အေနသန(၂၁)ပါး

ရဟန္းသာမေဏ တို႔ႏွင္႔ မအပ္စပ္(မရွာေကာင္း)ေသာ ပစၥည္းရွာနည္းကို ”အေနသန” ဟုေခၚ၏ ။ ထို႔ေႀကာင္႔ေအာက္ပါအလုပ္မ်ားကိုjဳလုပ္ရာ၌ ဒကာ ၊ ဒကာမတို႔ ျပန္၍ လွဴေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းဟုမွတ္ ။

၁။ လူမ်ားကို ေဆးကုေပးျခင္း ။ (မိဘ ၊ ကိုးကြယ္ရာမဲ႔၍ ေက်ာင္းေရာက္လာသူ ၊ေက်ာင္းတာ၀န္ ေဆာင္ေနေသာ ကပၸိယ စသူ ၊ ရန္မူမည္႔မင္း ၊ ခိုးသား ၊ ဓါးျပ ၊သူပုန္ စေသာ သူမ်ားကို ေဆးမကုေကာင္း )
၂။ လူတို႔၏ ေစတမာန္လုပ္ျခင္း ။ (လူတို႔ကေစလႊတ္သျဖင္႔ တရြာမွတရြာသို႔ ခရီးရွည္ သြား၍ စာေပးစာယူ စကားေပးစကားယူျပဳျခင္း)
     မွတ္ခ်က္။   ။ ရတနာသံုးပါးႏွင္႔စပ္ေသာ ကိစၥမွတပါး အျခားကိစၥ ၌ မျပဳရ ။
၃။ လူတို႔၏ အေစအခုိင္းခံျခင္း ။ (ဟိုနား ဒီနားခရီးအတိုသြား၍ ယူစရာ ငင္စရာကို ယူေပးဖို႔ရန္ အေစအခိုင္းခံျခင္း ။
၄။ အနာကို ဓါးခြဲေပးျခင္း ။
၅။ ေဆးလိမ္းေပးျခင္း ။
၆။ ပ်ိဳ ႔အန္ေဆးေပးျခင္း ။
၇။ ၀မ္းေလွ်ာေဆးေပးျခင္း ။
၈။ ႏွာေပးျခင္း ။
၉။ မ်က္စဥ္းေပးျခင္း ။
၁၀။ ၀ါးေပးျခင္း ။
၁၁။ သစ္ရြက္ေပးျခင္း ။ (အိမ္မိုးဖို႔ရာ သက္ငယ္ ၊ ဓနိစသည္)
၁၂။ ပန္းေပးျခင္း ။
၁၃။ စားဖြယ္သစ္သီးေပးျခင္း ။
၁၄။ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာ ေပးျခင္း။
၁၅။ ဒန္ပူ ေခၚ သြားတိုက္တံေပးျခင္း ။
၁၆။ မ်က္ႏွာသစ္ေရ ေပးျခင္း ။
၁၇။ မ်က္ႏွာေခ်မွဳန္ ႔ ေခၚ ေပါင္ဒါ ေပးျခင္း ။
၁၈။ ေျမညက္ေပးျခင္း ။
၁၉။ မိမိကိုယ္ကို ေအာက္ခ်ျခင္း ။ (စကားေျပာေသာအခါ မိမိကိုယ္ကို ေအာက္ခ်၍ လူတို႔ကို ေျမွာက္ပင္႔ေျပာျခင္း )
၂၀။ အနပ္နည္းပါး ၊ အနပ္မ်ားေသာ ပဲေနာက္ဟင္းကဲ႔သို႔ အမွန္နည္းပါး အမွားမ်ားေသာ စကားကိုေျပာျခင္း ။
၂၁။ ကေလးထိန္းမ်ားကဲ႔သို႔ လူတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ေခ်ာ႔ျမွဳျခင္း ။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္၍ ဒကာ ၊ ဒကာမတို႔ႏွင္႔ အကြ်မ္း၀င္ ၊ အလြမ္းသင္႔ျဖစ္ကာ လွဴေလသမွ် ပစၥည္းသည္ (ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးပင္ျဖစ္ေစ)
ထိုပုဂၢိဳလ္ လည္းမအပ္ ၊ အျခားရဟန္းမ်ားလည္း မသံုးေဆာင္ေကာင္း ၊ ထို႔ေႀကာင္႔ ၀ိနည္းကို အလြန္ဂရုျပဳေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္
ယံုမွားဖြယ္ရွိသူတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးစြဲႀက ၊ ထုိုသူတို႔ေက်ာင္းကိုလည္းမသြားႀကေခ် ။

Comments