ေဆာင္ႀကျပီးေတာ႔  မြန္းတည္႕ ၁၂ နာရီ မတိုင္ခင္ အထိက်င္းပႀကပါတယ္။မြန္းတည္. ၁၂ နာရီ တိုင္ခင္ လွည္.စားမွဳ ျပဳသူကို ေအပရယ္ ဖူး (April Fool)လို.ေခၚပါတယ္။UK သတင္းစာေရွ.ပိုင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေအပရယ္ဖူးေန.လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေရးသား ေဖာ္ျပထားရေလာက္တဲ.အထိ ေအပရယ္ဖူးေန.ကိုတန္ဖိုးထားပါတယ္။

Comments