K A N C E L Á Ř / office

Architektonická, projekční a inženýrská kancelář se zkušenostmi od roku 1997. Zaměřením kanceláře je především provádění komplexních urbanistických architektonických a technických projektů na stavbách většího rozsahu zejména v Praze. Prioritou je realizace staveb mezinárodní kvality a standardu ve všech parametrech.
 

Naším cílem je vytvářet architekturu, která naplňuje a dotváří představu klienta a vyhovuje nejvyšším profesním standardům. Zároveň je pro nás klíčový koncept „krásného stavění“.  Stavění,  které směřuje k nadčasovosti a přidává neměřitelnou,  ale přitom asi nejvýznamnější hodnotu, výtvarně dotažený výraz domu uvnitř i navenek.

Spolupráce klienta s architektem se odehrává v rovině harmonického tvůrčího dialogu, vzájemného obohacování. Jsme přitom schopni poskytnout kompletní spektrum projekčních služeb architektů a inženýrů od investiční rozvahy, přes návrh stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci, výběr dodavatele, po autorský dozor během stavby, konzultace a další. Zabýváme se všemi architektonickými tématy od interiéru až po sídelní celky.

 

Naše architektonická kancelář byla založena s cílem harmonického tvůrčího dialogu s klienty a vzájemného obohacování. Ze svých dřívějších pracovišť a působení, AVU školy architektury Emila Přikryla, ateliéru AP Josefa Pleskota, atelieru Brno Hrůši  & Pelčáka a  atelieru 8000 Střiteckého a Krupauera se do ní snažíme přinést to nejlepší. Profesionalitu z prvního, velkorysost z druhého a souhru s nejbližšími spolupracovníky ze třetího. A přidat více kontinuity názorů, spolehlivosti výkonů, šetrnosti k prostředí a radosti z práce.

 

Místo, ve kterém pracujeme, jsme si vybrali v krátkém čase a vlastně náhodou. Ale za slunných dnů tu je báječné světlo. A vždycky, když mne zavede od pracovního stolu s PC k velkému oknu, ze kterého se shlížím na park na náměstí, TV vysílač, velkorysé panorama města a v dáli někdy i Milešovku,  mám před očima svět, který bych si přál také postavit. Svět noblesy, důstojnosti, uměřenosti, laskavosti a krásy. Nechávám tak otevřené okno a doufám, že tento svět přistoupí k nám a skrze nás do našich plánů.

Pro všechny případy však máme v kanceláři aktuální výtisk Neuferta a on-line přístup k platným technickým normám ... ... :-))).

 

 
 MgA. Petr KOCOUREK
 
 

Kancelář a celý tým spolupracovníků vede zkušený architekt a projektant s dvacetiletou praxí v tomto MgA. Petr KOCOUREK, autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A0) České komory architektů č. 03 070, současně i proškolený porotce pro architektonické, urbanistické soutěže, výběrová řízení a přehlídky realizací staveb. Je absolventem uznávané mistrovské školy architektury Prof. Ing.arch. E. Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze, dále je absolventem VUT Brno Fakulty architektury, ČVUT Praha Fakulty architektury a doktorandského studia. Následně zakládá samostanou praxi, architektonickou kancelář se sídlem v Praze.

 

Zabývám se návrhy a projekty staveb různých měřítek i investičních nákladů - od veřejných budov, až po rodinné domy. Klientům se stavebním záměrem nabízím kompletní servis od výběru pozemku a rozvahy jeho využití, přes zpracování návrhu studie stavby, případně studie proveditelnosti, územní a stavební dokumentace, obstarání rozhodnutí o umístění stavby a  stavebního povolení, realizační dokumentace, spolupráci při výběru zhotovitele dodavatele stavby až po autorský a technický dozor stavby a zajištění kolaudace, souhlasu s užívaním stavby.

 

Na všechny projekty, bez rozdílu velikosti a náročnosti zásdně uplatňuji následující přístup s těmito zásadami:

            °        jednoduchost

            °        vnitřní i vnější logiku a řád

            °        jasná výtvarná myšlenka

            °        fyzickou i morální trvanlivost

            °        cenovou přiměřenost a efektivitu

            °        individuální přístup ke každému projektu.

Samozřejmě v každodenní práci se snažím spojit kreativitu a tvořivost s vysokou profesionalitou.

 

 

Comments