Oferta‎ > ‎

Działania o charakterze szkoleniowym – dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami

    Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć  dydaktycznych z zakresu takich przedmiotów jak metody terapii pedagogicznej, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Swoimi doświadczeniami dzieliłam się m.in  podczas konferencji „ Forum Muzykoterapii” we Wrocławiu,  „Między psychologią a sztuką” w Poznaniu. Działania warsztatowe, ściśle związane z wykorzystaniem technik muzykoterapeutycznych, proponowałam słuchaczom Studiów Podyplomowych, czy pracownikom służb penitencjarnych.