Oferta‎ > ‎

Zajęcia rozwijające potencjał twórczy dziecka



      Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zdolnych a także takich, które z powodu swojej nieśmiałości, skrytości, nie mają możliwości zaistnienia aktywnie pracując w grupie. Pierwsze pięć zajęć wskazuje na potencjał dziecka, a także sferę jego najbliższego rozwoju. W oparciu o sugestię rodziców oraz obserwacje osoby prowadzącej zajęcia stworzony zostaje przez osobę prowadzącą zajęcia ramowy plan zajęć muzykoterapeutycznych. Wiele realizowanych w przebiegu spotkań zadań dotyczy aktywności arteterapeutycznych, nie tylko ściśle związanych z muzyką  

Zajęcia stymulują przede wszystkim:

- wyobraźnię

- komunikację (werbalna i niewerbalną)

- własny potencjał twórczy

- pozwalają poznać i praktycznie wykorzystać  różne techniki plastyczne oraz formy aktywności  muzycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               - Rozwój źródłem odkryć - swoich osobistych i świata -