အန္ေကာ၀ပ္

အန္ေကာ၀ပ္ေက်ာင္းေတာ္ ဟာ ကေမာၻဒီးယား ႏိူင္ငံ အန္ေကာ ျမိဳ.ေဟာင္းမွာ တည္ရွိျပီးေတာ. ၁၂ ရာစု အေစာပိုင္းက
Suryavarman II  ဆိုတဲ. ဘုရင္ႀကီးက ေဆာက္လုပ္ခဲ.တယ္လို.ဆိုပါတယ္။
အန္ေကာ၀ပ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးဆံုးဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူ႔ရဲ႕ အျမင့္မွာ ေျမျပင္မွ ၆၅မီတာ ျမင့္မားလွသည္။ ပုဂံမွ အျမင့္ဆံုး သဗၺညဳ ( ၆၁မီတာ ) ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္ျမင့္မားလွေပသည္။ အန္ေကာျမိဳ႔ေဟာင္း၏ ဘုရားတိုင္းတြင္ က်ံဳးရွိသည္။ အန္ေကာ၀ပ္၏ က်ဳံးကား ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွသည္။
အန္ေကာ၀ပ္ဘုရားေက်ာင္းသည္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို အဓိပါၸယ္ေဆာင္ျပီး တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို ေဖာ္က်ဴးထားေသာ လက္ရာမ်ားအနက္ အန္ေကာ၀ပ္သည္ အေကာင္းဆံုး လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို ၀ိုင္းရံထားေသာ ပင္လယ္ခုနစ္စင္းႏွင့္ သမုဒၵရာခုနစ္ခုကို အန္ေကာ၀ပ္၏ ဗိသုကာလက္ရာထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးေဖာ္က်ဴးႏိုင္ခဲ့သည္။
                   အန္ေကာ ျမိဳ႕ေဟာင္းၾကီး၏ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမွာ Bayon ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ မ်ားျပားလွေသာ မ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။ အရင္တုန္းက ဗုဒၶ၏ မ်က္ႏွာမ်ားဟု နာမည္ၾကီးခဲ့ျပီး တစ္ခ်ိဳ႔က ခမာဘုရင္တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားဟု ယူဆၾကသည္။
                   ေနာက္ထပ္နာမည္ၾကီးေသာ ေနရာမွာ Ta Prohm ဆိုေသာေနရာပင္ျဖစ္မည္။ Tomb Rider ကိုၾကည့္ဖူးသူတိုင္းအတြက္ ထိုေနရာႏွင့္စိမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။ အန္ေကာျမဳိ႔ေဟာင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က ေတာအုပ္ၾကီးထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူတို႔၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးက ျပန္လည္တူးေဖာ္ျပီးေသာအခါ အန္ေကာျမိဳ႕ေဟာင္း၏ အလွသည္ ျပန္ျပီးအသက္၀င္လာသည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ သမိုင္းပညာရွင္တို႔၏ မတူးေဖာ္ခင္အတိုင္း အရွိကိုအရွိအတိုင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Silk Tree ၏ ၾကီးမားလွေသာ အျမစ္မ်ားၾကားထဲတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္စဲရွိသည္။ ပန္းေရာင္းေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အျမစ္ၾကီးမ်ားသည္ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ပမာ ဘုရားေက်ာင္းကို ရစ္ပတ္ထားျပီး အစိမ္းေရာင္ေရညွိပင္မ်ားက လႊမ္းျခံဳထားသည္။ ေျမ၏သဘာ၀ႏွင့္ လူသားတို႔ဖန္တီးမႈ ႏွစ္ခုသည္ လွပစြာေပါင္းစည္းေနေသာ ေနရာေလးျဖစ္သည္။
                      အန္ေကာျမိဳ႔ေဟာင္းၾကီးသည္ ပုဂံလိုဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာ တည္ရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထူထပ္အုပ္ဆိုင္းေနေသာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မျမင္ရေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုက နီးနီးေလးပါ။ အန္ေကာျမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လွပေနရံုမွ်မက ျမိဳ႔ေလးကလည္း ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ Cambodian လူမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ လွပေသာျမိဳ႔ကေလး ျဖစ္သည္။
စားစရိတ္ႏွင့္ ဟိုတယ္စရိတ္မွာလည္း သိပ္ျပီးေစ်းမၾကီးလွ။ Old Market မွာပိုးပု၀ါႏွင့္ ေငြထည္မ်ားေစ်းသက္သာစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ ပိုးပု၀ါတစ္ထည္ကို US$ 2 သို႔မဟုတ္ 3 ေလာက္သာ ေပးရသည္။ ေငြထည္ကေတာ့ ေစ်းသက္သာေပမယ့္ အရည္အေသြး သိပ္မေကာင္းေပ။

အစားအစာ
ကေမာၻဒီးယားအစားအစာမွာ ဗီရက္နမ္ အစားအစာႏွင့္လည္း အနည္းငယ္ဆင္တူသည္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ဟင္းခြက္တိုင္းတြင္ ပူဆီနံအရြက္ႏွင့္ စပါးလင္ကိုအမ်ားဆံုးသံုးသည္။ စပါးလင္နံ႔ သင္းသင္းေလးနဲ႔ ေတာ္ေတာ္စားလို႔ေကာင္းသည္။ Comments