အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ ( ဒီခ်ဳပ္ (ခ) NLD )မွာ ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ အင္အားအၾကီးမားဆံုး အစိုးရ အတိုက္ခံပါတီ ျဖစ္သည္။ပါတီဥကၠ႒ မွာဦးေအာင္ေရႊ ၊ဒုဥကၠ​ဌမွာ သူရ ဦးတင္ဦး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (အျငိမ္းစား) ႏွင္႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြင္းေရးမႉးမွာ ဦးလြင္၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ ဦးလြန္းတင္၊ ဦးညြန္႔ေဝ၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ သခင္စိုးျမင့္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္လို National League for Democracy - NLD ဟု လူသိမ်ားသည္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည္လံုးကၽြတ္ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္စုစုေပါင္းမဲေပးသူအေရအတြက္ ၁၃,၂၅၃,၆၀၆ မဲ တြင္ မဲအေရတြက္္ ၇,၉၄၃,၆၂၂မဲရရွိျပီး မဲေပးသူ၏ (၅၉.၉%)ႏွင္႔ မဲဆႏၵနယ္ ၄၉၂ နယ္တြင္ ၃၉၂ နယ္၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ ႏိူင္ငံေတာ္အစိုးရ (ယခင္က ႏိူင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔န.ဝ.တအစိုးရ၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ န.အ.ဖအစိုးရ) သည္ အႏိုင္ရပါတီအား ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္မေပးခဲ့ေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံႏိူင္ရန္အေၾကာင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ႏိူင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံအားက်င္းပျပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေစခဲ့သည္။ ႏိူင္ငံေတာ္အစိုးရမွဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံအားအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွေက်ာခိုင္းဆန္႔က်င္ျပီး၊ မ်ားမၾကာမီတြင္တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးသြားၾကသည့္ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ေကအင္ယူ တို႔၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာမာနယ္ပေလာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဟုေခၚေသာစင္ျပိဳင္အစိုးရအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ဘက္မလုိက္ေရးစံႏႈန္း ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္အျငင္းပြါးဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေျပာရန္တြင္ၾကည့္ပါ။
အျငင္းပြားမႈျပီးသည္အထိ ဤသတိေပးခ်က္ကိုထားပါ။

NLD သည္ NLD-LA (National League for Democracy-Liberated Areas) ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဟု ေခၚျပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) သည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးကို အၾကံျပဳျပီး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ န.အ.ဖအစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေစလိုသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၊ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ န.အ.ဖအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႐ံုးခြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းတြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႐ံုးခြဲမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစိုးရ ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရႏွင္႔ဖံြ႕ျဖိဳးေရး အသင္း တို႔မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေႏွာက္အယွက္မ်ား ေပးခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၉၉၁ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္၊ အဖြဲ႕၏ အေထြြ အတြင္းေရးမႈးသည္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံထားရဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီန.အ.ဖအစိုးရသည္ သူ႕အား လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ ႏွစ္ ကာလတြင္ ၁၂ ႏွစ္ ေထာင္ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ကမၻာတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဖြဲစည္းပံု

  1. ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ
  2. ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ုံးေရးမႉး
  3. ရပ္ေက်းစည္း႐ုံးေရးမႉး

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

  1. ကိုကိုးကြၽန္း မဲဆႏၵနယ္


ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ

လက္ရွိ
ႏူိင္ငံအဝွမ္း
NDF  · ရွမ္းဒီ  · ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး  · တစည  · ရတတ  · ပဒပ · ပမအ

ေဒသတြင္း
UDP · မြန္ဒီ · ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ · ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ · ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ · ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ · ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ · ကရင္ၿပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ · ကမန္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ·

အေဝးေယာက္
UDP · DNC  · ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

သမုိင္းဝင္
ဗကပ  · NLD  · ေကအင္ယူ  · မဆလ  · ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္)

Comments