အဂၤါျဂိဳဟ္(Mars planet)

အဂၤါၿဂိဳဟ္ (Mars)သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေနမွစတင္ေရတြက္လၽွင္ ၄ ခုေျမာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အဂၤလိပ္အမည္ မားစ္ကို ေရာမတို႔၏ စစ္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ နတ္ဘုရား၏အမည္ကို ယူ၍ ေပးခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏အေရာင္မွာ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္မွာ ေသြး၏အေရာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။


 ပုံပန္းသဏၭန္

ေနရာတကာတြင္ ေက်ာက္သားတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ဓာတ္ပုံ (ပတ္ဖိုင္ဒါအဂၤါၿဂိဳဟ္သြားယာဥ္)

အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ ဖိုေဘာ့စ္(Phobos) ႏွင့္ ေဒေမာ့စ္(Deimos) ဟု ေခၚေသာ ၿဂိဳဟ္ရံလ ၂စင္းရွိသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို ေက်ာက္ဆိုင္ေက်ာက္သားတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ေျမႀကီးအေရာင္ အနီေရာင္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဖုံမွုန႔္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္သားအတြင္းရွိ သံေအာက္ဆိုက္ဒ္(သံေခ်း) တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ေလထုမွာ ေသးငယ္ၿပီး ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ လႊမ္းျခဳံထားသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းႏွင့္ ေတာင္ဝင္ရိုးစြန္းတို႔တြင္ ေရခဲအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ခဲေနေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ားလည္းရွိသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္၌ ဝင္ရိုးစြန္းေဒသမ်ားမွအပ ေရမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာရွင္တို႔က တစ္ခ်ိန္က ေရရွိခဲ့ဖူးသည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အေပၚယံလႊာေျမသားသည္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ၅၀ကီလိုမီတာ(၃၁မိုင္)မၽွထူထပ္ၿပီး အထူထပ္ဆုံးေနရာတြင္ ၁၂၅ကီလိုမီတာ(၇၈မိုင္) မၽွထူထပ္သည္။ကမၻာေျမ၏ အေပၚယံလႊာေျမသားမွာ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ၄၀ကီလိုမီတာ(၂၅မိုင္)မၽွထူထပ္သျဖင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ကမၻာတို႔၏အရြယ္အစားကို ထည့္တြက္ႏွိုင္းယွဥ္ပါက အဂၤါၿဂိဳဟ္ေျမသားထက္ ၃ ဆမၽွေသးငယ္သည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္ရွိ သက္ရွိမ်ား၊ ရာသီဥတု ႏွင့္ ေလထု

အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကမၻာႏွင့္ အနီးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ လူသားတို႔က သက္ရွိမ်ားရွိနိုင္မရွိနိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္းမွ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ရာသီဥတုမ်ားမွာ အတူဆုံးျဖစ္သည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ဝင္ရိုးေပၚ၌ တိမ္းေစာင္းေသာ ဒီဂရီမွာလည္း ကမၻာႏွင့္ အတူဆုံးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကမၻာႏွင့္စာလၽွင္ ေနမွပိုေဝးသျဖင့္ ရာသီဥတုမ်ားမွာ ကမၻာထက္ပို၍ ရွည္ၾကာသည္။ ရလာဒ္အားျဖင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ ကမၻာ၏ႏွစ္တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ ရွည္လ်ားသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ေလထုမွာ ကမၻာ၏ေလထုထက္ပို၍ ပါးလႊာသည္။ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အပူခ်ိန္မွာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဝင္ရိုးစြန္းေဒသတို႔တြင္ အႏွုတ္ ၁၁၃ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္မၽွရွိၿပီး ေႏြရာသီတြင္ သုည ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္ မၽွရွိသည္။

လူသိမ်ားေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ

အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇာတ္လမ္းအခ်ိဳ႕ကိုေရးခဲ့ၾကသည္။ စာေရးဆရာမ်ားက အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ သတၱဝါမ်ား "Martians" ဟုဖန္တီးေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ အိတ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္(H. G. Wells) က အဂၤါၿဂိဳဟ္သားတို႔ ကမၻာကို တိုက္ခိုက္သည့္အေၾကာင္းကို The War of the Worlds ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဝတၳဳေရးခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေအာ္ဆန္ ဝဲလက္စ္(Orson Welles) က ထိုဇာတ္လမ္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရဒီယိုမွထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး လူအမ်ားစုက တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဟုထင္ကာ ေၾကာက္ရြံ့ၾကသည္။ ၁၉၁၂ မွစ၍ အက္ဂ္ဂါရိုက္စ္ဘားေရာ့ဂ္([Edgar Rice Burroughs) က အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚရွိ စြန႔္စားခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဝတၳဳမ်ားေရးခဲ့သည္။

ယေန႔အေျခအေန

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လအခ်ိန္ထိ သိပၸံပညာရွင္တို႔ အေနျဖင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚ၌ ယခုလက္ရွိေနထိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ သက္ရွိဟူ၍ မေတြ႕ရွိေသးေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမပါေသာ အာကာသယာဥ္မ်ားသည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို လွည့္ပတ္သြားလာခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ၿဂိဳဟ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ဆင္းသက္ခဲ့ၾကသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာ အာကာသယာဥ္တို႔မွ ရိုက္ယူၿပီး ကမၻာေျမျပင္သို႔ ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားက အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚသို႔ လူမ်ားေစလႊတ္ရန္စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အာကာသယာဥ္မွူးမ်ားအေနျဖင့္ အာကာသထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေနရမည္ျဖစ္၍ ထိုအႀကံအစည္မွာ အေကာင္အထည္ေပၚရန္ ခက္ခဲသည္။

Comments