Strona główna

Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej (MWMK) powstało w 2005 r.
Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie międzynarodowych obozów letnich w formie Kursu Mistrzowskiego lub Konsultacji Muzyki Kameralnej. Są one adresowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, grającej na instrumentach smyczkowych oraz studentów Akademii Muzycznych.
Stowarzyszenie organizuje również obozy językowo-muzyczne, kolonie polonijne, festiwale hymnów szkolnych, przeglądy twórczości nauczycielskiej.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Organizujemy:
 25-26 listopada 2016 FESTIWAL HYMNÓW SZKOLNYCH [ więcej ]

Zorganizowaliśmy:

III Międzynarodowy Przegląd Nauczycielskich Zespołów Artystycznych
odbywał się w dniach 15-17 kwietnia 2016
- relację fotograficzną można obejrzeć

17-31 lipca 2016
Międzynarodowy obóz
z językiem angielskim
[ więcej ]sierpień 2016
Międzynarodowy Kurs Mistrzowski
(skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian)