အေလာင္းစည္သူ

အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ ပုဂံျပည္ က်န္စစ္သားမင္း ကြယ္လြန္သည့္အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၎၏ သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္ မင္းသား နန္းမရပဲ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူ က ပုဂံထီးနန္းအား ဆက္ခံျခင္းျပဳ ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူသည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၁၁၆၇ ခုႏွစ္ အ ထိ နန္းသက္ ၅၅ ႏွစ္ ဟုျမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ား၌ ေရးသားေဖၚျပ ၾကသည္။ အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ အေနာ္ရထာ ၊ က်န္စစ္သားတို ့ကဲ့သို ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အေလာင္းစည္သူျဖတ္ထံုးမ်ားဟု ဓမၼသတ္က်မ္း တစ္ေစာင္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ကုန္သြယ္မႈ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ က်ပ္ ၊ မတ္ ၊ မူး ၊ ပဲ စသည့္ အေလးခ်ိန္မ်ားအား၎ ၊ တင္း ၊ ခြဲ ၊ စိတ္ ၊ ျပည္ ၊ ခြက္ စသည္တို ့အား၎ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တညီတညြတ္ တည္းျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ား၌ ေရးသားထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆည္ေျမာင္း ေခ်ာင္းကန္မ်ားအား ျပဳျပင္ခ်ဲ့ထြင္၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ေျမမ်ားအား လယ္မ်ား ဖြဲ႔ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ား၏ ေရးသားထားခ်က္အရ ျမန္မာဂီတ ႏွင့္ တူရိယာမ်ားသည္ အေလာင္းစည္သူမင္း လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေၾကာင္း ယူဆရသည္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားရန္ အတြက္လည္း စြမ္းစြမ္းတမန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မင္းဘူး ၊ သရက္ ၊ ေ႐ႊဘို ၊ မႏၲေလး ၊ မံု႐ြာ ၊ မိုးကုတ္ အရပ္ ေဒသမ်ား တြင္ ေစတီ ပုထိုး ၊ ေက်ာင္း ကန္ မ်ား တည္ ထား ခဲ့ ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ေတြ ့ရွိရသည္။ အေလာင္းစည္သူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သာသနာ ေကာင္းမႈေတာ္မ်ား ထဲတြင္ ပုဂံ မွ သဗၺညဳပု ထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားေပသည္။

အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း ၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မိတ္ေဆြျဖစ္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ သည့္ သီဟိုဠ္ ၊ မာလာယု ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မွ ဘဂၤလားႏွင့္ ပဋိကၠရားနယ္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္ရွိ နန္ခ်ိဳႏိုင္ငံမ်ားသို ့ခရီးသြား လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ား၌ ေရးသားထားသည့္ အေလာင္းစည္သူမင္း တိုင္းတစ္ပါးသို ့ခရီးထြက္ လွည့္လည္ရာ ေနာက္ဆံုး ဇမၺဳသေျပပင္ရင္းသို႔ပင္ ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားၾကသည္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို ့သြားေရာက္ခဲ့သည္ကို တင္စားေရးသားထားပံု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ 


နန္းသက္အရွည္ဆံုးဘုရင္

အေလာင္း စည္ သူ သည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၁၁၆၇ ခုႏွစ္ အ ထိ နန္းသက္ ၅၅ ႏွစ္ ဟုျမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ား ၌ ေရးသား ေဖၚျပ ၾက သည္။ အေလာင္းစည္သူ မင္း သည္ အေနာ္ရထာ ၊ က်န္စစ္ သားတို ့ကဲ့သို ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အ ေလာင္း စည္သူျဖတ္ထံုး မ်ား ဟု ဓမၼသတ္ က်မ္း တေစာင္ေပၚခဲ့ၿပီးျပည္ တြင္း ကုန္သြယ္ မုွ စနစ္ တက်ျဖစ္ ေစ ရန္ က်ပ္ ၊ မတ္ ၊ မူး ၊ ပဲ စသည့္ အ ေလး ခ်ိန္ မ်ား အား၎ ၊ တင္း ၊ ခြဲ ၊ စိတ္ ၊ ျပည္ ၊ ခြက္ စသည္ တို ့အား ၎ တ ႏိုင္ငံလံုး တညီ တညြတ္ တည္းျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္ ဟု ျမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ား ၌ ေရးသား ထားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ဆည္ ေျမာင္း ကန္မ်ား အားျပဳျပင္ ခ်ဲ့ ထြင္၍ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္သည့္ ေျမ မ်ား အား လယ္ မ်ား ဖြဲ့ေစ ခဲ့ သည္။ ျမန္မာရာဇ၀င္ မ်ား ၏ ေရးသား ထား ခ်က္ အရ ျမန္မာ ဂီတ ႏွင့္ ဒူရိယာမ်ား သည္ အေလာင္း စည္သူ မင္း လက္ ထက္ တြင္ျဖစ္ ထြန္း ေၾကာင္း ယူဆ ရသည္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ သာသနာ ထြန္းကားရန္ အတြက္ လည္း စြမ္းစြမ္း တ မန္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး မင္းဘူး ၊ သရက္ ၊ ေ႐ြွ ဘို ၊ မႏၲေလး ၊ မံု႐ြာ ၊ မိုးကုတ္ အရပ္ ေဒသမ်ား တြင္ ေစတီ ပုထိုး ၊ ေက်ာင္း ကန္ မ်ား တည္ ထား ခဲ့ ေၾကာင္း သမိုင္း အေထာက္ အထား မ်ား ေတြ ့ရွိရ သည္။ အေလာင္း စည္သူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည့္ သာသနာ ေကာင္း မုွ ေတာ္မ်ား ထဲတြင္ ပုဂံ မွ သဗၺ ညဳပု ထိုးေတာ္ႀကီး သည္ ႀကီး က်ယ္ ထင္ရွားေပ သည္။

အေလာင္း စည္သူမင္း သည္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ရန္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားျခင္း ၊ တ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တႏိုင္ငံ မိတ္ ေဆြျဖစ္ ေရး အတြက္ အိမ္ နီး ခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ သည့္ သီဟိုရ္ ၊ မာလာယု ၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ မွ ဘဂၤလားႏွင့္ ပဋိကၠရားနယ္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္ရွိ နန္ခ်ိဳ ႏိုင္ငံ မ်ား သို ့ခရီးသြား လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ရာဇ၀င္ မ်ား ၌ ေရးသား ထား သည့္ အေလာင္း စည္သူမင္း တိုင္း တပါး သို ့ ခရီး ထြက္ လွည့္လည္ရာ ေနာက္ ဆံုး ဇမၺဳသေျပ ပင္ ရင္း သို ့ပင္ ေရာက္ခဲ့ သည္ ဟု ေရး သား ထားၾက သည္ မွာ အိမ္နီး ခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား သို ့သြားေရာက္ခဲ့ သည္ ကို တင္စားေရးသား ထားပံု ျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ခန္ ့မွန္းရသည္။

နတ္ရြာစံျခင္း

အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီးတြင္ သားေတာ္ႏွစ္ပါးရွိရာ သားေတာ္ၾကီး မင္းရွင္ေစာမွာ ဖခင္ႏွင့္ မတည့္သျဖင့္ ထြန္တံုးပူတက္ (ယခုမႏၲေလးျမိဳ႔ အေရွ့ေတာင္ဘက္အရပ္) တြင္ ျပည္ရြာျပဳျပီး ေနေလသည္။ မင္းၾကီးက သားေတာ္ငယ္ နရသူကို ျပည္ထဲအမူကို စီရင္ေစသည္။ နရသူမယ္ေတာ္ကား က်န္စစ္သား၏ အမတ္ျဖစ္ေသာ ဓမၼက်င္၏ သမီးျဖစ္ေလသည္။ ထုိအမတ္သမီးကို မင္းၾကီး နန္းတင္ေတာ္မူ၍ မိဖုရားအရာလည္း မေရာက္၊ ေမာင္းမငယ္လည္း မဟုတ္ေပ။ အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီးသည္ မင္းစည္းစိမ္ အႏွစ္ (၇၀) တုိင္တုိင္ သာသနာေတာ္ျမတ္ အက်ိဳးတုိ႔ကို ျပဳေဆာင္ေတာ္မူရင္း သက္ေတာ္ (၈၅)ေရာက္ေသာ္ ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သားေတာ္ နရသူက နန္းေတာ္မွခ်၍ ေရႊဂူႀကီးဘုရားတြင္ ထားေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သတိရေတာ္မူေသာအခါ `င့ါနန္း မဟုတ္တကား´ ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ ကိုယ္လုပ္ေတာ္တုိ႔လည္း `နန္းေတာ္မဟုတ္ ေကာင္းမူေတာ္´ဟုေလွ်ာက္ၾကေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္ နရသူ အစီအရင္ ဟုၾကားသိေသာ္ ၾကီးစြာအမ်က္ေဒါသ ထြက္ေလသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို နရသူ ၾကားေသာ္ ညတြင္းခ်င္း မင္းၾကီးဆီသြား၍ ေခါင္းအံုးျဖင့္ ဖိသတ္သျဖင့္ အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီး နတ္ရြာစံေလသည္။

တည္ခဲ့ေသာေစတီ ဘုရားမ်ား

  1. ေရႊဂူႀကီးဘုရား
  2. သဗၺညဳပုထိုးေတာ္ႀကီး
Comments