အေရျပား

အေရျပားဟူသည္ ကၽြႏ္ုတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ဖံုးလႊမ္းေနေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အေရျပားသည္ ျဖဴေသာ၊ မည္းေသာ၊ လွပေသာ၊ ရုပ္ဆိုးေသာ စသည့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဆင္းရွိသူတြင္မဆို အေျခခံဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၆-ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေရျပားျဖစ္သည္။ အေရျပား၏ အထူအပါးမွာ တကိုယ္လံုးတြင္ တညီတညာတည္း ျဖစ္မေနေပ။ အေရျပားသည္ ေက်ာျပင္တြင္ အထူဆံုး ျဖစ္သည္။ မ်က္ခြံသည္ အပါးဆံုး ျဖစ္သည္။

အေရျပား၏ အေပၚယံအလႊာသည္ ထူထဲ၍ ထိခိုက္မိပါက ပ်က္စီးလြယ္သည္။ အေရျပား၏အတြင္းလႊာမွာ ရႈပ္ေထြးေသာ ကြန္ယက္မွ်င္သဖြယ္ ျဖစ္ေနျပီး ေခၽြးအိတ္၊ အဆီအိတ္၊ အေမြးျမစ္ႏွင့္ ေရာင္ျခည္ကလာပ္ စည္းမ်ား၊ ေသြးေၾကာမ်ား၊ အာရံုေၾကာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။

အသားျဖဴျခင္း၊ မည္းျခင္းမွာ ေရာင္ျခည္ကလာပ္စည္းမ်ားအတြင္းရွိ မယ္လနင္ (Malanim) ေခၚ ေရာင္ျခည္ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏအေပၚမူတည္သည္။ ေရာင္ျခယ္ပစၥည္းမ်ားေသာသူသည္ အသားမည္းျပီး ေရာင္ျခယ္ပစၥည္းနည္းေသာသူသည္ အသားျဖဴသည္။
Comments